Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


Brandveiligheid veestallen geregeld

28 maart 2011

Met het Keurmerk Brandveilige Stal en de regeling Brandpreventie en Boerderijhulpverlening geeft het CBD, de onafhankelijke controle- en inspectieorganisatie in de agrarische sector, gehoor aan de politieke en maatschappelijke roep om meer brandveiligheid in veestallen. De veehouder ontvangt het keurmerk, als zijn stal aantoonbaar voldoet aan de voorschriften in de nieuwe regeling. Zo dient de stal te beschikken over blusmiddelen, bluswater en een boerderijhulpverleningsplan. De regeling Brandpreventie en Boerderijhulpverlening is ontwikkeld door het CBD in samenspraak met belangenorganisaties, veehouders en brandpreventiedeskundigen met als doel de veiligheid in de stal voor mens en dier te vergroten. De regeling geeft invulling aan het standpunt van het kabinet Rutte dat de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de brandpreventie en -repressie van stallen primair bij de agrarische sector zelf ligt. De voorschriften zijn ontleend aan bestaande wet- en regelgeving. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de verwachting van de regering dat de verbeteringen mogelijk moeten zijn zónder wijziging van de regels. Daarbovenop biedt de regeling opties om bovenwettelijke maatregelen en -voorzieningen te waarderen. Deze waardering wordt uitgedrukt in ‘A’, ‘AA’ of ‘AAA’.
Bedrijven die het keurmerk hebben verworven, ontvangen het officiële certificaat en een keurmerksticker. Ook worden ze opgenomen in de database Brandveilige Stal. Controles op de keurmerkwaardigheid vinden jaarlijks plaats.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey