Testresultaten brandwerendheidToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Criteria brandwerendheidToon meer informatie
E (1)Toon meer informatie
EW (1)Toon meer informatie
BrandwerendheidToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Testresultaten rookwerendheidToon meer informatie
Verwijder deze selectie
RookwerendheidToon meer informatie
1-zijdig (1)Toon meer informatie
Type pui - ramenToon meer informatie
Verwijder deze selectie
Type pui - deurenToon meer informatie
Verwijder deze selectie
KozijnvullingToon meer informatie
Glas (1)Toon meer informatie
Ruit- / paneel afmeting hoogteToon meer informatie
2400 mm - 3000 mm (1)
Ruit- / paneel afmeting breedteToon meer informatie
900 mm - 1200 mm (1)
Deurvleugel breedteToon meer informatie
1000 mm - 1200 mm (1)
Leverancier
Verwijder deze selectie
ProfielenToon meer informatie
Verwijder deze selectie
GlasToon meer informatie
SSG Contraflam (1)
Notified bodiesToon meer informatie
TNO centrum voor brandveiligheid (1)Toon meer informatie
TestnormToon meer informatie
NEN 6069:2005 bijlage A (1)Toon meer informatie
Type
Beoordeling (1)Toon meer informatie
Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.
S002-Efectis-2003
Rapport: 2003-CVB-R0326
Leverancier: ODS B.V.
Productnaam: Jansen Economy 60 met Contraflam Lite EW60
Testresultaat brandwerendheid: 92 minuten (EW, na beoordeling)
Testresultaat rookwerendheid: 138 minuten (NEN 6075, na beoordeling)

Dit rapport beschrijft de resultaten van een brandproef op een dubbelvleugelige deur met één zijlicht zoals weergegeven in het aanzicht in figuur 1.

Figuur 1 – Aanzicht van geteste constructie (overgenomen uit het testrapport).

De constructie was opgebouwd uit profielen van serie Jansen Economy 60.

De deurbladen hadden buitenafmetingen van 1107 x 3200 x 60 mm (breedte x hoogte x dikte).

De deurbladen draaiden van het vuur af.
In beide deurbladen was als glas toegepast type SSG Contraflam Lite EW60, dikte 13 mm. De grootste glasafmeting was 990 x 2800 mm. De glaslatten zaten aan de direct verhitte zijde.

De deurbladen waren voorzien van het volgende hang- en sluitwerk:

 • scharnieren: linker deurvleugel (standdeur): Jansen aanlasscharnier type 550.229, in hoogte verstelbaar, rechter deurvleugel (loopdeur): Jansen aanlasscharnier type 550.276, 3d verstelbaar;
 • sloten: linker deur: Jansen slot type 555.213, antipaniek functie E met Jansen bovenstang type 555.218 en Jansen bovensluiting type 555.214, rechter deur : Jansen antipaniek tegenkastslot type 555.395 met Jansen bovenstang type 555.388 en Jansen bovensluiting type 555.132;
 • deurdranger: Dorma TS 93 B automatische deurdranger met Dorma G 93 glijrail, incl. sluitvolgorderegelaar en Jansen meeneemmechanisme type 550.387;
 • dievenklauw: rechter deurvleugel (loopdeur) Jansen dievenklauw type 555.223, gelast op ca. halve hoogte.

Aan de scharnierzijde van de linker deurvleugel (standdeur) was het deurblad voorzien van Jansen opschuimend band 14 x 1,8 mm type 451.080.

Het zijlicht had buitenafmetingen van 1203 x 3258 x 60 mm en was voorzien van glas van type SSG Contraflam Lite EW60, dikte 13 mm, met afmetingen van 1098 x 1980 mm en 1098 x 1108 mm. De glaslatten zaten aan de direct verhitte zijde.

De constructie werd aan de linker-, onder- en bovenzijde gemonteerd in het testframe. Het testframe is voorzien van een vuurvast betonnen lining. De rechterzijde van de constructie was “vrij”.

De brandproef, volgens NEN 6069:2001 in samenhang met EN 1634-1:2000, werd uitgevoerd op 17 april 2003 in het laboratorium van TNO te Rijswijk. De verhitting vond plaats middels de standaard brandkromme. Foto 1 is genomen kort na aanvang van de beproeving.

Foto 1 – Proefstuk uit rapport 2003-CVB-R0326 kort na aanvang van de brandproef.

De resultaten kunnen worden samengevat als:

Vlamdichtheid (E) 22 min.
Thermische isolatie (I1) niet bepaald
Thermische isolatie (I2) niet bepaald
Warmtestraling (W) 101 min.
Rookwerendheid (volgens NEN 6075) 33 min.
Rookwerendheid Sa (volgens EN 1634-3) niet bepaald
Rookwerendheid Sm (volgens EN 1634-3) niet bepaald

Conclusie + voorwaarden (overgenomen uit het testrapport)

Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie, van de onderzochte deur-/kozijn-constructie met zijlicht, bepaald volgens NEN 6069:2001, voor het geval “beide deurbladen van het vuur afdraaiend”: 22 minuten.

Gelet op het gedrag van de constructie tijdens de beproeving verwacht TNO dat de onderzochte constructie een brandwerendheid volgens NEN 6069:2001 zal hebben van 92 minuten, indien het sandwichpaneel in de loopdeur wordt vervangen door een beglazing van Contraflam Lite, dik 13 mm.

Deze conclusie geldt uitsluitend voor constructies welke in detail, inclusief type glas en stalen profielen, gelijk zijn aan in de onderhavig rapport beschreven constructie en waarbij tevens is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de beglazing betreft een Contraflam Lite beglazing, dik 13 mm, met overige afmetingen gelijk of kleiner dan onderzocht;
 • de afmetingen van de deurvleugels en het zijlicht zijn gelijk of kleiner dan onderzocht;
 • de montage van het proefstuk als gespecificeerd, op halve dikte van een massieve wand van steenachtig materiaal met een dikte van ten minste 210 mm en een volumieke massa van tenminste 1800 kg/m³.

Gelet op het verwachte resultaat van de brandproef mogen, indien het paneel wordt vervangen door een Contraflam Lite beglazing, dik 13 mm, in navolging van EN 1634-1:2000 en in samenhang met prEN EXAP, voor een brandwerendheid van 60 minuten de afmetingen van de deurbladen met de navolgende percentages worden vergroot:

 • hoogte met maximaal 15 %;
 • breedte met maximaal 15 %.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • het totale deuroppervlak mag niet meer dan 20 % toenemen;
 • de montagehoogte van het slot (boven het vloerniveau) is:
  – minimaal gelijk aan de hoogte als getest en
  – maximaal gelijk aan de geteste hoogte vermeerderd met het percentage waarmee de hoogte van de deur is vergroot x de geteste montagehoogte;
 • de afstand van het bovenste scharnier tot aan de bovenrand van de deur mag niet meer bedragen dan die van het onderzochte proefstuk;
 • de afstand van het onderste scharnier tot aan de onderrand van de deur mag niet meer bedragen dan die van het onderzochte proefstuk;
 • de afstand tussen het middelste scharnier of dievenklauw tot aan de onderrand van de deur is ten minste gelijk aan de geteste afstand.

Door middel van stralingsberekeningen is nagegaan met hoeveel zijlichten het onderzochte proefstuk (zonder paneel) mag worden uitgebreid voor het geval dat na een verhittingsduur van 60 minuten het criterium thermische isolatie betrokken op warmte-straling (= 15 kW/m2 ) zal worden bereikt.

Uit deze berekeningen blijkt dat het aantal zijlichten onbeperkt kan worden uitgebreid. Deze uitbreiding is toegestaan aan beide zijden van de deur-/kozijnconstructie en geldt ook indien de hoogte van de deurbladen met maximaal 15 % is vergroot.

Volgens prEN EXAP mogen de afmetingen van de ruiten van de zijlichten met de navolgende percentages worden vergroot:

 • breedte met maximaal: 20 %;
 • hoogte met maximaal: 20 %;
 • oppervlakte met maximaal: 21 %.

Alle producten en productencombinaties op deze website zijn getest volgens geldende, nationale of internationale beproevingsnormen voor brandwerendheid en/of rookwerendheid. Alle proeven zijn uitgevoerd door erkende brandlaboratoria (‘notified bodies’).
De samenstellers van deze website – Efectis Nederland en Bouwen met Staal – zien toe op de geldigheid(sduur) van deze documenten.

Efectis ODS B.V. Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0) 88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2023      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey.com