Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Webtool voor industriehallen gelanceerd

4 maart 2011

‘Brandveilige industriehallen’ heet het nieuwe, gratis tool van Bouwen met Staal, dat sinds een week op deze website beschikbaar is onder de tabs ‘gevels’ en ‘wanden’ van ‘hallenbouw’. De naam dekt de lading: dit tool is bestemd voor gebouwen (nieuwbouw) met een industriële functie, zoals een fabriek, werkplaats, opslagmagazijn of distributiecentrum. Met het tool kunt u bepalen hoe groot het (grootste) brandcompartiment van uw hal mag zijn, gelet op het beoogde gebruik en de bijbehorende vuurbelasting. Daarbij wordt aangeven welke WBDBO-eisen gelden voor de vluchtroutes, gevels, scheidingswanden en eventuele tussenvloeren. Het tool is geschikt voor zowel kleine hallen (met een gebruiksoppervlakte tót 1.000 m2) als grote hallen (vanaf 1.000 m2), gecompartimenteerd óf ongecompartimenteerd. Hiermee gaat het webtool verder dan het Bouwbesluit 2003, dat uitsluitend de prestatie-eisen aanreikt voor hallen (compartimenten) tót 1.000 m2. Het is dan ook inzetbaar bij het aantonen van gelijkwaardige brandveiligheid. Voor compartimenten tot 1.000 m2 zijn doorgaans geen aanvullende brandveiligheidsmaatregelen nodig. Voor hallen van meer dan 1.000 m2 zonder compartimenten (de hal zelf is één groot compartiment) en met compartimenten waarvan het grootste compartiment groter is dan 1.000 m2 is, gaat het webtool na óf het Reken- en Beslismodel Beheersbaarheid van Brand 2007 van Binnenlandse Zaken toepasbaar is en welk maatregelenpakket geschikt is. Voor het vaststellen van de maximale vluchtlengte in grote compartimenten is een onderdeel van de Handreiking grote brandcompartimenten van VROM in het tool opgenomen.

Bij de samenstelling van Brandveilige industriehallen kreeg Bouwen met Staal ondersteuning van een klankbordgroep van gebruikers uit de ontwerppraktijk en van de Technische Commissie Brandveiligheid staalconstructies van Bouwen met Staal.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey