Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Simulaties waardevol bij voorspellen gevolgen branden in parkeergarages

16 januari 2011

Simulaties vormen een doelmatig instrument bij het voorspellen van de gevolgen van autobranden in parkeergarages. Dat bevestigt Daan Jansen met het onderzoek, waarmee hij in juni 2010 de postgraduate studie Fire Safety Engineering afrondde aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Gent. Wel is de betrouwbaarheid van de simulatie, aldus Daan, gediend met een weloverwogen brandscenario. Belangrijke keuzes daarbij zijn het aantal betrokken auto’s, de ontwikkeling van het brandvermogen van één auto, de snelheid van brandoverslag naar andere auto’s, en de ontwikkeling van brand ná overslag.

Het afstudeeronderzoek wijst uit dat zonemodellen minder bruikbaar zijn voor brandsimulatie in parkeergarages, vanwege de karakteristieke afmetingen van parkeergarages en het afwijkende validatiedomein van de modellen. Tijdens het onderzoek werden de resultaten van simulaties met OZone en CFast vergeleken met meetresultaten. Daaruit bleek dat de modellen te lage luchttemperaturen registreren, vooral nabij de brandhaard. Een opdeling van de ruimte in meerdere compartimenten (met CFast) gaf hogere temperaturen te zien, maar nog altijd onrealistisch laag.

Simulaties met CFD leverden een meer werkelijkheidsgetrouw, nauwkeuriger beeld van de luchttemperatuurontwikkeling én van de thermische belasting op de constructie. In beide scenario’s van het onderzoek – late vlamoverslag en vroege overslag naar meerdere auto’s – warmt de constructie sneller op dan volgens de standaardbrandkromme. De dooffase treedt echter ook eerder in, waardoor de snelle opwarming vooral plaatselijk is en plaatselijk kan blijven. Het onderzoek geeft geen inzicht in de thermisch-mechanische respons van de constructie. Hoe de constructiedelen precies opwarmen en welke inwendige spanningen en vervormingen dat geeft, is te voorspellen met aparte thermisch-mechanische modellen van de constructie.

  • Het onderzoeksrapport (‘Autobranden in parkeergarages’) is kosteloos te downloaden van de website van IFE Nederland, de Nederlandse afdeling van The Institution of Fire Engineers. Daan Jansen is lid van deze netwerkorganisatie en van de Technische Commissie Brandveiligheid staalconstructies (TC3) van Bouwen met Staal. In het dagelijks beroepsleven is Daan adviseur bouwfysica bij DHV.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey