Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandweerstatistiek 2010: aantal branden afgenomen, groot aantal 'loze' meldingen punt van zorg

28 oktober 2011

Het CBS heeft gisteren de Brandweerstatistiek 2010 gepubliceerd. Voor de zeventiende keer in successie geeft de uitgave cijfermatig onderbouwd inzicht in de brandbestrijdings- en hulpverleningsactiviteiten van de gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen in ons land over een geheel jaar. In de statistiek komen ook de omvang en opbouw van het brandweerpersoneel en van de brandweerkosten uitgebreid aan bod. De brandpreventietaken en -acties in 2010 ontbreken. Dat gemis wordt echter ruimschoots gecompenseerd met gedetailleerde informatie over brandmeldingen en hulpverleningsverzoeken (correct en ‘loos’), en over aard, oorzaken, directe financiële schade, ongevallen en reddingen bij brand.

Het aantal geregistreerde branden kwam vorig jaar uit op 41.000, 6.000 minder dan in 2009. Dat verschil zit ‘m volledig in de sterke afname van het aantal buitenbranden: van 29.000 in 2009 naar 23.000 in 2010. De brandweer redde het afgelopen jaar in totaal 565 mensen bij brand en nog eens 8.835 personen tijdens hulpverleningsoperaties. ‘Uit deze grote aantallen blijkt dat de brandweer ongelooflijk belangrijk werk voor de maatschappij doet’, aldus NVBR-voorzitter Stephan Wevers in zijn eerste reactie op de jaarcijfers. Het groot aantal loze meldingen – 49.000, waarvan 48.500 door brandmeldinstallaties – staat volgens Wevers hoog op de NVBR-agenda: ‘Zo stellen we begin 2012 een handreiking beschikbaar om de korpsen en regio’s te helpen loze meldingen via brandmeldinstallaties verder terug te dringen. Bovendien lopen er meerdere projecten in het land voor het structureel terugdringen van deze ongewenste en onechte meldingen.’

• De integrale reactie van Wevers leest u hier. De Brandweerstatistiek 2010 kunt u hier gratis downloaden.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey