Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

'Goede ventilatie en sprinklers in parkeergarages'

5 juli 2011

Zorg in parkeergarages voor goede ventilatie en een sprinklerinstallatie, zodat de brandweer een brandhaard sneller en doeltreffender kan benaderen. Dat is een van de voornaamste aanbevelingen uit het onderzoek van het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid) naar de brand in parkeergarage De Appelaar in Haarlem. Bij de brand, 26 oktober vorig jaar, gingen 26 auto’s in vlammen op en nog eens 275 auto’s raakten beschadigd. Afgelopen donderdag presenteerde het NIFV de resultaten van het onderzoek. In opdracht van de Veiligheidsregio Kennemerland werd nagegaan hoe het technisch en tactisch brandweeroptreden verliep en hoe de brandweer zich had voorbereid op een brand in dit specifieke gebouw. Ook werden de voorzieningen voor brandrepressie beoordeeld, in het licht van de toenmalige regelgeving.

De onderzoekers concluderen dat de garage werd gebouwd volgens de voorschriften zoals ze destijds golden (w.o. Bouwbesluit 1999). De bouwvergunning, afgegeven in 2001, was dan ook terecht. Door de snelle rook- en brandontwikkeling kreeg de brandweer echter nauwelijks kans om de brand in de ondergrondse garage snel te lijf te gaan. Onduidelijkheid over de precieze plek van de brand heeft de brandweerinzet aanzienlijk vertraagd. Op het brandmeldsysteem van de garage was de brand ook niet zichtbaar. Nadat vier stuwdrukventilatoren de rook uit de garage hadden afgevoerd, kon de brandweer gericht aan de slag. Maar dat was ruim 6 uur na de brandmelding. Met een sprinklerinstallatie zou de brand meer beperkt en beheersbaar zijn geweest, suggereert het NIFV. Voor parkeergarages is zo’n installatie nu niet verplicht.

Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem reageert op het onderzoeksrapport met een pleidooi voor strengere brandveiligheidsregels voor parkeergarages op landelijk niveau. ‘Nu zijn de regels erop gericht dat mensen snel kunnen vluchten. Ik wil meer aandacht voor snel blussen en bescherming van materieel’, stelt Schneiders in De Telegraaf van 30 juni. Uitgangspunten voor de brandveiligheid van De Appelaar waren dat de constructie en voorzieningen een ontruiming binnen 60 seconden mogelijk moeten maken. De brandwerendheidseis voor de draagconstructie bedroeg 90 minuten. Schneiders stuurt het onderzoeksrapport met aanbevelingen naar minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Opdrachtgever Veiligheidregio Kennemerland gaat de verslaglegging voorleggen aan de NVBR. De regio wil graag een reactie van de landelijke brandveiligheidsorganisatie op de veiligheidsrisico's die brandweermensen tijdens de brandbestrijding in De Appelaar hebben gelopen.

• Een uitgebreide toelichting op het onderzoeksverslag is te vinden op www.brandweer.nl/kennemerland

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey