Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Richtlijn brandwerende coatings in aantocht

30 januari 2009

 Efectis Nederland, het Britse adviesbureau International Fire Consultants en Bouwen met Staal werken aan een nieuwe richtlijn voor het bepalen van de brandwerendheid van staalconstructies met een opschuimende coating. Dat gebeurt in opdracht van het Platform Brandwerende Coatings, waarin de in ons land actieve leveranciers van brandwerende verf zijn verenigd.

De richtlijn gaat aanwijzingen geven voor de beproeving en voor de 'assesment': de rekenkundige analyse op grond van de beproevingsresultaten. De richtlijn dient als aanvulling en op enkele onderdelen als verbetering van bijlage A van de NEN 6072. Hierin wordt namelijk teveel ruimte gelaten voor interpretatie van de beschreven beproevingsmethode van een brandwerende bescherming en van de assesment. Bij brandwerende verf leidt deze interpretatievrijheid tot onduidelijkheid en soms aanzienlijke verschillen in beoordelingsresultaat. De opvolger van de NEN 6702 op dit terrein – de Europese norm prENV 13381-8 – gaat afrekenen met een aantal knelpunten van bijlage A. Deze norm is echter nog in ontwikkeling, de NEN 6072 blijft vermoedelijk nog geruime tijd van kracht.

• De richtlijn wordt bindend voor de bedrijven, aangesloten bij het Platform, en warm aanbevolen bij bouw- en woningtoezicht, brandweer en het Ministerie van VROM. Publicatie is voorzien voor het tweede kwartaal 2009.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey