Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Veel gewijzigde brandregels verwacht in Bouwbesluit 2012

11 mei 2011

Afgelopen vrijdag is het concept-Bouwbesluit 2012 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De ministerraad had eerder, op voorstel van minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), met het concept ingestemd.

Naar het verwachting treedt het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2012 in werking. Vanaf dat moment zullen diverse regelingen en besluiten, waaronder het Gebruiksbesluit, zijn verenigd in één Bouwbesluit. De integratie van de regels voor bouwen, gebruiken, onderhouden, verbouwen en slopen moet leiden tot meer samenhang en toegankelijkheid van de regelgeving en tot eenvoud in gebruik. Het aantal voorschriften gaat drastisch omlaag, waarschijnlijk met ongeveer eenderde. Hiermee volgt het kabinet het advies van de Commissie Dekker om de regeldruk van Rijk en gemeenten op het bouwproces te verminderen. Aangepaste of nieuwe bepalingen zijn vooral te verwachten op het gebied van renovaties/verbouwingen van leegstaande kantoorgebouwen, ventilatie en brandveiligheid.

Voor de meeste gebouwtypen (bijvoorbeeld kantoren en horecagelegenheden) vervalt de verplichting om een brandalarm door te melden aan de brandweeralarmcentrale. Zo wordt onnodig uitrukken van de brandweer het hoofd geboden. Wel mag de gebouweigenaar/-beheerder altijd kiezen voor vrijwillige doormelding. Doormelden blijft een vereiste voor ziekenhuizen, kinderdagverblijven en andere gebouwen waar personen verblijven die niet of nauwelijks zelfstandig kunnen vluchten bij brand (verminderd zelfredzaam).

De bezettingsgraad wordt in het vervolg gebaseerd op het aantal personen dat werkelijk in een ruimte aanwezig is. Als de hospita meer dan 5 huurders in huis heeft (haarzelf niet meegeteld), dan is voortaan sprake van ‘kamerverhuur’. De maximale grootte van brandcompartimenten van industriegebouwen wordt opgerekt van 1.000 m2 naar 2.500 m2.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey