Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Richtlijn brandwerende coatings van kracht

1 april 2009 

Op 1 april heeft het Platform Brandwerende Coatings een nieuwe richtlijn voor brandwerende coatings op staalconstructies gepubliceerd. De richtlijn geeft aanwijzingen voor de beproeving van opschuimende coatings en voor de rekenkundige analyse op grond van de beproevingsresultaten, het zogeheten assesment. De richtlijn wordt ondergebracht in de NEN 6069 en de NEN 6072 én in de Nationale Bijlage bij de Eurocode NEN-EN 1993-1-2. Op termijn gaan deze normen – en daarmee de richtlijn – over in de EN 13381-8, de Europese test- en beoordelingsnorm voor brandwerende coatings. Met de integratie in de huidige NEN 6072 zijn de beproevingsmethode en het assesment in elk geval niet langer vatbaar voor interpretatieverschillen. Vanaf 1 oktober 2009 is de richtlijn bindend voor de leden van het platform: de in ons land actieve leveranciers van brandwerende verf. Tót die tijd kunnen zij proefdraaien met het testen van hun verfsysteem en het opstellen van laagdiktetabellen volgens de nieuwe richtlijn. De richtlijn is opgesteld door Efectis Nederland en het Britse adviesbureau IFC.

  • 'Richtlijn voor de bepaling van de brandwerendheid van staalconstructies beschermd met opschuimende coating' is hier te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey