Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


Nationaal Brandveiligheidscongres: 'verbinden van kennis biedt beste kans op brandveiligheid'

17 maart 2011

Moderne, voortdurend verbeterde ontwerp- en productiesoftware stelt ons in staat om steeds complexere gebouwstructuren en -indelingen te bedenken en ook daadwerkelijk uit te voeren, soms op ‘onmogelijke’ locaties. Prachtig, maar ook lastig. Want hoe borg je de brandveiligheid van zo’n gebouw? De slagingskans is het grootst als je vakkennis ontwikkelt, in nauwe samenwerking met andere disciplines die bij de brandveiligheid van het gebouw betrokken zijn. Dat is het leidmotiv van het Nationaal Brandveiligheidscongres 2011, op 21 april a.s. in het Spant! in Bussum. Onder het motto ‘Verbinden van kennis’ worden ’s ochtends de gedachten bepaald en uitgewisseld over het delen van kennis tijdens het ontwerpproces, het vergunningtraject en de handhaving bij uitzonderlijke bouwopgaven. Als sprekers en aanjagers van de discussie fungeren prof.dr. I. Helsloot (hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid VU Amsterdam) en Wico Ankersmit (algemeen directeur Vereniging BWT Nederland).

De middag is voorbehouden aan de vele facetten van een brandveilig ontwerp. Mark Frequin (DG Ministerie BiZa) behandelt het basisaspect ‘brandregelgeving’ en gunt u een doorkijkje naar het nieuwe Bouwbesluit 2012. Dr. ing. Margrethe Kobes (senior-onderzoeker NIFV) geeft ontwerpadvies op het item ‘menselijk gedrag bij brand’. En Chris de Jonge (partner in JHK Architecten) vertelt hoe je van een concept, via een ontwerp, uitkomt bij een brandveilig gebouw.

Naast het plenaire congres biedt het Nationaal Brandveiligheidscongres twee ‘a la carte’-programma’s, waarbij specifieke actuele issues de revue passeren. Een willekeurige greep uit het aanbod: Rudolf van Mierlo (Efectis) over toxiciteit en rookontwikkeling van bouwproducten, Jos Lelieveld en Folkert van Rijswijk (NFI) over forensisch brandonderzoek en Bram Kersten (LBP) en Ruud van Herpen (Nieman) over brandscenario’s voor parkeergarages. Oók interessant, mede in het licht van het nieuwe tool ‘stalen puien’ op deze website, is de introductie van een systeem voor uniform beoordelen van brandwerende puiconstructies, ontwikkeld door de RGD. De RGD-brandveiligheidsexperts Lieuwe de Witte en Henk van Vulpen vertellen hoe het systeem is ontstaan en in elkaar zit.

  • programma en aanmelden
  • foto: kantoorgebouw De Brug, Rotterdam. (JHK Architecten, fotografie: Roos Aldershoff).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey