Testresultaten brandwerendheidToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Criteria brandwerendheidToon meer informatie
Verwijder deze selectie
BrandwerendheidToon meer informatie
1-zijdig (1)Toon meer informatie
Testresultaten rookwerendheidToon meer informatie
≥ 15 min. (NEN 6075) (1)
≥ 30 min (NEN 6075) (1)
≥ 60 min (NEN 6075) (1)
≥ 90 min (NEN 6075) (1)
RookwerendheidToon meer informatie
1-zijdig (1)Toon meer informatie
Type pui - ramenToon meer informatie
Vast raamdeel (1)
Type pui - deurenToon meer informatie
Taatsdeur dubbel (1)
KozijnvullingToon meer informatie
Glas (1)Toon meer informatie
Ruit- / paneel afmeting hoogteToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Ruit- / paneel afmeting breedteToon meer informatie
1200 mm - 1500 mm (1)
Deurvleugel breedteToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Leverancier
ODS (1)Toon meer informatie
ProfielenToon meer informatie
Jansen Economy 60 (1)
GlasToon meer informatie
SSG Contraflam (1)
Notified bodiesToon meer informatie
Efectis Nederland BV (1)Toon meer informatie
TestnormToon meer informatie
NEN 6069:2005 bijlage A (1)Toon meer informatie
Type
Beoordeling (1)Toon meer informatie
Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.
S004-Efectis-2008
Rapport: 2009-Efectis-R0620 [Rev. 1]
Leverancier: ODS B.V.
Productnaam: Jansen Economy 60 (EW 60) met SSG Contraflam Lite EW 60
Testresultaat brandwerendheid: 60 minuten (EW, na beoordeling)
Testresultaat rookwerendheid: 90 minuten (NEN 6075, na beoordeling)

Dit rapport beschrijft de resultaten van een brandproef op een dubbelvleugelige taatsdeuren met twee zijlichten zoals weergegeven in het aanzicht in figuur 1.

Figuur 1 – Aanzicht van geteste constructie (overgenomen uit het testrapport).

De constructie was opgebouwd uit profielen van de serie Jansen Economy 60.

De deurbladen van de standdeur hadden buitenafmetingen van 1447 x 2885 x 60 mm (breedte x hoogte x dikte). De buitenafmetingen van de loopdeuren kwamen op 1631 x 2885 x 60 mm.

De deurbladen draaiden van het vuur af.

In beide deurbladen was als glas toegepast type SSG Contraflam Lite EW60, dikte 14 mm. De glasafmetingen waren 1305 x 2708 mm en 1489 x 2708 mm. De glaslatten zaten aan de direct verhitte zijde.

De deurbladen waren voorzien van het volgende hang- en sluitwerk:

 • op beide deurbladen een vloerpot en bovenspeun, type DORMA BTS 80, met draaipunten op 481 mm vanaf de hoeken van de deurbladen;
 • op beide deurbladen een thermische grendel, type 555.007, gemonteerd op 1415 mm hoogte;
 • stalen 2-puntslot, type Jansen 555.197 (in de loopdeur);
 • stalen slot, type Jansen 555.380, met sluitstang type Jansen 555.388 naar bovenzijde (in de standdeur).

Ter plaatse van de taatspunten aan de bovenzijde was bij verhitting opschuimend materiaal aangebracht. Rondom de deurbladen was dit niet het geval.

Beide zijlichten hadden buitenafmetingen van 476 x 2935 x 60 mm en waren voorzien van glas van type SSG Contraflam Lite EW60, dikte 14 mm, met afmetingen van 334 x 2793 mm. De glaslatten zaten aan de direct verhitte zijde.

De constructie werd aan de boven- en onderzijden gemonteerd in het testframe. Het testframe is voorzien van een vuurvast betonnen lining. De linker- en rechterzijde van de constructie waren “vrij”.

De brandproef, volgens EN 1634-1:2000, werd uitgevoerd op 10 maart 2008 in het laboratorium van Efectis Nederland te Rijswijk. De verhitting vond plaats middels de standaard brandkromme. Foto 1 is genomen bij aanvang van de brandproef.

Foto 1 – Proefstuk uit rapport 2009-Efectis-R0620 bij aanvang van de brandproef.

De resultaten kunnen worden samengevat als:

Vlamdichtheid (E) 22 min.
Thermische isolatie (I1) 19 min.
Thermische isolatie (I2) 19 min.
Warmtestraling (W) 68 min.
Rookwerendheid (volgens NEN 6075) 33 min.
Rookwerendheid Sa (volgens EN 1634-3) niet bepaald
Rookwerendheid Sm (volgens EN 1634-3) niet bepaald

Voorwaarden (overgenomen uit het testrapport)

De resultaten gelden uitsluitend voor deur-/kozijnconstructies welke in detail, inclusief hang- en sluitwerk en toegepaste materialen, gelijk zijn aan in onderhavig rapport beschreven constructie en waarbij tevens is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De deuren betreffen Jansen Economy 60 profielen:
  • met afmetingen gelijk of kleiner dan 2885 mm x 1447 mm (h x b) voor de standdeur;
  • met afmetingen gelijk of kleiner dan 2885 mm x 1631 mm (h x b) voor de loopdeur;
  • per deur voorzien van twee taatsen op posities als aangegeven in dit rapport.
 • het kozijn betreft een Jansen Economy 60 profiel als gespecificeerd en ingebouwd in een testframe;
 • beglazing van het type Contraflam Lite 60, 20 mm dikte, met de afmetingen zoals omschreven in dit rapport;
 • naadwijdten tussen deur en kozijn, en tussen deur en vloer zijn gelijk of kleiner dan gemeten met een tolerantie van maximaal + 1,0 mm;
 • de deurbladen draaiend van het vuur af;
 • een vloer van onbrandbaar materiaal.

Aanvullende beoordeling (overgenomen uit het testrapport)

Na 19 minuten verhitting ontstond bij de rechter ruit een opening, waardoor het einde van de vlamdichtheid werd bereikt. Het falen van de beglazing werd veroorzaakt door het losklikken van de glaslijst. Bij eerdere proeven voor de firma ODS is dit verschijnsel niet opgetreden, zodat het hier naar de mening van Efectis om een incident gaat.
Efectis Nederland verwacht daarom dat de brandwerendheid van de constructie in de zin van NEN 6069:2005 bijlage A: 60 minuten zal bedragen.

Naar de mening van Efectis Nederland B.V. mogen voor een brandwerendheid van 60 minuten volgens de Nederlandse norm NEN 6069:2005 bijlage A de volgende wijzigingen aan de constructie worden aangebracht:

 • toevoegen van een of twee ITS 96 deurdrangers is toegestaan omdat deze deurdrangers zijn al meerdere malen bij Efectis beproefd in vergelijkbare constructies. Het toevoegen van deze deurdrangers heeft geen negatieve invloed op de brandwerendheid. Deze deurdrangers mogen in dat geval de vloerpotten vervangen;
 • toevoegen van elektrische deuropeners typen 555.547 of 555.548;
 • vervangen van het tweepuntsslot in de standdeur door Bimetal laschen op basis van de rapporten 07-V-334 van Efectis France en rapport 2610-1 van IBS Linz;
 • de deurconstructie mag zonder zijlichten worden uitgevoerd, maar moet dan wel zijn gemonteerd in een beglaasde wand met een opbouw gelijk aan de zijlichten. Deze wand moet apart zijn beproefd;
 • de taats mag op een andere plaats aan de onder- en bovenzijde van de deur worden geplaatst. De taats moet worden gezien als een scharnier. Daarom mag de randafstand naar de “hangzijde”van de deur (verticale zijde met de kortste afstand naar de taats) wel worden verkleind, maar niet worden vergroot. Dit betekent dat de kleinste afstand naar een hoek van de deur wel mag worden verkleind, maar niet mag worden vergroot.

Alle producten en productencombinaties op deze website zijn getest volgens geldende, nationale of internationale beproevingsnormen voor brandwerendheid en/of rookwerendheid. Alle proeven zijn uitgevoerd door erkende brandlaboratoria (‘notified bodies’).
De samenstellers van deze website – Efectis Nederland en Bouwen met Staal – zien toe op de geldigheid(sduur) van deze documenten.

Efectis ODS B.V. Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0) 88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey.com