Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Expertisecentrum laakt voorontwerp-Bouwbesluit 2012

16 juni 2011

Het Bouwbesluit 2012 gaat eigenaren/beheerders van gebouwen (bestaand en nieuw) in totaal zo’n 5 miljard Euro extra kosten. De lastenverzwaring leidt echter niet tot een hoger veiligheidsniveau. Dat stelt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) na uitvoerige studie van het voorontwerp Bouwbesluit 2012 dat 28 april jl. naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens het expertisecentrum gaat de wetgever er ten onrechte vanuit dat met een kleiner aantal regels ook de regeldruk en investeringen door bedrijven en organisaties omlaag gaan. Diverse eisen op het gebied van brandveiligheid – voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw – worden namelijk fors verzwaard, zoals de eisen voor de brandwerendheid tegen bezwijken en voor vluchten uit bestaande gebouwen. Andere brandveiligheidseisen, bijvoorbeeld voor wonen en zorg, worden overigens juist onverantwoord lichter.

Daarnaast zijn veel bekende omissies en knelpunten uit het Bouwbesluit 2003 niet gerepareerd. Op het onderdeel brandveiligheid mist bijvoorbeeld nog steeds (het aansturen van) een heldere bepalingsmethode voor niet-besloten ruimten en voor de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes. Ook een duidelijke omschrijving van het beginsel van spiegelsymmetrie blijft gewenst. Dit principe is nu nog voor uiteenlopende interpretatie vatbaar, waardoor onveilige óf te veilige afstanden worden aangehouden.
Verder vindt het EIB het jammer dat het nieuwe Bouwbesluit wederom een geheel nieuwe terminologie krijgt. ‘Hierdoor zullen alle bestaande ondersteunende instrumenten in één klap waardeloos worden en gaat het vele jaren duren voordat iedereen weer met de regels vertrouwd is.’

Het ERB deed het onderzoek met instemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat inmiddels een advies op hoofdlijnen heeft ontvangen. De leden van de Tweede Kamer zijn per memorandum geïnformeerd. Bijlage 2 van dit memorandum geeft een opsomming van ongewenste, onnodige, schadelijke en kostbare effecten van het voorontwerp-Bouwbesluit 2012. De kritiek op het huidige besluit ligt vast in bijlage 1. Het eindadvies van het ERB: ‘Neem de grootste knelpunten in het Bouwbesluit 2003 weg en werk tegelijkertijd aan een grondige en volledig verantwoorde vernieuwing van de bouwregelgeving’.

• Download het memorandum.
• Kijk ook op de ERB-website: www.bouwregelwerk

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey