Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Avondseminar in het teken van tools voor brandveilig ontwerpen

10 oktober 2011

Voor architecten, constructeurs en medewerkers van brandweer en bouwtoezicht is het Avondseminar 'Brandveilig bouwen met staal' van Bouwen met Staal een jaarlijks terugkerende gelegenheid om de parate kennis over de brandveiligheid van stalen gebouwen (gratis) bij te spijkeren. Die traditie wordt dit jaar voortgezet op 8 november a.s., als vanouds in Congrescentrum Engels in Rotterdam (en nog steeds gratis). Het thema van deze editie luidt: 'Tools voor brandveilig ontwerpen met staal'. Diverse 'aansprekende' deskundigen beklimmen de bühne om praktische uitleg te geven over de toepassing van verschillende digitale tools die recent zijn gepubliceerd om het ontwerpen en dimensioneren van staalconstructies 'op brand' er een stuk gemakkelijker op te maken.

Een van die tools heet 'Brandveilige industriehallen', sinds maart van dit jaar gratis te gebruiken op www.brandveiligmetstaal. Een van de samenstellers, Jan-Pieter den Hollander van Bouwen met Staal, laat zien hoe de tool is in te zetten voor het bepalen van de grootte van het brandcompartiment van een hal en de WBDBO-eisen voor vluchtroutes, scheidingswanden, gevels en eventuele tussenvloeren. Voor grote compartimenten (1.000 m2 of meer) gaat de tool na of een van de maatregelenpakketten uit het Reken- en Beslismodel Beheersbaarheid van Brand 2007 van Binnenlandse Zaken toepasbaar is. (Voor compartimenten tot 1.000 mgebruiksoppervlakte zijn doorgaans geen aanvullende brandveiligheidsmaatregelen nodig.) Voor het vaststellen van de maximale vluchtlengte bevat de tool een onderdeel van VROM's Handreiking grote brandcompartimenten. 

Minstens zo nieuw als de hallentool is 'Brandwerende stalen puien'. Dit tool, in april 2011 gelanceerd op www.brandveiligmetstaal, maakt alle belangrijke informatie over de brandwerendheid en rookwerendheid van een breed assortiment producten voor brandwerende gevels, wanden, deuren en ramen toegankelijk en inzichtelijk. De tool biedt steun bij de productverkenning en -keuze, maar ook bij het beoordelen van toepassingsmogelijkheden of het controleren van de prestaties. De producten zijn te selecteren op onder meer testresultaten brandwerendheid en rookwerendheid, brandwerendheidscriteria (E, I, W), pui-type, kozijnvulling, afmetingen, productnaam of leverancier. Alle opgenomen producten voldoen aan NEN 6069. De tool is het resultaat van samenwerking tussen Bouwen met Staal, Efectis Nederland en diverse vragers en aanbieders van pui-producten in ons land. Namens dit samenstellende team doen Gert van den Berg (Efectis) en Christiaan de Wolf (architectenbureau Cepezed) een boekje open over de achtergronden, opzet en gebruik van 'stalen puien'.

• Het volledige seminarprogramma en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op www.bouwenmetstaal.nl

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey