Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Sitemap


Home

Beoordelen

Dimensioneren

Fire Information System

Home

Ontwerpen

Reactie

Registreren

Regelgeving

BIS nieuw

Wachtwoord kwijt


Kantoren Draagconstructies

Ontwerpen
  - Ontwikkeling van brand
  - Eisen
  - Eisenreductie door geringe permanente vuurbelasting
  - Gedrag van staalconstructies bij brand
  - Bepalen van brandwerendheid
  - Ontwerpen op brandveiligheid
  - Oplossingen intro
  - Dimensioneren
  - Tweede draagweg
  - Staal-betonconstructies
  - Bouwkundige integratie
  - Brandwerend betimmeren
  - Brandwerend bespuiten
  - Brandwerende verf
  - Sprinklerinstallaties
      - Keuzeargumenten
      - Typen
      - Systemen
      - Werking
      - Installatieaspecten
      - Regelgeving & gelijkwaardigheid
      - Certificering & controle
      - Projecten
  - Watergevulde buisconstructies
  - Staal buiten het gebouw

Dimensioneren
  - 1: Begrippen
      - 1a: benuttingsgraad
      - 1a2: veilige benadering benuttingsgraad
      - 1b: materiaalgedrag staal
      - 1c: profielfactor
      - 1d: kritieke temperatuur
      - 1d1: staaltemperatuur onbeschermde profielen
      - 1d2: staaltemperatuur beschermde profielen
  - 2: Bepaling brandwerendheidseis in min.
  - Keuze bepalingsmethode
  - 3: Brandwerendheid volgens standaardbrandkromme
  - 4: Brandwerendheid kolommen
      - 4: Index Excel-spreadsheets
      - 4a: pull down menu Kritieke staaltemperatuur van kolommen
      - 4a1: download XLS Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen
      - 4a1a: download XLSX Bepaling kritieke temperatuur op normaalkracht en (dubbele) buiging (uitgebreid)
      - 4a1b: download XLS Bepaling kritieke temperatuur kolommen bij normaalkracht en (dubbele) buiging (eenvoudig)
      - 4a2 Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen – handmethode
      - 4a-3: Kolommen volgens NEN-EN 1993-1-2
      - 4a-4: Kolommen - reductie kniklengte
      - 4a-5: Kolommen - doorsnedeklassen
      - 4a-6: tabellen Kolommen - kritieke staaltemparatuur per staalsoort
      - 4a-7: rapport Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur – kolommen
      - 4b: Benodigde laagdikte van de opschuimende coating op H-kolommen
      - 4b: XLS downloaden
      - 4c: Benodigde dikte van de stootvaste beplating van H-kolommen
      - 4c: XLS downloaden
      - 4d: Benodigde laagdikte van de opschuimende coating op buiskolommen
      - 4d: XLS downloaden
      - 4d2: Benodigde laagdikte opschuimende coating op koker-/buiskolommen (tabel)
      - 4e: Betongevulde buiskolommen
      - 4e1: Opneembare centrische normaalkracht van vierzijdig verhitte, betongevulde koker- en buis kolommen
      - 4f: XLSX download Bepaling brandwerendheid gevelkolommen
  - 5: Brandwerendheid liggers
      - 5: Index Excel-spreadsheets
      - 5a1: tabel Kritieke staaltemperatuur liggers onder (staalplaat) betonvloer
      - 5a: kritieke staaltemperatuur van liggers
      - 5a2: download XLS Bepaling kritieke staaltemperatuur van liggers
      - 5a3: achtergronden handmethode bepaling kritieke staaltemperatuur van liggers
      - 5a4: rapport Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur – liggers
  - 6: Brandwerendheid kanaalplaatvloeren met geïntegreerde liggers
      - 6a2 Opwarming geïntegreerde liggers
      - 6a3 60 minuten brandwerend zonder bekleding
      - 6a4 Rekentool onbeklede geïntegreerde liggers
      - 6a5 Eenvoudige methode voor onbeklede geïntegreerde liggers
      - 6a6 Eenvoudige methode voor beklede geïntegreerde liggers
      - 6a7 Rekenvoorbeeld beklede geïntegreerde liggers
      - 6a8 Kanaalplaatvloer en de samenhang
  - 7: Brandwerendheid staalplaat-betonvloeren met liggers
      - 7a2: Brandwerendheid staalplaat-betonvloeren
      - 7a3: Bepalen brandwerendheid met informatie van leveranciers
      - 7a4: Bepalen brandwerendheid met rekenmethode uit Eurocode
      - 7a5: Liggers onder staalplaat-betonvloeren
      - 7a6: Rekenvoorbeeld liggers onder staalplaat-betonvloeren
      - 7a7: Rekenmethode in NEN-EN 1994-1-2
      - 7a8: Cannelures
      - 7a9: Gedrag liggers in samenhang met staalplaat-betonvloer
      - 7a10: Ontwerptool MACS+
      - 7a11: Informatie van leveranciers
      - 7a12: Literatuur en downloads
  - 8: Brandwerendheid Slimline-vloeren met liggers
      - 8a1: Brandwerendheid in de praktijk
      - 8a2: Informatie en downloads


Kantoren Gevels

Begrip wbdbo

Brandwerendheidseisen (wbdbo) gevels

Spiegelsymmetrie

Brandoverslag bepalen

Brandwerendheid gevels bepalen

Brandwerendheid geveldelen


Kantoren Wanden

Begrip wbdbo

Brandwerendheidseisen (wbdbo) wanden

Branddoorslag bepalen

Brandwerendheid wandonderdelen en materialen


Hallen Draagconstructies

Eisen

Keuze Tool Hallen


Hallen Gevels

Eisen brandoverslag


Hallen Wanden

Eisen branddoorslag

Eisen vluchten

Brandwanden


Woningen Draagconstructies

Nieuwbouw

Verbouw

Meer info


Woningen Gevels

Gevels


Woningen Wanden

Wanden


Hoogbouw Draagconstructies

Draagconstructies


Hoogbouw Gevels

Gevels


Hoogbouw Wanden

Wanden


Parkeergarages Draagconstructies

Parkeergarages – nieuwbouw

Parkeergarages – verbouw

Parkeergarages – tijdelijk

Richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages
  - projectvoorbeeld


Parkeergarages Gevels

Gevels


Parkeergarages Wanden

Wanden


Actua

Actualiteiten

Actualiteiten archief 2018:
  - brandbestrijding
      - Landelijke brandweervliegdienst zet landing in 25 april 2018
  - branden (praktijk-)
      - Dalende trend in brandmeldingen zet door 19 februari 2018
      - Lectoraat Brandpreventie opent discussie 10 september 2018
      - Verzekeraars: ‘Brandveiligheid huishoudens met kinderen vraagt om aandacht’ 2 november 2018
  - brandmeldinstallaties
      - Voorschriften voor ontruimingsinstallaties aangepast 9 februari 2018
      - Rookbeheersingsinstallaties correct interpreteren 19 maart 2018
      - Koolmonoxidemelder verplicht? 13 april 2018
  - brandweer
      - Dalende trend in brandmeldingen zet door 19 februari 2018
      - Landelijke brandweervliegdienst zet landing in 25 april 2018
      - Oefenen van incidenten, vanachter het bureau 4 juni 2018
      - Brandweer mag vliegen met drones 10 juni 2018
  - brandwerende scheidingen
      - NEN 6060 nu óók voor veestallen 23 maart 2018
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Constructieve brandveiligheidskennis in drie delen 8 januari 2018
      - Lessons learned op Gevel 2018 19 januari 2018
      - Inschrijving Scriptieprijs 2018 geopend 18 mei 2018
      - 17 Projecten in de 'finale' Nationale Staalprijs 2018 4 juli 2018
      -  Zes projecten in de (staal)prijzen 9 oktober 2018
  - fire safety engineering
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018
      - Meet the Next Generation in FSE 26 augustus 2018
      - Prikkel voor FSE in de praktijk 23 oktober 2018
      - Up-to-date in FSE 9 november 2018
  - gevels
      - Lessons learned op Gevel 2018 19 januari 2018
      - Brandwerendheid gevelkolommen berekend 1 maart 2018
      - Brandgevaarlijke gevels gezocht 7 mei 2018
      - Na Grenfell: Rotterdam maakt werk van brandveiligheid 20 september 2018
  - kolommen
      - Vernieuwd: Excel-tool kritieke temperatuur kolommen 30 januari 2018
      - Brandwerendheid gevelkolommen berekend 1 maart 2018
  - normen/richtlijnen
      - Voorschriften voor ontruimingsinstallaties aangepast 9 februari 2018
      - Nederlandse aanvulling op Europese sprinklernorm herzien 12 maart 2018
      - Rookbeheersingsinstallaties correct interpreteren 19 maart 2018
      - NEN 6060 nu óók voor veestallen 23 maart 2018
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018
      - Herziening NEN 6093 in voorbereiding 25 juni 2018
  - Onderzoek
      - Geopolymeer, duurzaam én brandwerend isolatiemateriaal van de toekomst? 19 juli 2018
  - ontruimen, vluchten
      - Voorschriften voor ontruimingsinstallaties aangepast 9 februari 2018
  - software, tools
      - Vernieuwd: Excel-tool kritieke temperatuur kolommen 30 januari 2018
      - Brandwerendheid gevelkolommen berekend 1 maart 2018
  - sprinklers
      - Nederlandse aanvulling op Europese sprinklernorm herzien 12 maart 2018
  - WBDBO
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018

Maak kennis met www.brandveiligmetstaal.nl

Actualiteiten archief 2017:
  - brandbestrijding
      - Cindy Veerman (Saxion Hogeschool) wint IFV-VVBA-scriptieprijs 14 november 2017
  - branden (praktijk-)
      - Praktijkbranden in de zorgsector gedocumenteerd 24 november 2017
      - ‘Veiligheidsbewustzijn afvalverwerkers moet omhoog’ (12 juni 2017)
      - Roken en koken belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2016 24 april 2017
      - Dit nooit meer… 6 februari 2017
  - brandmeldinstallaties
      - Nieuwe productwerkgroep RWA bij BBN 11 december 2017
      - Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales vernieuwd 24 februari 2017
      - Koolmonoxidemelder op z'n plek 3 april 2017
  - brandweer
      - Brandweer: een sterk merk 21 december 2017
      - Praktisch perspectief voor OBI 12 juli 2017
      - Satelliet als speurneus 5 januari 2017
  - brandwerende coating
      - Kennisgroep levert checklist brandwerende coating op staal 3 maart 2017
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - ‘Travelling fire’: scenario van de toekomst voor de brandveiligheid van parkeergarages? 1 december 2017
      - Cindy Veerman (Saxion Hogeschool) wint IFV-VVBA-scriptieprijs 14 november 2017
      - Brandveilig parkeren 24 oktober 2017
      - Drie kanshebbers IFV-VVBA-scriptieprijs 2017 24 september 2017
      - Tiende update in brandbestrijding en Fire Safety Engineering 10 september 2017
      - Brandveilig transformeren 30 mei 2017
      - Trends en ontwikkelingen in brandveiligheid 11 april 2017
      - Nationaal Congres Brandpreventie 28 maart 2017
      - Internationaal seminar in teken van brandveiligheidseducatie 14 maart 2017
  - fire safety engineering
      - ‘Travelling fire’: scenario van de toekomst voor de brandveiligheid van parkeergarages? 1 december 2017
  - gevels
      - ‘Oppassen dat we in Nederland niet dezelfde fouten maken’ (16 juni 2017)
  - normen/richtlijnen
      - Norm bepaling vuurbelasting herzien 21 augustus 2017
      - Brandveiligheid van veestallen nader geregeld in NEN 6060 en 6079 27 juni 2017
  - onderzoek
      - Cindy Veerman (Saxion Hogeschool) wint IFV-VVBA-scriptieprijs 14 november 2017
      - Drie kanshebbers IFV-VVBA-scriptieprijs 2017 24 september 2017
  - publicaties
      - Brandveilig leven op de kaart 3 mei 2017
      - Praktijkbranden in de zorgsector gedocumenteerd 24 november 2017
      - Zorgen voor inspectiecertificering brandmeldinstallaties 10 augustus 2017
  - regelgeving
      - AmvB brandveilig gebruik van overige plaatsen gepubliceerd 3 november 2017
  - software, tools
      - Webtool bepaalt brandwerendheidseisen nieuwe hallen 25 januari 2017
  - sprinklers
      - Nieuw: eenduidige methode voor brandveilige staalconstructies met sprinklers 30 juni 2017
      - Ontwerp-norm voor sprinklerinstallaties voor commentaar 19 mei 2017

Actualiteiten archief 2016:
  - brandbestrijding
      - Buiteninzet, beste strategie bij brandbestrijding bedrijfsgebouwen? 3 juli 2016
  - branden (praktijk-)
      - 27 Fatale woningbranden in 2015 14 april 2016
      - De mooie kant van brand 17 mei 2016
  - brandmeldinstallaties
      - Protocol Automatische doormelding vernieuwd 9 september 2016
  - brandweer
      - Nederlandse brandweer omarmt satelliettechnologie 7 december 2016
      - IFV stelt directeur portefeuille brandweer aan 24 juni 2016
  - brandwerende coating
      - Gids voor goed gebruik brandwerende coatings 13 januari 2016
  - congressen, studiedagen
      - Nationaal Congres Fire Safety & Science 28 oktober 2016
      - Er gaat niets boven Twente 26 mei 2016
      - Kennis van brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies in drie middag/avonden 17 maart 2016
  - fire safety engineering
      - Databank gelijkwaardige oplossingen gewenst 7 april 2016
      - Netwerk voor kennis in FSE van constructies 1 februari 2016
  - normen/richtlijnen
      - Ontwerp vernieuwde norm bepaling vuurbelasting gepubliceerd 18 december 2016
      - Richtlijn voor metalen ophangconstructies in overdekte zwembaden onder de loep 15 november 2016
  - onderzoek
      - Jelmer Feenstra wint IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 3 november 2016
      - Drie genomineerden IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 30 september 2016
      - Wie wint de Innovatieprijs Brandveiligheid 2016? Wie wint de Innovatieprijs Brandveiligheid 2016?
  - ontruimen, vluchten
      - Voor commentaar: ontwerp-norm beheer ontruimingsinstallaties 4 maart 2016
  - sprinklers
      - Even voorstellen: de raamsprinkler 20 oktober 2016
      - State of the art in woningsprinkers gedocumenteerd 24 augustus 2016
      - Praktijkrichtlijn brandveilige staalconstructies met sprinklers 12 juli 2016
      - Sprinklers in theorie en praktijk 28 april 2016
  - software, tools
      - Nieuwe tool voor laagdiktebepaling brandwerende bescherming 10 augustus 2016
      - Webtool Brandwerende platen/mortel uitgebreid 1 augustus 2016
  - WBDBO
      - Gewijzigde NEN 6068 gepubliceerd 6 juni 2016
      - NEN 6079 klaar voor gebruik 12 februari 2016

Actualiteiten archief 2015:
  - branden (praktijk-)
      - Veehouderij investeert in brandveiligheid stallen 18 december 2015
      - 129 miljoenen branden in 2014 4 december 2015
      - Brandveilige stal? Dat kan. 3 september 2015
  - brandmeldinstallaties
      - Norm voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties herzien 27 mei 2015
      - Naar Frans voorbeeld? 2 april 2015
  - brandweer
      - Brandweer Twente mag vliegen 9 november 2015
      - Als de brandweer... 2 oktober
      - Brandweer krijgt vleugels 17 maart 2015
  - brandwerende coatings
      - Even voorstellen... 30 oktober 2015
      - Opschuimende coating, van ideaal naar praktijk 8 mei 2015
  - congressen, studiedagen
      - Drie dinsdagen constructieve brandkennis 14 oktober 2015
      - Brandwerende coatings in theorie en praktijk 20 februari 2015
      - Opmaat tot aardbevingsbestendig ontwerpen 29 januari 2015
  - fire safety engineering
      - Nieuwe richtlijn risicobenadering brandveiligheid parkeergarages 2 maart 2015
  - normen, richtlijnen
      - Op weg naar uniforme norm voor integrale brandveiligheid parkeergarages 18 augustus 2015
      - ‘Specifieke normen en verwijzingen’ voor inspectie brandbeveiligingssystemen 4 mei 2015
      - Brandclassificatie elektrische kabels genormeerd 19 januari 2015
      - NEN 6060 brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd 18 september 2015
  - onderzoek
      - Sandwichpaneel, géén heet hangijzer bij brand 24 november 2015
      - 'Niets doen is geen optie' 2 juli 2015
  - publicaties
      - Monteur Expert Brandveiligheid Register 24 juni 2015
      - Nieuw kennisportal voor eigenaren en beheerders van gebouwen 14 juni 2015
  - regelgeving
      - Tweede Kamer stemt in met Omgevingswet 10 juli 2015
      - CE-markering en private kwaliteitsborging 5 juni 2015
      - Ministerraad akkoord met wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw 18 mei 2015
  - software, tools
      - Op safe met staal 17 april 2015
      - Gratis Excel-tool berekent brandwerendheid gevelkolommen 6 februari 2015
      - Brandveilig het nieuwe jaar in met webtool Brandwerende plaat en -mortel 7 januari 2015
  - sprinklers
      - Waterleidingssprinkler wint Innovatieprijs Brandveiligheid 2015 24 april 2015

Actualiteiten archief 2014:
  - branden (praktijk-)
      - Demo-woning nieuw instrument bij brandpreventievoorlichting 10 maart 2014
      - Betere brandweerstatistiek op komst 21 juli 2014
  - brandmeldinstallaties
      - Medicijn tegen vals alarm 26 juni 2014
      - Nieuwe certificatieschema's voor ontruimingsalarminstallaties 7 juli 2014
      - Gezocht: medewerking aan herziening NEN 2535 1 december 2014
      - Kleine blusmiddelen: effectief, maar niet altijd paraat 19 december 2014
  - brandweer
      - Demo-woning nieuw instrument bij brandpreventievoorlichting 10 maart 2014
      - Business Intelligence biedt brandweer meerwaarde 23 mei 2014
      - Betere brandweerstatistiek op komst 21 juli 2014
      - Startende studenten doelgroep brandveiligheidscampagne 18 augustus 2014
  - brandwerende coating
      - Brandwerende-verf tool beleeft primeur op Nationaal Brandveiligheidscongres 16 april 2014
      - Brandwerende coatings op de Nationale Staalbouwdag 12 september 2014
      - Kwaliteit verzekerd 28 september 2014
  - brandwerende scheidingen
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014
      - Herziene richtlijn weert 'koude rook' 27 februari 2014
      - Samen werken aan Brandwerende scheidingen 25 april 2014
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Nationaal Brandveiligheidscongres belicht brandveilig hergebruik 7 januari 2014
      - Innovaties op Nationaal Brandveiligheidscongres 7 april 2014
      - Brandwerende-verf tool beleeft primeur op Nationaal Brandveiligheidscongres 16 april 2014
      - Samen werken aan Brandwerende scheidingen 25 april 2014
      - Startende studenten doelgroep brandveiligheidscampagne 18 augustus 2014
      - Brandwerende coatings op de Nationale Staalbouwdag 12 september 2014
      - Kwaliteit verzekerd 28 september 2014
      - Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs bekend 19 september 2014
      - Brandwerende-kennisevents 7 oktober 2014
      - Masterclass private kwaliteitsborging bouw 14 oktober 2014
  - fire safety engineering
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014
  - (geïntegreerde) liggers
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
  - normen/richtlijnen
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014
      - Herziene richtlijn weert 'koude rook' 27 februari 2014
      - Stimulans voor woningsprinklers 9 mei 2014
      - Certificaat is géén aflaat 11 juni 2014
      - Medicijn tegen vals alarm 26 juni 2014
      - Nieuwe certificatieschema's voor ontruimingsalarminstallaties 7 juli 2014
      - Vernieuwde richtsnoeren voor ontruimingsplannen 30 oktober 2014
      - Herziene norm Veiligheidskleuren en -tekens in aantocht 8 november 2014
      - Gezocht: medewerking aan herziening NEN 2535 1 december 2014
  - onderzoek
      - Kleine blusmiddelen: effectief, maar niet altijd paraat 19 december 2014
  - ontruimen, vluchten
      - Nieuwe certificatieschema's voor ontruimingsalarminstallaties 7 juli 2014
      - Vernieuwde richtsnoeren voor ontruimingsplannen 30 oktober 2014
      - Herziene norm Veiligheidskleuren en -tekens in aantocht 8 november 2014
  - publicaties
      - Handboek ondersteunt toepassing Bouwbesluit 2012 7 februari 2014
      - Essentiële bouwkundige controlepunten, nu mét brandwerende constructies 19 november 2014
  - regelgeving
      - Handboek ondersteunt toepassing Bouwbesluit 2012 7 februari 2014
      - Certificaat is géén aflaat 11 juni 2014
      - Masterclass private kwaliteitsborging bouw 14 oktober 2014
  - software, tools
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
      - Brandwerende-verf tool beleeft primeur op Nationaal Brandveiligheidscongres 16 april 2014
      - Handige hulp bij profielkeuze 29 augustus 2014
  - sprinklers
      - Stimulans voor woningsprinklers 9 mei 2014
  - varia
      - BBN wijzigt strategie en bestuur 21 maart 2014
  - vloeren
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
  - WBDBO
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014

Actualiteiten archief 2013:
  - brandbestrijding
      - Ontwikkeling brandweerdoctrine op stoom 9 april 2013
      - Robotica in de brandweerzorg 24 mei 2013
  - branden (praktijk-)
      - Grove nalatigheid? Geen uitkering bij brand 18 november 2013
      - 2013: meeste miljoenenbranden 23 december 2013
  - brandmeldinstallaties
      - En de winnaar is.... 18 april 2013
  - brandweer
      - Ontwikkeling brandweerdoctrine op stoom 9 april 2013
      - BHV-er bevordert veilig vluchten 10 mei 2013
      - Robotica in de brandweerzorg 24 mei 2013
      - Geen nood bij brand! 12 juni 2013
      - Senioren centraal tijdens Nationale Brandpreventieweken 6 september 2013
      - 2013: meeste miljoenenbranden 23 december 2013
  - brandwerende coating
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
  - brandwerende scheidingen
      - Herziene NEN 6068 en 6069 op handen 5 februari 2013
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Impulsen voor FSE in de praktijk 25 januari 2013
      - Pleitbezorger brandveiligheidsscenario's 20 februari 2013
      - Senioren centraal tijdens Nationale Brandpreventieweken 6 september 2013
      - De integrale aanpak 11 november 2013
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
      - Praktijk steunt onderwijs en onderzoek FSE 8 december 2013
  - fire safety engineering
      - Impulsen voor FSE in de praktijk 25 januari 2013
      - Pleitbezorger brandveiligheidsscenario's 20 februari 2013
      - Praktijk steunt onderwijs en onderzoek FSE 8 december 2013
  - (geïntegreerde)liggers
      - Ontwerpmethode brandwerendheid staalplaat-betonvloeren online 20 maart 2013
  - normen/richtlijnen
      - NEN 6075 en 6061 gecorrigeerd 12 januari 2013
      - Norm biedt uitzicht op grotere brandcompartimenten 24 oktober 2013
      - Herziene NEN 6068 en 6069 op handen 5 februari 2013
      - 'Ontruimen doen we zo' 26 april 2013
      - Normering woningsprinklers op komst 17 augustus 2013
      - Nieuwe norm voor 'stand-alone' stilalarmcentrales 11 oktober 2013
  - onderzoek
      - Ontwikkeling brandweerdoctrine op stoom 9 april 2013
      - BHV-er bevordert veilig vluchten 10 mei 2013
  - ontruimen, vluchten
      - 'Ontruimen doen we zo' 26 april 2013
      - BHV-er bevordert veilig vluchten 10 mei 2013
      - Nieuwe norm voor 'stand-alone' stilalarmcentrales 11 oktober 2013
  - regelgeving
      - Invoering AMvB Gebruik Overige Plaatsen uitgesteld 6 maart 2013
      - Verordening Bouwproducten: voordelen en verplichtingen 17 juli 2013
  - software, tools
      - En de winnaar is.... 18 april 2013
  - sprinklers
      - Normering woningsprinklers op komst 17 augustus 2013
  - varia
      - 'Ontruimen doen we zo' 26 april 2013
      - Geen nood bij brand! 12 juni 2013
      - Je raakt niet uitgepraat... 28 juni 2013
  - vloeren
      - Ontwerpmethode brandwerendheid staalplaat-betonvloeren online 20 maart 2013
  - WBDBO
      - NEN 6075 en 6061 gecorrigeerd 12 januari 2013
      - Herziene NEN 6068 en 6069 op handen 5 februari 2013
      - NEN 6060 nu óók voor veestallen 23 maart 2018
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
      - Norm biedt uitzicht op grotere brandcompartimenten 24 oktober 2013

Actualiteiten archief 2012:
  - brandbestrijding
      - Onderzoeksraad trekt harde conclusies brand Chemie-Pack 16 januari 2012
      - CO2-sensoren 'ruiken' brand 21 juni 2012
  - branden (praktijk-)
      - Brandveiligheid veestallen aangepakt 9 januari 2012
      - Onderzoeksraad trekt harde conclusies brand Chemie-Pack 16 januari 2012
      - Van aken architecten op de bres voor brandveilige hoogbouw 31 oktober 2012
  - brandmeldinstallaties
      - Norm voor beheer van rookbeheersingssystemen herzien 4 juni 2012
      - Herziening NPR brandmeldsystemen: deelnemers gezocht 3 september 2012
      - Via PAC naar RAC: verificatiemethode voor branddoormelding 7 december 2012
  - brandweer
      - Geslaagde samenwerking 24 april 2012
      - Praktische adviezen voor brandveilige sportstadions 11 mei 2012
      - Via PAC naar RAC: verificatiemethode voor branddoormelding 7 december 2012
  - brandwerende scheidingen
      - Beproefd 3 april 2012
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Seminar stimuleert samenwerking en FSE 18 maart 2012
      - Geslaagde samenwerking 24 april 2012
      - 'Zorgen voor een brandveilige zorg' 13 augustus 2012
  - fire safety engineering
      - Seminar stimuleert samenwerking en FSE 18 maart 2012
      - Beproefd 3 april 2012
      - Geslaagde samenwerking 24 april 2012
      - Handboek Brandbeveiliging verrijkt met FSE 9 oktober 2012
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
  - gevels
      - Beproefd 3 april 2012
  - (geïntegreerde) liggers
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
  - normen/richtlijnen
      - Nieuwe norm voor mechanisch geventileerde parkeergarages 29 februari 2012
      - NEN 6089 afgestemd op Bouwbesluit 2012 13 april
      - Norm voor beheer van rookbeheersingssystemen herzien 4 juni 2012
      - Herziening NPR brandmeldsystemen: deelnemers gezocht 3 september 2012
      - Nieuwe normontwerpen voor brandveiligheidsmeting 26 september 2012
  - onderzoek
      - Onderzoeksraad trekt harde conclusies brand Chemie-Pack 16 januari 2012
      - Beproefd 3 april 2012
      - CO2-sensoren 'ruiken' brand 21 juni 2012
  - ontruimen, vluchten
      - NEN 6089 afgestemd op Bouwbesluit 2012 13 april
      - Norm voor beheer van rookbeheersingssystemen herzien 4 juni 2012
  - publicaties
      - Praktische adviezen voor brandveilige sportstadions 11 mei 2012
      - Handboek Brandbeveiliging verrijkt met FSE 9 oktober 2012
      - Op weg naar nieuwe brandveiligheid 16 november 2012
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
      - Via PAC naar RAC: verificatiemethode voor branddoormelding 7 december 2012
      - Brand bij de buren 18 december 2012
  - regelgeving
      - Van aken architecten op de bres voor brandveilige hoogbouw 31 oktober 2012
  - software, tools
      - Nieuw computerprogramma berekent brandwerendheid geïntegreerde stalen liggers 9 juli 2012
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
      - Vooruitblik op nieuwe ontwerpmethode brandveiligheid staalplaat-betonvloeren 10 december 2012
  - varia
      - Brandveiligheid veestallen aangepakt 9 januari 2012
  - vloeren
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
      - Vooruitblik op nieuwe ontwerpmethode brandveiligheid staalplaat-betonvloeren 10 december 2012
  - WBDBO
      - Nieuwe norm voor mechanisch geventileerde parkeergarages 29 februari 2012
      - Beproefd 3 april 2012
      - NEN 6089 afgestemd op Bouwbesluit 2012 13 april

Na Grenfell: Rotterdam maakt werk van brandveiligheid 20 september 2018

Actualiteiten archief 2011:
  - brandbestrijding
      - Het nieuwe blusmiddel? 7 juni 2011
      - 'Goede ventilatie en sprinklers in parkeergarages' 5 juli 2011
  - branden (praktijk-)
      - FSE-praktijk gebaat bij nieuwe NEN 6055 2 augustus 2011
      - Brandveiligheid justitiële inrichtingen sterk verbeterd 19 oktober 2011
  - brandblusinstallaties
      - Onderhoud brandslangsystemen in het Nederlands 31 januari 2011
  - brandweer
      - CBS over 2009: brandweer sneller, brandweerzorg duurder 27 april 2011
      - 'Goede ventilatie en sprinklers in parkeergarages' 5 juli 2011
      - Rotterdam-Rijnmond lanceert 'digitale sirene' 2 september 2011
      - Over twee weken: Nationale Brandpreventieweken 16 september 2011
      - Brandweerstatistiek 2010: aantal branden afgenomen, groot aantal 'loze' meldingen punt van zorg 28 oktober 2011
  - brandwerende bekleding
      - Webtool voor industriehallen gelanceerd 4 maart 2011
      - Normontwerp brandwerende bescherming staalconstructies verschenen 16 april 2011
  - brandwerende coating
      - Normontwerp brandwerende bescherming staalconstructies verschenen 16 april 2011
  - brandwerende scheidingen
      - Webtool voor brandwerende stalen puien in ontwikkeling 4 januari 2011
      - Label voor brandwerende binnendeuren 7 februari 2011
      - Brandveiligheid voor ontwerpers 16 februari 2011
      - Puientool genomineerd voor Innovatieprijs Brandveiligheid 6 april 2011
      - Stalen puien pakt brons 22 april 2011
      - Oven van 4x5 m klaar voor de testpraktijk 16 november 2011
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Slim mini-congres 21 januari 2011
      - Brandveiligheid voor ontwerpers 16 februari 2011
      - Nationaal Brandveiligheidscongres: 'verbinden van kennis biedt beste kans op brandveiligheid' 17 maart 2011
      - Puientool genomineerd voor Innovatieprijs Brandveiligheid 6 april 2011
      - Expertmeeting integrale brandveiligheid 25 juli 2011
      - Over twee weken: Nationale Brandpreventieweken 16 september 2011
      - Avondseminar in het teken van tools voor brandveilig ontwerpen 10 oktober 2011
  - fire safety engineering
      - Simulaties waardevol bij voorspellen gevolgen branden in parkeergarages 16 januari 2011
      - FSE-praktijk gebaat bij nieuwe NEN 6055 2 augustus 2011
      - Voortaan Fire Safety Engineering 2 december 2011
  - gevels
      - Webtool voor industriehallen gelanceerd 4 maart 2011
      - Stalen puien pakt brons 22 april 2011
      - Oven van 4x5 m klaar voor de testpraktijk 16 november 2011
  - normen/richtlijnen
      - Onderhoud brandslangsystemen in het Nederlands 31 januari 2011
      - Brandveiligheid veestallen geregeld 28 maart 2011
      - Normontwerp brandwerende bescherming staalconstructies verschenen 16 april 2011
      - Norm voor veilig ontruimen gepubliceerd 24 mei 2011
      - FSE-praktijk gebaat bij nieuwe NEN 6055 2 augustus 2011
      - Voortaan Fire Safety Engineering 2 december 2011
  - onderzoek
      - Simulaties waardevol bij voorspellen gevolgen branden in parkeergarages 16 januari 2011
      - CBS over 2009: brandweer sneller, brandweerzorg duurder 27 april 2011
      - Het nieuwe blusmiddel? 7 juni 2011
      - Het nieuwe blusmiddel? 7 juni 2011
      - 'Goede ventilatie en sprinklers in parkeergarages' 5 juli 2011
      - Brandveiligheid justitiële inrichtingen sterk verbeterd 19 oktober 2011
      - Brandweerstatistiek 2010: aantal branden afgenomen, groot aantal 'loze' meldingen punt van zorg 28 oktober 2011
      - Oven van 4x5 m klaar voor de testpraktijk 16 november 2011
      - Oven van 4x5 m klaar voor de testpraktijk 16 november 2011
  - ontruimen, vluchten
      - Brandveiligheid voor ontwerpers 16 februari 2011
      - Webtool voor industriehallen gelanceerd 4 maart 2011
      - Norm voor veilig ontruimen gepubliceerd 24 mei 2011
  - publicaties
      - Rotterdam-Rijnmond lanceert 'digitale sirene' 2 september 2011
      - Check je werkplek 12 december 2011
      - geBOEId 29 december 2011
  - regelgeving
      - Veel gewijzigde brandregels verwacht in Bouwbesluit 2012 11 mei 2011
      - Het nieuwe blusmiddel? 7 juni 2011
  - software, tools
      - Webtool voor brandwerende stalen puien in ontwikkeling 4 januari 2011
      - Webtool voor industriehallen gelanceerd 4 maart 2011
      - Stalen puien pakt brons 22 april 2011
      - Brandveiligmetstaal.nl uitgebreid met sprinklerinstallaties 23 juni 2011
      - Avondseminar in het teken van tools voor brandveilig ontwerpen 10 oktober 2011
      - geBOEId 29 december 2011
  - sprinklers
      - Watermistsysteem als alternatieve brandscheiding 25 februari 2011
      - Brandveiligmetstaal.nl uitgebreid met sprinklerinstallaties 23 juni 2011
      - 'Goede ventilatie en sprinklers in parkeergarages' 5 juli 2011
  - varia
      - Over twee weken: Nationale Brandpreventieweken 16 september 2011
      - Check je werkplek 12 december 2011
  - WBDBO
      - Webtool voor brandwerende stalen puien in ontwikkeling 4 januari 2011
      - Label voor brandwerende binnendeuren 7 februari 2011
      - Brandveiligheid voor ontwerpers 16 februari 2011
      - Watermistsysteem als alternatieve brandscheiding 25 februari 2011
      - Webtool voor industriehallen gelanceerd 4 maart 2011
      - Puientool genomineerd voor Innovatieprijs Brandveiligheid 6 april 2011
      - Stalen puien pakt brons 22 april 2011

Actualiteiten archief 2010:
  - brandbestrijding
      - Door de muur (II) 12 april 2010
      - Door de muur 6 april 2010
      - Hulpverleningsbranche bijeen in Gorinchem 31 maart 2010
  - branden (praktijk-)
      - Onderzoek vuurwerkramp voortgezet 7 december 2010
      - Natuurbranden nader bekeken 19 augustus 2010
      - VNG en Veiligheidsberaad volgen adviezen Onderzoeksraad over De Punt en Terneuzen 3 mei 2010
      - Grote branden óók in 2009 forse kostenpost 1 maart 2010
  - brandmeldinstallaties
      - In de herkansing 11 oktober 2010
      - Cramer stelt brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen aan de kaak 4 februari 2010
  - brandweer
      - Brandweerman: een sexy beroep 3 december 2010
      - Nieuwe model-brandbeveiligingsverordening tijdelijk en terughoudend 11 augustus 2010
      - Nieuwe directeur Nationale Veiligheid 21 juli 2010
      - Database brandonderzoek in gebruik 22 juni 2010
      - Bouwstenen voor brandweer nieuwe stijl 11 juni 2010
      - VNG en Veiligheidsberaad volgen adviezen Onderzoeksraad over De Punt en Terneuzen 3 mei 2010
      - Door de muur (II) 12 april 2010
      - Door de muur 6 april 2010
      - Hulpverleningsbranche bijeen in Gorinchem 31 maart 2010
      - Eerste Kamer aanvaardt voorstel Wet Veiligheidsrisico’s 24 februari 2010
  - brandwerende bekleding
      - Brede blik op brandwerende isolatiematerialen in de bouw 24 november 2010
      - Checklist bouwkundige brandveiligheid 28 juli 2010
  - brandwerende coating
      - Productontwikkelingen en gebruikerservaringen opgetekend in richtlijn brandwerende coatings 25 oktober 2010
      - Checklist bouwkundige brandveiligheid 28 juli 2010
      - Richtlijn brandwerende verf van kracht 22 januari 2010
  - brandwerende scheidingen
      - Samen voor de scheiding 29 november 2010
      - Housewarming 4 oktober 2010
      - Checklist bouwkundige brandveiligheid 28 juli 2010
      - VROM tipt eigenaren rijtjeswoningen 28 april 2010
      - Brandlab van Peutz geaccrediteerd 22 april 2010
      - Met het oog op veilig ontruimen 22 maart 2010
      - Cramer stelt brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen aan de kaak 4 februari 2010
      - BRL begeleidt beoordeling brandwerendheid metalen gevelelementen 5 januari 2010
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Praktijk van brandveiligheid: niet zo, maar zó 11 november 2010
      - Housewarming 4 oktober 2010
      - Zorgen voor brandveiligheid 14 september 2010
      - Brandveiligheid bestaande bouw 8 september 2010
      - Rekenen aan brandoverslag en veilig vluchten 4 augustus 2010
      - Even afkoelen van de zomerzon 14 juli 2010
      - Interschutz pakt uit 6 juni 2010
      - FSE maakt school 20 mei 2010
      - Congres scant speelruimte voor FSE 10 mei 2010
      - Hulpverleningsbranche bijeen in Gorinchem 31 maart 2010
      - Met brand door het land 11 maart 2010
      - Brandveiligheidscongres focust risicobenadering 19 februari 2010
  - fire safety engineering
      - OVT2 met FSE 8 juli 2010
      - FSE maakt school 20 mei 2010
      - Congres scant speelruimte voor FSE 10 mei 2010
      - Brandveiligheidscongres focust risicobenadering 19 februari 2010
  - gevels
      - BRL begeleidt beoordeling brandwerendheid metalen gevelelementen 5 januari 2010
  - (geïntegreerde) liggers
      - Eurocode-proof 16 november 2010
      - Nieuw on line rekengereedschap 17 maart 2010
      - Kritieke staaltemperatuur volgens de Eurocode met ‘een druk op de knop’ 12 februari 2010
      - Slimline on line 18 januari 2010
      - Binnenkort in het BrandInformatieSysteem 11 januari 2010
  - kolommen
      - Nieuw on line rekengereedschap 17 maart 2010
      - Kritieke staaltemperatuur volgens de Eurocode met ‘een druk op de knop’ 12 februari 2010
  - normen/richtlijnen
      - Sprinklernormen 22 december 2010
      - Productontwikkelingen en gebruikerservaringen opgetekend in richtlijn brandwerende coatings 25 oktober 2010
      - In de herkansing 11 oktober 2010
      - Rekenen aan brandoverslag en veilig vluchten 4 augustus 2010
      - Met het oog op veilig ontruimen 22 maart 2010
      - Brandscan bouwwerken 29 januari 2010
      - Richtlijn brandwerende verf van kracht 22 januari 2010
      - BRL begeleidt beoordeling brandwerendheid metalen gevelelementen 5 januari 2010
  - onderzoek
      - Onderzoek vuurwerkramp voortgezet 7 december 2010
      - Samen voor de scheiding 29 november 2010
      - Natuurbranden nader bekeken 19 augustus 2010
      - Even afkoelen van de zomerzon 14 juli 2010
      - Database brandonderzoek in gebruik 22 juni 2010
      - VNG en Veiligheidsberaad volgen adviezen Onderzoeksraad over De Punt en Terneuzen 3 mei 2010
      - Brandlab van Peutz geaccrediteerd 22 april 2010
      - Efectis Nederland heeft nieuwe directie 8 maart 2010
  - ontruimen, vluchten
      - Noodzaak van ontruimingsoefening op tafel 1 november 2010
      - Rekenen aan brandoverslag en veilig vluchten 4 augustus 2010
      - Met het oog op veilig ontruimen 22 maart 2010
  - publicaties
      - Noodzaak van ontruimingsoefening op tafel 1 november 2010
      - Productontwikkelingen en gebruikerservaringen opgetekend in richtlijn brandwerende coatings 25 oktober 2010
      - Brandveiligheid kinderopvang in PDF-formaat 27 september 2010
      - Checklist bouwkundige brandveiligheid 28 juli 2010
      - VROM tipt eigenaren rijtjeswoningen 28 april 2010
      - Brandveiligheid volgens Eurocode geboekstaafd 16 april 2010
      - Richtlijn brandwerende verf van kracht 22 januari 2010
  - regelgeving
      - Nieuwe model-brandbeveiligingsverordening tijdelijk en terughoudend 11 augustus 2010
      - Cases van jarige brandadviescommissie op het web 28 juni 2010
      - Eerste Kamer aanvaardt voorstel Wet Veiligheidsrisico’s 24 februari 2010
      - Cramer stelt brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen aan de kaak 4 februari 2010
  - software, tools
      - Eurocode-proof 16 november 2010
      - Nieuw on line rekengereedschap 17 maart 2010
      - Kritieke staaltemperatuur volgens de Eurocode met ‘een druk op de knop’ 12 februari 2010
  - sprinklers
      - Sprinklernormen 22 december 2010
      - Sprinkler live op dorpsfeest 26 augustus 2010
      - Sprinkler standaard in nieuwe woningen 17 mei 2010
  - varia
      - Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand 2 september 2010
      - Nieuwe directeur Nationale Veiligheid 21 juli 2010
      - Cases van jarige brandadviescommissie op het web 28 juni 2010
      - Bouwdeskundigen kunnen niet zonder kennis van brand 31 mei 2010
      - Efectis Nederland heeft nieuwe directie 8 maart 2010
      - Expertisegroep ontsluit brandveiligheidskennis 4 maart 2010
  - vloeren
      - Eurocode-proof 16 november 2010
      - Slimline in het nieuws 26 maart 2010
      - Slimline on line 18 januari 2010
      - Binnenkort in het BrandInformatieSysteem 11 januari 2010
  - WBDBO
      - Rekenen aan brandoverslag en veilig vluchten 4 augustus 2010
      - VROM tipt eigenaren rijtjeswoningen 28 april 2010
      - Cramer stelt brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen aan de kaak 4 februari 2010

Actualiteiten archief 2009:
  - brandbestrijding
      - Enschede introduceert landelijk informatiesysteem 23 december 2009
  - branden (praktijk-)
      - Lloydstraat-onderzoekers breken lans voor zwaardere toetsing kanaalplaatvloeren bij brand 10 december 2009
      - De Punt over de bühne dtijdens symposium NIFV 5 oktober 2009
      - Nablussen in Hoofddorp 18 september 2009
      - Bijna half miljoen euro schade door grote branden in 2008 19 mei 2009
  - brandmeldinstallaties
      - Weg- en werkwijzer bij certificatie brandbeveiligingssystemen 27 november 2009
  - brandweer
      - Enschede introduceert landelijk informatiesysteem 23 december 2009
      - Onderzoeksraad: trek lering uit brand De Punt 8 oktober 2009
      - Ministerraad omarmt nieuwe visie brandveiligheid 29 april 2009
  - brandwerende coating
      - Richtlijn lost knelpunten brandwerende coatings op 13 oktober 2009
      - Richtlijn brandwerende coatings van kracht 1 april 2009
      - Monumentale staalconstructie behouden met brandwerende verf 30 maart 2009
      - Richtlijn brandwerende coatings in aantocht 30 januari 2009
  - brandwerende scheidingen
      - NPR 6091 definitief en digitaal 23 oktober 2009
      - Onderzoeksraad: trek lering uit brand De Punt 8 oktober 2009
      - Brandwerende details 23 september 2009
      - Nablussen in Hoofddorp 18 september 2009
      - Brandscheidingen tussen woningen aan de tand gevoeld 14 september 2009
      - Brandwerendheid in detail 22 juni 2009
      - Slimme nok 2 juni 2009
      - Helpende hand bij 1.000 m2 en meer 27 mei 2009
      - NPR 6091: software vervangt drukwerk 25 maart 2009
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Basiscursus brandveiligheid 30 oktober 2009
      - De Punt over de bühne dtijdens symposium NIFV 5 oktober 2009
      - 1 oktober 2009
      - Kiezen & delen 11 september 2009
      - Avondseminar in het teken van FSE 24 augustus 2009
      - L’Hermitage beter bekijken 11 augustus 2009
      - Het managen van brandveiligheid 21 juli 2009
      - Lectoraat brandveiligheid geïnstalleerd 3 juli 2009
      - Avondsessie op het IJ 10 mei 2009
      - Prijsvraag Nationaal Brandcongres 2009 21 april 2009
      - Brandveiligheid in cursus Woningbouw 17 april 2009
      - Cursussen Fire Safety Engineering 10 april 2009
      - In-company seminars brandweer 6 april 2009
      - Rekenen aan brandveiligheid 6 maart 2009
      - Live op de Bouwbeurs 6 februari 2009
      - Naar brandveilige gebouwen 4 februari 2009
  - fire safety engineering
      - FSE genormaliseerd 13 november 2009
      - Bailey bepleit natuurlijk-brandconcept 8 september 2009
      - Avondseminar in het teken van FSE 24 augustus 2009
      - L’Hermitage beter bekijken 11 augustus 2009
      - Brandveilige hoogbouw in Almere 27 juli 2009
      - Nieuwe praktijkvoorbeelden FSE 17 juli 2009
      - Fire Safety Engineering in de nieuwsbrief 30 juni 2009
      - Gids voor FSE in de praktijk 4 juni 2009
      - Cursussen Fire Safety Engineering 10 april 2009
  - gevels
      - NPR 6091 definitief en digitaal 23 oktober 2009
      - Onderzoeksraad: trek lering uit brand De Punt 8 oktober 2009
      - Brandwerende details 23 september 2009
  - (geïntegreerde) liggers
      - Nieuwe tools voor het dimensioneren van staalplaat-betonvloeren 16 december 2009
      - Lloydstraat-onderzoekers breken lans voor zwaardere toetsing kanaalplaatvloeren bij brand 10 december 2009
      - Constructieve samenwerking gebundeld 28 september 2009
      - On line: brandwerendheid kanaalplaatvloeren met geïntegreerde liggers 2 september 2009
      - Kantoren – draagconstructies uitgebreid 12 maart 2009
  - kolommen
      - Constructieve samenwerking gebundeld 28 september 2009
  - normen/richtlijnen
      - Veilig versieren 23 november 2009
      - Norm ontruimingsinstallaties heringericht 18 november 2009
      - FSE genormaliseerd 13 november 2009
      - NPR 6091 definitief en digitaal 23 oktober 2009
      - Richtlijn lost knelpunten brandwerende coatings op 13 oktober 2009
      - Nieuwe Nederlandse norm voor sprinklers 11 juni 2009
      - Helpende hand bij 1.000 m2 en meer 27 mei 2009
      - Richtlijn brandwerende coatings van kracht 1 april 2009
      - NPR 6091: software vervangt drukwerk 25 maart 2009
      - Nationaal Brandveiligheidscongres 2009 10 maart 2009
      - Richtlijn brandwerende coatings in aantocht 30 januari 2009
  - onderzoek
      - Enschede introduceert landelijk informatiesysteem 23 december 2009
      - Lloydstraat-onderzoekers breken lans voor zwaardere toetsing kanaalplaatvloeren bij brand 10 december 2009
      - Brandveiligheid politiecellen schiet tekort 20 oktober 2009
      - Onderzoeksraad: trek lering uit brand De Punt 8 oktober 2009
      - De Punt over de bühne dtijdens symposium NIFV 5 oktober 2009
      - Nablussen in Hoofddorp 18 september 2009
      - Brandscheidingen tussen woningen aan de tand gevoeld 14 september 2009
      - Brandveiligheidheid oudere hotels kan beter 13 juli 2009
  - ontruimen, vluchten
      - Norm ontruimingsinstallaties heringericht 18 november 2009
      - Brochure Brandveilige hallenbouw met staal 19 januari 2009
  - publicaties
      - Enschede introduceert landelijk informatiesysteem 23 december 2009
      - Weg- en werkwijzer bij certificatie brandbeveiligingssystemen 27 november 2009
      - Brandveilig werken op platte daken 9 november 2009
      - Constructieve samenwerking gebundeld 28 september 2009
      - Brandwerende details 23 september 2009
      - Brandwerendheid in detail 22 juni 2009
      - Slimme nok 2 juni 2009
      - Allesoverbrandveiligheid 4 mei 2009
      - Introductievideo 12 februari 2009
      - Uit de brand met nieuwsbrief 4 februari 2009
      - Brochure Brandveilige hallenbouw met staal 19 januari 2009
  - regelgeving
      - Advies en oordeel bij brandveiligheidregels in gebruik 4 november 2009
      - Regeling Bouwbesluit 2003 gewijzigd 8 juli 2009
      - Bundelen van bouwregels 18 juni 2009
  - software, tools
      - Nieuwe tools voor het dimensioneren van staalplaat-betonvloeren 16 december 2009
      - NPR 6091 definitief en digitaal 23 oktober 2009
      - On line: brandwerendheid kanaalplaatvloeren met geïntegreerde liggers 2 september 2009
      - Informatieve hulpverlener bij brand 26 juni 2009
  - sprinklers
      - Weg- en werkwijzer bij certificatie brandbeveiligingssystemen 27 november 2009
      - Nieuwe Nederlandse norm voor sprinklers 11 juni 2009
  - varia
      - Belang van constructieve veiligheid indringend geïllustreerd 4 december 2009
      - Ministerraad omarmt nieuwe visie brandveiligheid 29 april 2009
      - Klankbordgroep in oprichting 11 maart 2009
  - vloeren
      - Staalplaat-betonvloeren in de nieuwsbrief 28 december 2009
      - Nieuwe tools voor het dimensioneren van staalplaat-betonvloeren 16 december 2009
      - Lloydstraat-onderzoekers breken lans voor zwaardere toetsing kanaalplaatvloeren bij brand 10 december 2009
      - Constructieve samenwerking gebundeld 28 september 2009
      - On line: brandwerendheid kanaalplaatvloeren met geïntegreerde liggers 2 september 2009
  - WBDBO
      - NPR 6091 definitief en digitaal 23 oktober 2009
      - Nablussen in Hoofddorp 18 september 2009
      - Brandscheidingen tussen woningen aan de tand gevoeld 14 september 2009
      - Brandwerendheid in detail 22 juni 2009
      - Helpende hand bij 1.000 m2 en meer 27 mei 2009
      - NPR 6091: software vervangt drukwerk 25 maart 2009
      - Rekenen aan brandveiligheid 6 maart 2009
      - Brochure Brandveilige hallenbouw met staal 19 januari 2009


Regelgeving

Regelgeving

Normen

Richtlijnen


Publicaties

Nieuwsbrief Brandveiligheid (Bouwen met Staal)
  - februari 2019 – cursus Brandveiligheid staal- en staal-betonconstructies
  - februari 2019 – webtool Stalen puien
  - februari 2019 – studiedag Brandveiligheid gevels
  - december 2018 – LOCAFI+
  - december 2018 – FSE-seminar
  - december 2018 – IFV-VVBA-scriptieprijs 2018
  - december 2018 – sprinklerseminar
  - juli 2018 – BRAWESTAMAT
  - juli 2018 – Richtlijn staalconstructies en sprinklers
  - juli 2018 – NEN 6060 en NEN 6079, ook voor veestallen
  - februari 2018 – cursus brandveiligheid staal- en staal-betonconstructies
  - februari 2018 – tool kritieke temperatuur kolommen
  - februari 2018 – tool kritieke temperatuur liggers
  - februari 2018 – tool brandwerendheid gevelkolommen
  - februari 2018 – boek praktijkbranden zorgsector
  - november 2017 – Brandveilige bedrijfsgebouwen
  - november 2017 – Herziene norm vuurbelasting
  - november 2017 – Boekenbundel Brand en Leren van Instortingen
  - november 2017 – Nationaal Congres Fire Safety & Science
  - juli 2017 – Richtlijn sprinklers en staalconstructies
  - juli 2017 – Onderzoek sprinklers
  - juli 2017 – Brandveiligheid veestallen
  - maart 2017 – Checklist brandwerende coating op staal
  - maart 2017 – Boekenbundel 'Brand' en 'Leren van Instortingen'
  - november 2016 - Tool brandveilige hallen – nieuwbouw
  - november 2016 - Tool BRAWESTAMAT
  - juli 2016 - BRAWESTAMAT
  - juli 2016 - Praktijkrichtlijn sprinklers en staal
  - februari 2016 - Secure with Steel
  - februari 2016 - Gids brandwerende coatings

Nieuwsbrief Brandveiligheid (Bouwen met Staal) - archief

Publicaties bij Bouwen met Staal

Vakblad Bouwen met Staal

Publicaties van derden

Presentaties


Tools

Tools

ACB, AFCB, AFCC

Bepaling brandwerendheid gevelkolommen

Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaalkracht en (dubbele) buiging (eenvoudige versie)

Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaalkracht en (dubbele) buiging (uitgebreide versie)

BINK Brando

Brandveilige hallenbouw – nieuwbouw

BRAWESTAMAT

Checklist kwaliteitsborging brandwerende coating

Difisek-CaPaFi (Car Park Fire)

DIFISEK-EN 1991-1-2 Annex A

DIFISEK-TEFINAF

Elefir-EN

Fracof

Gligger 1.10

Kostenmodel staalskeletbouw

Kritieke temperatuur stalen kolommen

Kritieke temperatuur stalen liggers

Laagdikte brandwerende verf buiskolommen

Laagdikte brandwerende verf H- en I-kolommen

Laagdikte stootvaste beplating H- en I-kolommen

Locafi – Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden

MACS+

Nomogrammen

OZone

Pintegraal

Potfire

Puien

SAFIR

Sprinklers en staalconstructies

Staalsupport

Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur


Projecten

Projecten

Brandweerkazerne Berkel en Rodenrijs

Brandweerkazerne (met kantoren), Breda

Brandweerkazerne (met kantoren) De Rode Haan, Delft

Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk

Centrale Bibliotheek TU Delft

Ichtus Hogeschool (Hogeschool INHOLLAND), Rotterdam

Gebouw 51 Themapark Cape Holland, Den Helder

Kantoorgebouwen Bruggebouwen Oost en West, Den Haag

Kantoorgebouw Da Vinci, Zwolle

Kantoorgebouw De Brug, Rotterdam

Kantoorgebouw Dubbeltoren AGV/DWR, Amsterdam

Kantoorgebouw FiftyTwoDegrees, Nijmegen

Kantoorgebouw Viñoly toren, Amsterdam

Kantoorgebouw World Port Center, Rotterdam

Parkeergarage Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

Parkeergebouwen Zuid, Eindhoven


Bedrijven

Organisaties

Bedrijven

Media


Contact

Contactgegevens

Routeplanner

Privacy


Disclaimer

Disclaimer


FSE

Fire Safety Engineering (FSE)

Wat is FSE?

Waarom FSE?

FSE in de praktijk

Europees onderzoek

FSE – de methode

FSE in de Eurocodes

FSE in de Nationale Bijlage

FSE met Ozone

FSE-stappenplan

FSE-stappenplan voorbeeld

Praktijkvoorbeelden
  - Alle voorbeelden
  - FSE componentenbenadering volgens natuurlijke brand
  - FSE systeembenadering volgens standaardbrand
  - FSE systeembenadering volgens natuurlijke brand
  - Kantoren
  - Hallen
  - Woningen
  - Hoogbouw
  - Parkeergarages

Regelgeving

Publicaties

Artikelen

Tools

Organisaties en bedrijven

Secure with Steel

Lezingen


Puien

Brandwerende stalen puien

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo)
  - Brandwerendheidseis voor gevels
      - Spiegelsymmetrie
  - Brandwerendheidseis voor binnenpuien
  - Branddoorslag bepalen
  - Brandoverslag bepalen
      - Bepaling brandoverslag bij doorvalveilig glas
      - Bepaling brandoverslag bij tweede-huidfaçade
      - Bepaling brandoverslag bij een binnenhoek in het gebouw
      - Bepaling brandoverslag bij zelfsluitendheid
  - Brandwerendheid dichte gevels
  - Brandwerendheid deur- en glaspuien
  - Brandwerendheid kozijnen
      - Bevestiging kozijnen
  - Brandwerendheid boven- en/of zijlichten
  - Brandwerendheid glas
      - Thermisch voorgespannen glas
      - Interlayer
      - Glaslatten
  - Brandwerendheid deuren
      - Afmetingen
      - Draairichting
      - Afdichting en afwerking
      - Speciale deuren (hang- en sluitwerk)
  - Brandwerendheid ondersteuningsconstructie

Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie

Rookwerendheid

Normen brandwerendheid en rookwerendheid

Brandvoortplantingsklasse
  - Nederlandse brandklassen
  - Transponeringstabel
  - Europese brandklassen
  - Normen brandvoortplanting

CE-markering
  - Wat houdt het CE-teken eigenlijk in?
  - Wie moet het ‘CE-teken’ gebruiken en waarom?
  - ‘CE-teken’ voor brandwerend glas
  - Wie verleent het CE-teken?
  - Welke eisen gaan gepaard met de conformiteitsverklaring (level)?
  - Wat is een systeem- of productbeschrijving?


TC

Wie zijn we?

Wat doen we?


Tools BmS

Tools BmS
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey