Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

CBS over 2009: brandweer sneller, brandweerzorg duurder

27 april 2011

De brandweer in Nederland heeft haar uitruktijd verbeterd, zo blijkt uit de onlangs verschenen brandstatistieken van het CBS over 2009. In 2006 hadden de brandweerwagens gemiddeld 5,5 minuten nodig om de kazerne te verlaten ná ontvangst van een brandmelding op de meldkamer. In 2009 is dat teruggebracht naar 5 minuten. De opkomsttijd blijft in 2009, net als voorgaande jaren, steken op 10 minuten. De tijd tussen doorgifte van de brandmelding aan de kazerne en het daadwerkelijk uitrukken is wel korter geworden: 3,1 minuten, tegen 3,5 minuten in 2006. Daarentegen is de gemiddelde rijtijd iets toegenomen. In 2009 heeft de brandweer 5 minuten nodig om de brand te bereiken. In 2006 was dat 4,8 minuten.

In 2009 komt de brandweer in totaal 47.000 maal in actie, een stijging van 2.000 ten opzichte van 2008. Het aantal terechte verzoeken om hulpverlening daalt van ruim 44.000 in 2008 naar bijna 42.000. Ook registreert het CBS een afname in dodelijke slachtoffers. In 2009 komen 57 mensen om door brand, 40 minder dan het jaar ervoor. Het aantal gewonden stijgt ten opzichte van 2008 met 16%, tot ongeveer 1.000. 600 Mensen worden in 2009 bij een brand gered. Daarvan komen 400 op het conto van de brandweer.

Minder positief is het CBS over de aanhoudende stijging van de gemeentelijke kosten voor brandweer en rampenbestrijding. Hieronder vallen de uitgaven voor bedrijfsvoering, personeel, materieel, preventie, opleiding en gebouwen. Voor alle Nederlandse gemeenten tezamen zijn deze kosten in 2009 begroot op 1,1 miljard Euro. Dat komt neer op gemiddeld 66 Euro per inwoner. In 2008 was dat nog 61 Euro, in 2005 48 Euro en in 2000 33 Euro, twee keer zoweinig als in 2009.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey