Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Normontwerp brandwerende bescherming staalconstructies verschenen

16 april 2011

NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van NEN 7878 ‘Beproevingsmethoden om de bijdrage van passieve en reactieve bescherming aan de brandwerendheid van staalconstructies te bepalen’. Het normontwerp geeft de richtsnoeren voor het beproeven en beoordelen van beschermingssystemen voor staalconstructies, zoals brandwerend plaatmateriaal en brandwerende spuitisolatie (de ‘passieve’ systemen) en brandwerende verf (een ‘reactief systeem’). Hierbij geeft de 7878 instructies voor de keuze van proefstukken en verwerking van de testresultaten. Op basis van deze resultaten kan de constructeur met behulp van de rekenmethode in de norm de kritieke staaltemperatuur en de profielfactor Am/V van lijnvormige constructiedelen bij een vereiste brandwerendheid bepalen. Aan de hand daarvan is vervolgens de benodigde (droge) laagdikte van de brandwerende bescherming vast te stellen.

In de nieuwe norm zijn voorschriften uit de bijlagen A1, A2 en B van NEN 6072 verwerkt, tezamen met nieuwe inzichten in het beproeven en beoordelen van beschermingssystemen in het algemeen, en brandwerende verf in het bijzonder. Zo is de inhoud van de recente 'Richtlijn voor de bepaling van de brandwerendheid van staalconstructies beschermd met opschuimende coating' in het normontwerp opgenomen.

In tegenstelling tot NEN 6072 laat NEN 7878 minder vrijheid aan de interpretatie van beproevingsmethoden en beoordelingen, zodat grote verschillen in beoordelingsresultaten voortaan verleden tijd zijn. Naar 't zich nu laat aanzien, is NEN 7878 een ‘tussennorm’. Na publicatie in zijn definitieve versie, mag de NEN 7878 tot en met 31 december 2012 worden toegepast, als alternatief voor de Europese normenserie NEN-EN 13381. Tussen deze Nederlandse en Europese publicaties zitten wel enige verschillen. NEN-EN 13381-8 ‘Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen’ stelt bijvoorbeeld zwaardere eisen aan het beproeven van reactieve bescherming dan zijn Hollandse tegenhanger. Per 1 januari 2013 is alleen NEN-EN 13381 nog geldig. NEN 6072 is al op 31 maart 2010 door het NEN ingetrokken, vanwege de overgang op de Eurocodes. De norm vervalt officieël, zodra het Bouwbesluit 2012 in werking treedt.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey