Testresultaten brandwerendheidToon meer informatie
≥ 15 (16)Toon meer informatie
≥ 30 (16)Toon meer informatie
≥ 60 (11)Toon meer informatie
≥ 90 (1)Toon meer informatie
Criteria brandwerendheidToon meer informatie
E (16)Toon meer informatie
EW (16)Toon meer informatie
EI (2)
EI1 (1)
EI2 (1)
BrandwerendheidToon meer informatie
1-zijdig (16)Toon meer informatie
2-zijdig (5)Toon meer informatie
Testresultaten rookwerendheidToon meer informatie
Verwijder deze selectie
RookwerendheidToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Type wandToon meer informatie
Gevel (1)
Vliesgevel (1)
Type pui - ramenToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Type pui - deurenToon meer informatie
Draaideur dubbel (8)
Draaideur dubbel - wisseldeur (1)
Draaideur dubbel - doordraaiend (1)
Taatsdeur dubbel (1)
KozijnvullingToon meer informatie
Glas (16)Toon meer informatie
Ruit- / paneel afmeting hoogteToon meer informatie
1200 mm - 1800 mm (1)
1800 mm - 2400 mm (7)
2400 mm - 3000 mm (8)
3000 mm - 3600 mm (1)
Ruit- / paneel afmeting breedteToon meer informatie
600 mm - 900 mm (2)
900 mm - 1200 mm (7)
1200 mm - 1500 mm (7)
1500 mm - 1800 mm (2)
Deurvleugel breedteToon meer informatie
1000 mm - 1200 mm (5)
1200 mm - 1400 mm (1)
1400 mm - 1600 mm (3)
> 1600 mm (1)
Leverancier
ODS (6)Toon meer informatie
Agentor (4)Toon meer informatie
Vetrotech Saint-Gobain Europe (6)Toon meer informatie
ProfielenToon meer informatie
Forster EW60 Unico (2)
Forster Fuego Light (1)
Forster Presto 50 (2)
Jansen Economy 50 (7)
Jansen Economy 60 (3)
Jansen VISS 50 (1)
GlasToon meer informatie
AGC Pyrobel (3)
Interver Interflam (4)
Pilkington Pyrodur (1)
SSG Contraflam (3)
SGG Vetroflam (5)
Notified bodiesToon meer informatie
CTICM (F) (2)Toon meer informatie
Efectis Nederland BV (4)Toon meer informatie
TNO centrum voor brandveiligheid (11)Toon meer informatie
WFRGent (B) (1)Toon meer informatie
TestnormToon meer informatie
NEN 6069:2005 bijlage A (8)Toon meer informatie
EN 1364-1:1999 (5)Toon meer informatie
EN 1634-1:2000 (3)Toon meer informatie
Type
Beoordeling (5)Toon meer informatie
Testresultaat (11)
Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.
S007-Efectis-2007
Rapport: 2007-Efectis-R0829 Agentor
Leverancier: Agentor B.V.
Productnaam: Forster EW60 Unico met Interver Interflam EW60 13-1 (-2)
Testresultaat brandwerendheid: 30 minuten (EW)
Testresultaat rookwerendheid: 45 minuten (NEN 6075)

Dit rapport beschrijft de resultaten van een brandproef op een dubbelvleugelige deur met zij- en bovenlichten zoals weergegeven in het aanzicht in figuur 1.

Figuur 1 – Aanzicht van geteste constructie (overgenomen uit het testrapport).

De constructie was opgebouwd uit profielen van de serie Forster EW60 Unico.

Beide deurbladen hadden buitenafmetingen van 1450 x 2515 x 70 mm (breedte x hoogte x dikte).

De deurbladen draaiden van het vuur af.

In beide deurbladen was als glas toegepast type Interver Interflam EW 13-2/8/5 ED 26, dikte 26 mm, met afmetingen van 1304 x 2354 mm. De glaslatten zaten aan de direct verhitte zijde.

De deurbladen waren voorzien van het volgende hang- en sluitwerk:

 • 3 stalen scharnieren van type Forster 907 662 (Charmag);
 • 2-punts insteekslot, staal, type Forster 987 426 (in de loopdeur);
 • espanjolet slot , type Forster 987 456 (in de standdeur);
 • deurdranger, type Dorma TS 93 5-7 en GSR;
 • valdorpel Athmer Stadi L24/20 TS.

Rondom waren de deurbladen voorzien van bij verhitting opschuimend materiaal, type Palstop met afmetingen 28 x 3 mm, en een afdichtrubber, type CR rubber van Dätwyler AG.

Beide zijlichten waren voorzien van glas van type Interver Interflam EW 13-2/8/5 ED 26, dikte 26 mm, met afmetingen van 429 x 2454 mm. De glaslatten zaten aan de direct verhitte zijde.

De bovenlichten waren voorzien van glas van type Interver Interflam EW 13-2/8/5 ED 26, dikte 26 mm, met twee stuks beglazingen met afmetingen van 429 x 324 mm en twee stuks beglazingen met afmetingen van 1394 x 324 mm. De glaslatten zaten aan de direct verhitte zijde.

De constructie werd aan de boven- en onderzijde gemonteerd in het testframe. Het testframe is voorzien van een vuurvast betonnen lining. De linker- en rechterzijde van de constructie waren “vrij”.

De brandproef, volgens EN 1634-1:2000, werd uitgevoerd op 31 juli 2007 in het laboratorium van Efectis Nederland te Rijswijk. De verhitting vond plaats middels de standaard brandkromme. Foto 1 is genomen kort na aanvang van de brandproef.

Foto 1 – Proefstuk uit rapport 2007-CVB-R0829 kort na aanvang van de brandproef.

De resultaten kunnen worden samengevat als:

Vlamdichtheid (E) 30 min.
Thermische isolatie (I1) niet bepaald
Thermische isolatie (I2) niet bepaald
Warmtestraling (W) 72 min.
Rookwerendheid (volgens NEN 6075) 45 min.
Rookwerendheid Sa (volgens EN 1634-3) niet bepaald
Rookwerendheid Sm (volgens EN 1634-3) niet bepaald

Voorwaarden (overgenomen uit het testrapport)

De resultaten gelden uitsluitend voor deur-/kozijnconstructies welke in detail, inclusief hang- en sluitwerk en toegepaste materialen, gelijk zijn aan in onderhavig rapport beschreven constructie en waarbij tevens is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de deur is opgebouwd uit Forster Unico profielen met Interflam EW 13-2 beglazing met een opbouw als beschreven in dit rapport;
 • het kozijn is opgebouwd uit Forster Unico profielen ingebouwd in een wand bestaande uit stalen profielen Forster Unico met Interflam EW13-2 beglazing van 26 mm dik;
 • naadwijdten tussen deur en kozijn, en tussen deur en vloer zijn gelijk of kleiner dan gemeten met een tolerantie van maximaal + 1,0 mm;
 • de deuren draaiend naar het vuur toe of van het vuur af;
 • een vloer van onbrandbaar materiaal.

Aanvullende beoordeling (overgenomen uit het testrapport)

Na 30 minuten verhitting waren gedurende circa 1 minuut vlammetjes zichtbaar. De proef werd voortgezet tot 72 minuten. Tussen de 31ste minuut en het beëindigen van de proef werd verder geen vlamdoorslag bij het slot meer waargenomen.

Door de klant is voorgesteld om aan de linker- en rechter zijde van het slot opschuimend materiaal aan te brengen om zo de vlamdoorslag te voorkomen. Naar de mening van Efectis zal de brandwerendheid volgens NEN 6069:2005 bijlage A van de deurconstructie met het opschuimende materiaal in de slotkast 60 minuten bedragen.

Naar de mening van Efectis mogen voor een brandwerendheid, volgens NEN 6069 bijlage A, van 60 minuten de volgende aanpassingen in de constructie zijn doorgevoerd:

 • de Palstop opschuimende strips van 28 x 3 mm mogen worden vervangen door Promaseal strips in dezelfde of grotere afmetingen;
 • het Interseal beglazingsband mag worden vervangen door een ander merk keramisch beglazingsband in dezelfde of grotere afmetingen dat is beproefd in een gelijksoortige constructie;
 • het geteste slot mag worden vervangen door een WSS slot 01.135.3500.426. De afmetingen en de positie van de dagschoot en de bovenvergrendeling mogen niet worden gewijzigd;
 • de aanlaspaumelles mogen worden vervangen door scharnieren van het type 907.611. De diameter van de scharnierpen moet tenminste gelijk zijn aan die van de paumelles. De scharnieren moeten op dezelfde posities worden aangebracht als de paumelles. Het aantal scharnieren moet gelijk zijn aan het aantal paumelles in de test;
 • de staalprofielen mogen worden uitgevoerd in roestvaststaal;
 • omdat de proef met plaatthermokoppels volgens de Europese norm EN 1634-1 is uitgevoerd en de proef , buiten het slotdetail, gedurende 72 minuten vlamdicht is gebleven heeft deze constructie naar de mening van Efectis in de zin van EN 1634-1 eenzelfde prestatieniveau als een zogenaamde categorie B constructie.

Naar de mening van Efectis mag de deur voor een brandwerendheid van 60 minuten op de volgende wijze worden gewijzigd met behoud van resultaat:

 • vergroting van de hoogte met maximaal 15 %;
 • vergroting van de breedte met maximaal 15 %;
 • vergroting van het oppervlak met maximaal 20 %.
 • afwijkende wandaansluitingen ten opzichte van de wandaansluiting zoals toegepast tijdens de brandproef zijn toelaatbaar, mits in een volwaardige brandproef op een gelijksoortige (stalen pui-) constructie is aangetoond dat deze aansluiting vlamdicht blijft gedurende minstens 60 minuten;
 • afwijkende deurgrepen ten opzichte van de deurgrepen zoals toegepast tijdens de brandproef zijn toelaatbaar, mits het sluitmechanisme niet afwijkt ten opzichte van de brandproef.
 • in de lijn met prEN 15269-2 (extended application of test results for fire resistance for doorsets and shutters- part 2: steel hinged and pivoting doorsets) is het toegestaan een enkele deur met de maximale afmetingen van de geteste loopvleugel toe te passen. Voorwaarde is dat tijdens de brandwerendheidstest de vervorming van het deurblad t.o.v. van het kozijn van het vuur af niet meer bedraagt dan 25 % van de totale dikte van het deurblad. Tijdens de test bedroeg de verplaatsing 4 mm bij een dikte van het deurblad van 70 mm.

Alle producten en productencombinaties op deze website zijn getest volgens geldende, nationale of internationale beproevingsnormen voor brandwerendheid en/of rookwerendheid. Alle proeven zijn uitgevoerd door erkende brandlaboratoria (‘notified bodies’).
De samenstellers van deze website – Efectis Nederland en Bouwen met Staal – zien toe op de geldigheid(sduur) van deze documenten.

Efectis Agentor B.V. Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0) 88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey.com