Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveiligheid voor ontwerpers

16 februari 2011

SBR geeft binnenkort het startsein aan twee brandveiligheidscursussen die vooral op de leest van de ontwerper zijn geschoeid. Wie basiskennis wil opdoen over de brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de Wet milieubeheer en de Arbowet, volgt de cursus ‘Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen’. Bij deze cursus loopt het ontwerpproces als een rode draad door de lesstof. Per ontwerpfase krijgt u inzicht in de relevante brandveiligheidseisen en de mogelijkheden om aan de eisen te voldoen. Daarbij worden ook de alternatieve brandveiligheidsconcepten op basis van gelijkwaardigheid uit de doeken gedaan. Deelnemen aan de eendaagse cursus kan op 15 maart, 19 mei, 13 oktober óf 15 november a.s.

Eveneens een dag duurt ‘Rekenen aan brandveiligheid: vluchten en WBDBO’. ’s Ochtends leert u rekenen aan wacht- en ontruimingstijden in het kader van veilig vluchten, volgens NEN 6089. De middag staat in het teken van brandoverslag, met een toelichting op de wbdbo-eisen in het Bouwbesluit en de bepalingsmethode NEN 6068. Aansluitend wordt u wegwijs gemaakt in het berekenen van brandoverslag tussen gevels en van brandoverslag bij industriegebouwen. Bij brandoverslag gevels komt het gebruik van de rekenprogramma’s Brando2, Pintegraal en NPR 6091 aan bod. Het bepalen van brandoverslag industriegebouwen gebeurt aan de hand van Beheersbaarheid van Brand 2007. De cursus wordt gehouden op 19 april en 3 november. Voor beide cursussen op alle data is de plaats van samenkomst: Hotel Mitland in Utrecht.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey