Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveiligheid justitiële inrichtingen sterk verbeterd

19 oktober 2011

In de afgelopen vier jaar is de brandveiligheid van gevangenissen, tbs-klinieken en andere justitiële inrichtingen aanzienlijk verbeterd. De particuliere instellingen scoren echter nog steeds een onvoldoende. Dat stellen VROM-Inspectie, Arbeidsinspectie, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en Inspectie voor Sanctietoepassing na gezamenlijk onderzoek. De studie werd vorig jaar uitgevoerd als vervolg op een grootschalige studie in 2007, eveneens van de vier Rijksinspecties. Dat onderzoek was op haar beurt de officiële reactie op de diverse beschouwingen van de brand in het cellencomplex Schiphol in 2005.

In vergelijking met 2007 zijn het brandveiligheidsbewustzijn en brandveiligheidsniveau van de overheids- en semi-overheidsinrichtingen er behoorlijk op vooruitgegaan, zo blijkt uit de evaluatie 2010, ook al blijft voortdurende aandacht geboden. Voor de inrichtingen in particulier beheer zijn dringend striktere eisen nodig. Duidelijke richtlijnen zijn gewenst voor bijvoorbeeld de vluchtrouteaanduiding, brandmeldinstallaties en de brandveiligheid van de inrichting en aankleding van cellen.

Tijdens hun onderzoek hebben de inspecties 15 inrichtingen bezocht, waarvan drie particuliere. Later dit jaar neemt VROM-Inspectie de resterende private onderkomens onder de loep. Niet alleen de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie hebben de aanbevelingen omarmd. Voor de NVBR en de Dienst Justitiële Inrichtingen vormden de adviezen de aanleiding voor intensivering van de samenwerking. Begin augustus ondertekenden ze daartoe een intentieovereenkomst. De beide partijen gaan zich inzetten voor een eenduidige uitleg en interpretatie van de brandveiligheidseisen voor justitiële inrichtingen.

www.hulpdienstenonline.nl

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey