Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Norm voor veilig ontruimen gepubliceerd

24 mei 2011

NEN heeft de definitieve versie van NEN 6089 uitgebracht. Deze norm geeft de bepalingsmethode voor de opvang- en doorstroomcapaciteit van een bouwwerk, in het kader van veilig vluchten bij brand. De norm is primair bedoeld voor situaties waarbij een gebouw volledig wordt ontruimd. Onder bepaalde voorwaarden staat NEN 6089 ook een gefaseerde ontruiming toe. In dat geval wachten de aanwezigen in een aparte opvangruimte (een rookcompartiment) om vandaaruit gefaseerd, in groepjes, het trappenhuis in te gaan. Dit brengt met zich mee dat een trappenhuis met minder grote afmetingen toe kan. Als het rookcompartiment door de brand wordt bedreigd of beïnvloed, is de opvang in dat compartiment wel aan tijd gebonden.

De norminhoud is goeddeels ontleend aan de voorschriften in de Regeling Bouwbesluit 2003 en de MG-circulaire 2003-19 van 17 juli 2003 van het Ministerie van VROM. De norm geldt voor vrijwel alle in het Bouwbesluit 2003 gedefinieerde gebruiksfuncties. Uitzonderingen zijn gebouwen met uitsluitend een woonfunctie, celfunctie (voor gedetineerden) en gezondheidszorgfunctie (voor bedgebonden patiënten).

De bepalingsmethode van NEN 6089 is gebaseerd op een sterk vereenvoudigd model van een werkelijke ontruiming. Doel van een berekening volgens de norm mag dan ook niet zijn het voorspellen van de werkelijke ontruimingstijd, maar vaststellen of de bouwkundige kenmerken van het gebouw een veilige ontruiming voldoende garanderen. De norm dient dit uiteraard te faciliteren voor een breed scala aan gebouwen met vaak uiteenlopende bouwkundige karakteristieken. Dat maakt het gebruik in de praktijk er niet eenvoudiger op. Om het rekenwerk te vergemakkelijken, is bij de norm het rekenprogramma NPR 6080 gepubliceerd. Hiermee is snel na te gaan of de opvang- en doorstroomcapaciteit van trappen, hellingbanen of vloeren aan de eisen in de norm voldoet. Om het ontwerp van een trappenhuis te optimaliseren, kan de software snel verschillende varianten doorrekenen, aan de hand van bijvoorbeeld een gewijzigde geometrie of een ander ontruimingsscenario.

• Voor informatie, preview en bestellen: NEN 6089:2011 en NEN 6080:2009.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey