Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

FSE-praktijk gebaat bij nieuwe NEN 6055

2 augustus 2011

Fire Safety Engineering (FSE) behelst een scala aan technieken om – met behulp van fysische en empirische modellen – het werkelijke verloop van een brand te beschrijven en de evenzeer realistische effecten daarvan op gebouwen, constructies, materialen, inventaris en gebruikers vast te stellen. Zo is FSE in te zetten voor het bepalen van vluchtmogelijkheden en -voorzieningen, rookontwikkeling en -beheersing én gedrag en brandwerendheid van constructies. Voor al deze vormen van FSE is nu een overkoepelende norm beschikbaar: NEN 6055 ‘Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept’.

De norm geeft de methode voor het bepalen van de thermische belasting van constructies volgens het natuurlijk brandconcept: de ontwikkeling van een brand in een ruimte zónder het actief ingrijpen door bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie of optreden van de brandweer direct mee te wegen. De methode houdt daarentegen juist wel rekening met de functionele gebouwaspecten die van invloed zijn op een brand, zoals de vorm en afmetingen van ruimten, de ventilatiecondities en de brandwerendheid van scheidingsconstructies. De randvoorwaarden voor het verdisconteren van de brandstofafhankelijke grootheden (permanente en variabele vuurbelasting, de brandvermogensdichtheid en de tijdconstante) staan in de Nationale Bijlage bij de NEN-EN 1991-1-2. Aansluitend geeft deze Eurocode de methode voor het berekenen van de thermische en mechanische respons van constructies.

NEN 6055 is gebaseerd op het zonemodel. Bij aanvang van de brand bestaat dit model (naast de brandhaard zelf) uit twee zones: een hete zone boven (die tijdens de brand steeds dikker en warmer wordt) en een koude zone onder. Bij flashover worden de twee zones één. Voor een zone gaat het model uit van onder meer één brandtemperatuur, dichtheid en massa. Met het zonemodel zijn de meer lokale invloeden niet vast te stellen, dit is mogelijk via veldmodellering (met CFD). Vandaar dat de nieuwe norm niet mag worden toegepast voor het bepalen van plaatselijke thermische belastingen in de brandruimte, als gevolg van de convectie en straling door een lokale brand. De norm is evenmin geschikt voor bepaling van plaatselijke thermische belastingen buíten de brandruimte, die optreden door straling via openingen in scheidingen. Wél staat vast dat de NEN 6055, in combinatie met EN 1991-1-2 en Nationale Bijlage, een flinke duw in de rug is voor het toepassen van FSE met natuurlijke brand in de praktijk.

Info, preview en bestellen van NEN 6055.

• Foto: De transformatie van CS Den Haag tot Openbaar Vervoer Terminal 2 (Benthem Crouwel Architecten) is een actueel praktijkvoorbeeld van FSE met natuurlijke brand. Meer info over het project vindt u hier. Andere FSE-projecten, toelichtingen op de bepalingsmethoden en een handig stappenplan biedt de module Fire Safety Engineering van deze website.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey