Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Sitemap


Home

Beoordelen

Dimensioneren

Fire Information System

Home

Ontwerpen

Reactie

Registreren

Regelgeving

BIS nieuw

Wachtwoord kwijt


Kantoren Draagconstructies

Ontwerpen
  - Ontwikkeling van brand
  - Eisen
  - Eisenreductie door geringe permanente vuurbelasting
  - Gedrag van staalconstructies bij brand
  - Bepalen van brandwerendheid
  - Ontwerpen op brandveiligheid
  - Oplossingen intro
  - Dimensioneren
  - Tweede draagweg
  - Staal-betonconstructies
  - Bouwkundige integratie
  - Brandwerend betimmeren
  - Brandwerend bespuiten
  - Brandwerende verf
  - Sprinklerinstallaties
      - Keuzeargumenten
      - Typen
      - Systemen
      - Werking
      - Installatieaspecten
      - Regelgeving & gelijkwaardigheid
      - Certificering & controle
      - Projecten
  - Watergevulde buisconstructies
  - Staal buiten het gebouw

Dimensioneren
  - 1: Begrippen
      - 1a: benuttingsgraad
      - 1a2: veilige benadering benuttingsgraad
      - 1b: materiaalgedrag staal
      - 1c: profielfactor
      - 1d: kritieke temperatuur
      - 1d1: staaltemperatuur onbeschermde profielen
      - 1d2: staaltemperatuur beschermde profielen
  - 2: Bepaling brandwerendheidseis in min.
  - Keuze bepalingsmethode
  - 3: Brandwerendheid volgens standaardbrandkromme
  - 4: Brandwerendheid kolommen
      - 4: Index Excel-spreadsheets
      - 4a: pull down menu Kritieke staaltemperatuur van kolommen
      - 4a1: download XLS Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen
      - 4a1a: download XLSX Bepaling kritieke temperatuur op normaalkracht en (dubbele) buiging (uitgebreid)
      - 4a1b: download XLS Bepaling kritieke temperatuur kolommen bij normaalkracht en (dubbele) buiging (eenvoudig)
      - 4a2 Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen - handmethode
      - 4a-3: Kolommen volgens NEN-EN 1993-1-2
      - 4a-4: Kolommen - reductie kniklengte
      - 4a-5: Kolommen - doorsnedeklassen
      - 4a-6: tabellen Kolommen - kritieke staaltemparatuur per staalsoort
      - 4a-7: rapport Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur - kolommen
      - 4b: Benodigde laagdikte van de opschuimende coating op H-kolommen
      - 4b: XLS downloaden
      - 4c: Benodigde dikte van de stootvaste beplating van H-kolommen
      - 4c: XLS downloaden
      - 4d: Benodigde laagdikte van de opschuimende coating op buiskolommen
      - 4d: XLS downloaden
      - 4d2: Benodigde laagdikte opschuimende coating op koker-/buiskolommen (tabel)
      - 4e: Betongevulde buiskolommen
      - 4e1: Opneembare centrische normaalkracht van vierzijdig verhitte, betongevulde koker- en buis kolommen
      - 4f: XLSX download Bepaling brandwerendheid gevelkolommen
  - 5: Brandwerendheid liggers
      - 5: Index Excel-spreadsheets
      - 5a1: tabel Kritieke staaltemperatuur liggers onder (staalplaat) betonvloer
      - 5a: kritieke staaltemperatuur van liggers
      - 5a2: download XLS Bepaling kritieke staaltemperatuur van liggers
      - 5a3: achtergronden handmethode bepaling kritieke staaltemperatuur van liggers
      - 5a4: rapport Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur - liggers
  - 6: Brandwerendheid kanaalplaatvloeren met geintegreerde liggers
      - 6a2 Opwarming geintegreerde liggers
      - 6a3 60 minuten brandwerend zonder bekleding
      - 6a4 Rekentool onbeklede geintegreerde liggers
      - 6a5 Eenvoudige methode voor onbeklede geintegreerde liggers
      - 6a6 Eenvoudige methode voor beklede geintegreerde liggers
      - 6a7 Rekenvoorbeeld beklede geintegreerde liggers
      - 6a8 Kanaalplaatvloer en de samenhang
  - 7: Brandwerendheid staalplaat-betonvloeren met liggers
      - 7a2: Brandwerendheid staalplaat-betonvloeren
      - 7a3: Bepalen brandwerendheid met informatie van leveranciers
      - 7a4: Bepalen brandwerendheid met rekenmethode uit Eurocode
      - 7a5: Liggers onder staalplaat-betonvloeren
      - 7a6: Rekenvoorbeeld liggers onder staalplaat-betonvloeren
      - 7a7: Rekenmethode in NEN-EN 1994-1-2
      - 7a8: Cannelures
      - 7a9: Gedrag liggers in samenhang met staalplaat-betonvloer
      - 7a10: Ontwerptool MACS+
      - 7a11: Informatie van leveranciers
      - 7a12: Literatuur en downloads
  - 8: Brandwerendheid Slimline-vloeren met liggers
      - 8a1: Brandwerendheid in de praktijk
      - 8a2: Informatie en downloads
  - 9: Brandwerendheid van verzinkt staal


Kantoren Gevels

Begrip wbdbo

Brandwerendheidseisen (wbdbo) gevels

Spiegelsymmetrie

Brandoverslag bepalen

Brandwerendheid gevels bepalen

Brandwerendheid geveldelen


Kantoren Wanden

Begrip wbdbo

Brandwerendheidseisen (wbdbo) wanden

Branddoorslag bepalen

Brandwerendheid wandonderdelen en materialen


Hallen Draagconstructies

Eisen

Keuze Tool Hallen


Hallen Gevels

Eisen brandoverslag


Hallen Wanden

Eisen branddoorslag

Eisen vluchten

Brandwanden


Woningen Draagconstructies

Nieuwbouw

Verbouw

Meer info


Woningen Gevels

Gevels


Woningen Wanden

Wanden


Hoogbouw Draagconstructies

Draagconstructies


Hoogbouw Gevels

Gevels


Hoogbouw Wanden

Wanden


Parkeergarages Draagconstructies

Parkeergarages - nieuwbouw

Parkeergarages - verbouw

Parkeergarages - tijdelijk

Richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages
  - projectvoorbeeld


Parkeergarages Gevels

Gevels


Parkeergarages Wanden

Wanden


Actua

Actua

Actualiteiten

brandbestrijding
  - 'Goede ventilatie en sprinklers in parkeergarages' 5 juli 2011

Actualiteiten archief 2020:
  - branden (praktijk-)
      - (Brand)haard 10 januari 2020

Maak kennis met www.brandveiligmetstaal.nl

Actualiteiten archief 2019:
  - branden (praktijk-)
      - Eerste fase praktijkonderzoek rookverspreiding woon(zorg)gebouwen afgerond 10 december 2019
      - Miljoenen branden fors toegenomen 29 oktober 2019
      - Onderzoekrapport brand Grenfell Tower nog vóór de Brexit openbaar 20 oktober 2019
      - Branden met zonnepanelen in kaart gebracht 27 mei 2019
      - Wakker Dier bezorgt over groeiend aantal megastallen 1 mei 2019
      - Artsen starten onderzoek naar brand en andere incidenten in Nederlandse ziekenhuizen 26 februari 2019
  - brandweer
      - Landelijke vliegorganisatie gelanceerd 24 december 2019
      - Brandweer druk bezet in 2018 25 maart 2019
      - PPS bij industriële incidentbestrijding nader verkend 17 maart 2019
      - Programma studiedag Brandveiligheid gevels is rond 21 januari 2019
      - Informatieve hulp voor bedrijfshulpverlening 8 januari 2019
  - cursussen, evenementen, publicaties
      - Aandachtspunten voor (brand)veilige toepassing zonnepanelen gebundeld 3 december 2019
      - Nederlander nog weinig CO-melder minded 26 november 2019
      - En de winnares is…. 18 november 2019
      - Ladies first 17 september 2019
      - Fire Safety & Science-congres introduceert resultaten praktijkonderzoek rookverspreiding 12 juli 2019
      - Proefschrift en Praktijk 4 juni 2019
      - Geen Nood Bij Brand vernieuwd 11 mei 2019
      - Inschrijving Scriptieprijs geopend 23 april 2019
      - Drie dagen brandkennis 14 februari 2019
  - gevels
      - Studiedag Brandveiligheid gevels wegens succes geprolongeerd 14 oktober
      - Studiedag Brandveiligheid gevels: BZK-tool vergemakkelijkt inschatten brandrisico 5 april 2019
      - Aanklachten Grenfell in de wacht 7 maart 2019
      - Programma studiedag Brandveiligheid gevels is rond 21 januari 2019
  - normen/richtijnen
      - Voor commentaar: praktijkrichtlijn gevelkozijnen 18 december 2019
      - Herziene norm brandveiligheid daken gepubliceerd 14 november 2019
      - Ontwerp herziene NEN 6068 voor commentaar 8 september 2019
      - NEN 6075 in herziening 28 juni 2019
      - Wet Kwaliteitsborging bouw in aantocht 20 mei 2019
      - NEN 6069 gecorrigeerd 15 april 2019
  - software, tools
      - Tools brandwerendheidsbepaling verzinkt staal 6 november 2019
      - Brandwerende details woningbouw gerevitaliseerd 22 juli 2019
  - sprinklers
      - ‘Sprinklers: óók voor vluchtveiligheid’ 20 juni 2019

Actualiteiten archief 2018:
  - brandbestrijding
      - Landelijke brandweervliegdienst zet landing in 25 april 2018
      - Oefenen van incidenten, vanachter het bureau 4 juni 2018
      - Brandweer mag vliegen met drones 10 juni 2018
      - Handreikingen preventie brandoverslag 10 december 2018
  - branden (praktijk-)
      - Dalende trend in brandmeldingen zet door 19 februari 2018
      - Lectoraat Brandpreventie opent discussie 10 september 2018
      - Verzekeraars: ‘Brandveiligheid huishoudens met kinderen vraagt om aandacht’ 2 november 2018
  - brandmeldinstallaties
      - Voorschriften voor ontruimingsinstallaties aangepast 9 februari 2018
      - Rookbeheersingsinstallaties correct interpreteren 19 maart 2018
      - Koolmonoxidemelder verplicht? 13 april 2018
  - brandweer
      - Dalende trend in brandmeldingen zet door 19 februari 2018
      - Landelijke brandweervliegdienst zet landing in 25 april 2018
  - brandwerende scheidingen
      - NEN 6060 nu ook voor veestallen 23 maart 2018
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018
      - Geopolymeer, duurzaam én brandwerend isolatiemateriaal van de toekomst? 19 juli 2018
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Constructieve brandveiligheidskennis in drie delen 8 januari 2018
      - Lessons learned op Gevel 2018 19 januari 2018
      - Inschrijving Scriptieprijs 2018 geopend 18 mei 2018
      - Meet the Next Generation in FSE 26 augustus 2018
      - Prikkel voor FSE in de praktijk 23 oktober 2018
      - Up-to-date in FSE 9 november 2018
      - Meesterlijke thesis 19 november 2018
      - Kiezen voor sprinklers 28 november 2018
  - fire safety engineering
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018
  - gevels
      - Lessons learned op Gevel 2018 19 januari 2018
      - Brandwerendheid gevelkolommen berekend 1 maart 2018
      - Brandgevaarlijke gevels gezocht 7 mei 2018
      - Na Grenfell: Rotterdam maakt werk van brandveiligheid 20 september 2018
      - Grenfell never again 19 december 2018
  - kolommen
      - Vernieuwd: Excel-tool kritieke temperatuur kolommen 30 januari 2018
      - Brandwerendheid gevelkolommen berekend 1 maart 2018
  - normen/richtlijnen
      - Voorschriften voor ontruimingsinstallaties aangepast 9 februari 2018
      - Nederlandse aanvulling op Europese sprinklernorm herzien 12 maart 2018
      - Rookbeheersingsinstallaties correct interpreteren 19 maart 2018
      - NEN 6060 nu ook voor veestallen 23 maart 2018
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018
      - Herziening NEN 6093 in voorbereiding 25 juni 2018
  - ontruimen, vluchten
      - Voorschriften voor ontruimingsinstallaties aangepast 9 februari 2018
  - software, tools
      - Vernieuwd: Excel-tool kritieke temperatuur kolommen 30 januari 2018
      - Brandwerendheid gevelkolommen berekend 1 maart 2018
  - sprinklers
      - Nederlandse aanvulling op Europese sprinklernorm herzien 12 maart 2018
  - WBDBO
      - NEN 6079 veestallen proof 3 april 2018

Actualiteiten archief 2017:
  - brandbestrijding
      - Cindy Veerman (Saxion Hogeschool) wint IFV-VVBA-scriptieprijs 14 november 2017
  - branden (praktijk-)
      - Praktijkbranden in de zorgsector gedocumenteerd 24 november 2017
      - Veiligheidsbewustzijn afvalverwerkers moet omhoog (12 juni 2017)
      - Roken en koken belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2016 24 april 2017
      - Dit nooit meer 6 februari 2017
  - brandmeldinstallaties
      - Nieuwe productwerkgroep RWA bij BBN 11 december 2017
      - Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales vernieuwd 24 februari 2017
      - Koolmonoxidemelder op z'n plek 3 april 2017
  - brandweer
      - Brandweer: een sterk merk 21 december 2017
      - Praktisch perspectief voor OBI 12 juli 2017
      - Satelliet als speurneus 5 januari 2017
  - brandwerende coating
      - Kennisgroep levert checklist brandwerende coating op staal 3 maart 2017
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Travelling fire: scenario van de toekomst voor de brandveiligheid van parkeergarages? december 2017
      - Cindy Veerman (Saxion Hogeschool) wint IFV-VVBA-scriptieprijs 14 november 2017
      - Brandveilig parkeren 24 oktober 2017
      - Drie kanshebbers IFV-VVBA-scriptieprijs 2017 24 september 2017
      - Tiende update in brandbestrijding en Fire Safety Engineering 10 september 2017
      - Brandveilig transformeren 30 mei 2017
      - Trends en ontwikkelingen in brandveiligheid 11 april 2017
      - Nationaal Congres Brandpreventie 28 maart 2017
      - Internationaal seminar in teken van brandveiligheidseducatie 14 maart 2017
  - fire safety engineering
      - Travelling fire: scenario van de toekomst voor de brandveiligheid van parkeergarages? 1 december 2017
  - gevels
      - Oppassen dat we in Nederland niet dezelfde fouten maken (16 juni 2017)
  - normen/richtlijnen
      - Norm bepaling vuurbelasting herzien 21 augustus 2017
      - Brandveiligheid van veestallen nader geregeld in NEN 6060 en 6079 27 juni 2017
  - onderzoek
      - Cindy Veerman (Saxion Hogeschool) wint IFV-VVBA-scriptieprijs 14 november 2017
      - Drie kanshebbers IFV-VVBA-scriptieprijs 2017 24 september 2017
  - publicaties
      - Brandveilig leven op de kaart 3 mei 2017
      - Praktijkbranden in de zorgsector gedocumenteerd 24 november 2017
      - Zorgen voor inspectiecertificering brandmeldinstallaties 10 augustus 2017
  - regelgeving
      - AmvB brandveilig gebruik van overige plaatsen gepubliceerd 3 november 2017
  - software, tools
      - Webtool bepaalt brandwerendheidseisen nieuwe hallen 25 januari 2017
  - sprinklers
      - Nieuw: eenduidige methode voor brandveilige staalconstructies met sprinklers 30 juni 2017
      - Ontwerp-norm voor sprinklerinstallaties voor commentaar 19 mei 2017

Actualiteiten archief 2016:
  - brandbestrijding
      - Buiteninzet, beste strategie bij brandbestrijding bedrijfsgebouwen? 3 juli 2016
  - branden (praktijk-)
      - 27 Fatale woningbranden in 2015 14 april 2016
      - De mooie kant van brand 17 mei 2016
  - brandmeldinstallaties
      - Protocol Automatische doormelding vernieuwd 9 september 2016
  - brandweer
      - Nederlandse brandweer omarmt satelliettechnologie 7 december 2016
      - IFV stelt directeur portefeuille brandweer aan 24 juni 2016
  - brandwerende coating
      - Gids voor goed gebruik brandwerende coatings 13 januari 2016
  - congressen, studiedagen
      - Nationaal Congres Fire Safety & Science 28 oktober 2016
      - Er gaat niets boven Twente 26 mei 2016
      - Kennis van brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies in drie middag/avonden 17 maart 2016
  - fire safety engineering
      - Databank gelijkwaardige oplossingen gewenst 7 april 2016
      - Netwerk voor kennis in FSE van constructies 1 februari 2016
  - normen/richtlijnen
      - Ontwerp vernieuwde norm bepaling vuurbelasting gepubliceerd 18 december 2016
      - Richtlijn voor metalen ophangconstructies in overdekte zwembaden onder de loep 15 november 2016
  - onderzoek
      - Jelmer Feenstra wint IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 3 november 2016
      - Drie genomineerden IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 30 september 2016
      - Wie wint de Innovatieprijs Brandveiligheid 2016? Wie wint de Innovatieprijs Brandveiligheid 2016?
  - ontruimen, vluchten
      - Voor commentaar: ontwerp-norm beheer ontruimingsinstallaties 4 maart 2016
  - sprinklers
      - Even voorstellen: de raamsprinkler 20 oktober 2016
      - State of the art in woningsprinkers gedocumenteerd 24 augustus 2016
      - Praktijkrichtlijn brandveilige staalconstructies met sprinklers 12 juli 2016
      - Sprinklers in theorie en praktijk 28 april 2016
  - software, tools
      - Nieuwe tool voor laagdiktebepaling brandwerende bescherming 10 augustus 2016
      - Webtool Brandwerende platen/mortel uitgebreid 1 augustus 2016
  - WBDBO
      - Gewijzigde NEN 6068 gepubliceerd 6 juni 2016
      - NEN 6079 klaar voor gebruik 12 februari 2016

Actualiteiten archief 2015:
  - branden (praktijk-)
      - Veehouderij investeert in brandveiligheid stallen 18 december 2015
      - 129 miljoenen branden in 2014 4 december 2015
      - Brandveilige stal? Dat kan. 3 september 2015
  - brandmeldinstallaties
      - Norm voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties herzien 27 mei 2015
      - Naar Frans voorbeeld? 2 april 2015
  - brandweer
      - Brandweer Twente mag vliegen 9 november 2015
      - Als de brandweer... 2 oktober
      - Brandweer krijgt vleugels 17 maart 2015
  - brandwerende coatings
      - Even voorstellen... 30 oktober 2015
      - Opschuimende coating, van ideaal naar praktijk 8 mei 2015
  - congressen, studiedagen
      - Drie dinsdagen constructieve brandkennis 14 oktober 2015
      - Brandwerende coatings in theorie en praktijk 20 februari 2015
      - Opmaat tot aardbevingsbestendig ontwerpen 29 januari 2015
  - fire safety engineering
      - Nieuwe richtlijn risicobenadering brandveiligheid parkeergarages 2 maart 2015
  - normen, richtlijnen
      - Op weg naar uniforme norm voor integrale brandveiligheid parkeergarages 18 augustus 2015
      - Specifieke normen en verwijzingen voor inspectie brandbeveiligingssystemen 4 mei 2015
      - Brandclassificatie elektrische kabels genormeerd 19 januari 2015
      - NEN 6060 brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd 18 september 2015
  - onderzoek
      - Sandwichpaneel, geen heet hangijzer bij brand 24 november 2015
      - 'Niets doen is geen optie' 2 juli 2015
  - publicaties
      - Monteur Expert Brandveiligheid Register 24 juni 2015
      - Nieuw kennisportal voor eigenaren en beheerders van gebouwen 14 juni 2015
  - regelgeving
      - Tweede Kamer stemt in met Omgevingswet 10 juli 2015
      - CE-markering en private kwaliteitsborging 5 juni 2015
      - Ministerraad akkoord met wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw 18 mei 2015
  - software, tools
      - Op safe met staal 17 april 2015
      - Gratis Excel-tool berekent brandwerendheid gevelkolommen 6 februari 2015
      - Brandveilig het nieuwe jaar in met webtool Brandwerende plaat en -mortel 7 januari 2015
  - sprinklers
      - Waterleidingssprinkler wint Innovatieprijs Brandveiligheid 2015 24 april 2015

Actualiteiten archief 2014:
  - branden (praktijk-)
      - Demo-woning nieuw instrument bij brandpreventievoorlichting 10 maart 2014
      - Betere brandweerstatistiek op komst 21 juli 2014
  - brandmeldinstallaties
      - Medicijn tegen vals alarm 26 juni 2014
      - Nieuwe certificatieschema's voor ontruimingsalarminstallaties 7 juli 2014
      - Gezocht: medewerking aan herziening NEN 2535 1 december 2014
      - Kleine blusmiddelen: effectief, maar niet altijd paraat 19 december 2014
  - brandweer
      - Demo-woning nieuw instrument bij brandpreventievoorlichting 10 maart 2014
      - Business Intelligence biedt brandweer meerwaarde 23 mei 2014
      - Betere brandweerstatistiek op komst 21 juli 2014
      - Startende studenten doelgroep brandveiligheidscampagne 18 augustus 2014
  - brandwerende coating
      - Brandwerende-verf tool beleeft primeur op Nationaal Brandveiligheidscongres 16 april 2014
      - Brandwerende coatings op de Nationale Staalbouwdag 12 september 2014
      - Kwaliteit verzekerd 28 september 2014
  - brandwerende scheidingen
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014
      - Herziene richtlijn weert 'koude rook' 27 februari 2014
      - Samen werken aan Brandwerende scheidingen 25 april 2014
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Nationaal Brandveiligheidscongres belicht brandveilig hergebruik 7 januari 2014
      - Innovaties op Nationaal Brandveiligheidscongres 7 april 2014
      - Brandwerende-verf tool beleeft primeur op Nationaal Brandveiligheidscongres 16 april 2014
      - Samen werken aan Brandwerende scheidingen 25 april 2014
      - Startende studenten doelgroep brandveiligheidscampagne 18 augustus 2014
      - Brandwerende coatings op de Nationale Staalbouwdag 12 september 2014
      - Kwaliteit verzekerd 28 september 2014
      - Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs bekend 19 september 2014
      - Brandwerende-kennisevents 7 oktober 2014
      - Masterclass private kwaliteitsborging bouw 14 oktober 2014
  - fire safety engineering
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014
  - (geïntegreerde) liggers
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
  - normen/richtlijnen
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014
      - Herziene richtlijn weert 'koude rook' 27 februari 2014
      - Stimulans voor woningsprinklers 9 mei 2014
      - Certificaat is geen aflaat 11 juni 2014
      - Medicijn tegen vals alarm 26 juni 2014
      - Nieuwe certificatieschema's voor ontruimingsalarminstallaties 7 juli 2014
      - Vernieuwde richtsnoeren voor ontruimingsplannen 30 oktober 2014
      - Herziene norm Veiligheidskleuren en -tekens in aantocht 8 november 2014
      - Gezocht: medewerking aan herziening NEN 2535 1 december 2014
  - onderzoek
      - Kleine blusmiddelen: effectief, maar niet altijd paraat 19 december 2014
  - ontruimen, vluchten
      - Nieuwe certificatieschema's voor ontruimingsalarminstallaties 7 juli 2014
      - Vernieuwde richtsnoeren voor ontruimingsplannen 30 oktober 2014
      - Herziene norm Veiligheidskleuren en -tekens in aantocht 8 november 2014
  - publicaties
      - Handboek ondersteunt toepassing Bouwbesluit 2012 7 februari 2014
      - Essentiele bouwkundige controlepunten, nu met brandwerende constructies 19 november 2014
  - regelgeving
      - Handboek ondersteunt toepassing Bouwbesluit 2012 7 februari 2014
      - Certificaat is geen aflaat 11 juni 2014
      - Masterclass private kwaliteitsborging bouw 14 oktober 2014
  - software, tools
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
      - Brandwerende-verf tool beleeft primeur op Nationaal Brandveiligheidscongres 16 april 2014
      - Handige hulp bij profielkeuze 29 augustus 2014
  - sprinklers
      - Stimulans voor woningsprinklers 9 mei 2014
  - varia
      - BBN wijzigt strategie en bestuur 21 maart 2014
  - vloeren
      - MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live 21 januari 2014
  - WBDBO
      - FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd 18 februari 2014

Actualiteiten archief 2013:
  - brandbestrijding
      - Ontwikkeling brandweerdoctrine op stoom 9 april 2013
      - Robotica in de brandweerzorg 24 mei 2013
  - branden (praktijk-)
      - Grove nalatigheid? Geen uitkering bij brand 18 november 2013
      - 2013: meeste miljoenenbranden 23 december 2013
  - brandmeldinstallaties
      - En de winnaar is.... 18 april 2013
  - brandweer
      - Ontwikkeling brandweerdoctrine op stoom 9 april 2013
      - BHV-er bevordert veilig vluchten 10 mei 2013
      - Robotica in de brandweerzorg 24 mei 2013
      - Geen nood bij brand! 12 juni 2013
      - Senioren centraal tijdens Nationale Brandpreventieweken 6 september 2013
      - 2013: meeste miljoenenbranden 23 december 2013
  - brandwerende coating
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
  - brandwerende scheidingen
      - Herziene NEN 6068 en 6069 op handen 5 februari 2013
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Impulsen voor FSE in de praktijk 25 januari 2013
      - Pleitbezorger brandveiligheidsscenario's 20 februari 2013
      - Senioren centraal tijdens Nationale Brandpreventieweken 6 september 2013
      - De integrale aanpak 11 november 2013
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
      - Praktijk steunt onderwijs en onderzoek FSE 8 december 2013
  - fire safety engineering
      - Impulsen voor FSE in de praktijk 25 januari 2013
      - Pleitbezorger brandveiligheidsscenario's 20 februari 2013
      - Praktijk steunt onderwijs en onderzoek FSE 8 december 2013
  - (geïntegreerde)liggers
      - Ontwerpmethode brandwerendheid staalplaat-betonvloeren online 20 maart 2013
  - normen/richtlijnen
      - NEN 6075 en 6061 gecorrigeerd 12 januari 2013
      - Norm biedt uitzicht op grotere brandcompartimenten 24 oktober 2013
      - Herziene NEN 6068 en 6069 op handen 5 februari 2013
      - 'Ontruimen doen we zo' 26 april 2013
      - Normering woningsprinklers op komst 17 augustus 2013
      - Nieuwe norm voor 'stand-alone' stilalarmcentrales 11 oktober 2013
  - onderzoek
      - Ontwikkeling brandweerdoctrine op stoom 9 april 2013
      - BHV-er bevordert veilig vluchten 10 mei 2013
  - ontruimen, vluchten
      - 'Ontruimen doen we zo' 26 april 2013
      - BHV-er bevordert veilig vluchten 10 mei 2013
      - Nieuwe norm voor 'stand-alone' stilalarmcentrales 11 oktober 2013
  - regelgeving
      - Invoering AMvB Gebruik Overige Plaatsen uitgesteld 6 maart 2013
      - Verordening Bouwproducten: voordelen en verplichtingen 17 juli 2013
  - software, tools
      - En de winnaar is.... 18 april 2013
  - sprinklers
      - Normering woningsprinklers op komst 17 augustus 2013
  - varia
      - 'Ontruimen doen we zo' 26 april 2013
      - Geen nood bij brand! 12 juni 2013
      - Je raakt niet uitgepraat... 28 juni 2013
  - vloeren
      - Ontwerpmethode brandwerendheid staalplaat-betonvloeren online 20 maart 2013
  - WBDBO
      - NEN 6075 en 6061 gecorrigeerd 12 januari 2013
      - Herziene NEN 6068 en 6069 op handen 5 februari 2013
      - NEN 6060 nu ook voor veestallen 23 maart 2018
      - Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten 29 november 2013
      - Norm biedt uitzicht op grotere brandcompartimenten 24 oktober 2013

Actualiteiten archief 2012:
  - brandbestrijding
      - Onderzoeksraad trekt harde conclusies brand Chemie-Pack 16 januari 2012
      - CO2-sensoren 'ruiken' brand 21 juni 2012
  - branden (praktijk-)
      - Brandveiligheid veestallen aangepakt 9 januari 2012
      - Onderzoeksraad trekt harde conclusies brand Chemie-Pack 16 januari 2012
      - Van aken architecten op de bres voor brandveilige hoogbouw 31 oktober 2012
  - brandmeldinstallaties
      - Norm voor beheer van rookbeheersingssystemen herzien 4 juni 2012
      - Herziening NPR brandmeldsystemen: deelnemers gezocht 3 september 2012
      - Via PAC naar RAC: verificatiemethode voor branddoormelding 7 december 2012
  - brandweer
      - Geslaagde samenwerking 24 april 2012
      - Praktische adviezen voor brandveilige sportstadions 11 mei 2012
      - Via PAC naar RAC: verificatiemethode voor branddoormelding 7 december 2012
  - brandwerende scheidingen
      - Beproefd 3 april 2012
  - cursussen, studiedagen, evenementen
      - Seminar stimuleert samenwerking en FSE 18 maart 2012
      - Geslaagde samenwerking 24 april 2012
      - 'Zorgen voor een brandveilige zorg' 13 augustus 2012
  - fire safety engineering
      - Seminar stimuleert samenwerking en FSE 18 maart 2012
      - Beproefd 3 april 2012
      - Geslaagde samenwerking 24 april 2012
      - Handboek Brandbeveiliging verrijkt met FSE 9 oktober 2012
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
  - gevels
      - Beproefd 3 april 2012
  - (geïntegreerde) liggers
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
  - normen/richtlijnen
      - Nieuwe norm voor mechanisch geventileerde parkeergarages 29 februari 2012
      - NEN 6089 afgestemd op Bouwbesluit 2012 13 april
      - Norm voor beheer van rookbeheersingssystemen herzien 4 juni 2012
      - Herziening NPR brandmeldsystemen: deelnemers gezocht 3 september 2012
      - Nieuwe normontwerpen voor brandveiligheidsmeting 26 september 2012
  - onderzoek
      - Onderzoeksraad trekt harde conclusies brand Chemie-Pack 16 januari 2012
      - Beproefd 3 april 2012
      - CO2-sensoren 'ruiken' brand 21 juni 2012
  - ontruimen, vluchten
      - NEN 6089 afgestemd op Bouwbesluit 2012 13 april
      - Norm voor beheer van rookbeheersingssystemen herzien 4 juni 2012
  - publicaties
      - Praktische adviezen voor brandveilige sportstadions 11 mei 2012
      - Handboek Brandbeveiliging verrijkt met FSE 9 oktober 2012
      - Op weg naar nieuwe brandveiligheid 16 november 2012
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
      - Via PAC naar RAC: verificatiemethode voor branddoormelding 7 december 2012
      - Brand bij de buren 18 december 2012
  - regelgeving
      - Van aken architecten op de bres voor brandveilige hoogbouw 31 oktober 2012
  - software, tools
      - Nieuw computerprogramma berekent brandwerendheid geintegreerde stalen liggers 9 juli 2012
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
      - Vooruitblik op nieuwe ontwerpmethode brandveiligheid staalplaat-betonvloeren 10 december 2012
  - varia
      - Brandveiligheid veestallen aangepakt 9 januari 2012
  - vloeren
      - Ontwerpmethode voor brandveilige staalplaat-betonvloeren gaat 'live' 23 november 2012
      - Vooruitblik op nieuwe ontwerpmethode brandveiligheid staalplaat-betonvloeren 10 december 2012
  - WBDBO
      - Nieuwe norm voor mechanisch geventileerde parkeergarages 29 februari 2012
      - Beproefd 3 april 2012
      - NEN 6089 afgestemd op Bouwbesluit 2012 13 april


Regelgeving

Regelgeving

Normen

Richtlijnen


Publicaties

Nieuwsbrief Brandveiligheid (Bouwen met Staal)
  - september 2020 - Webinar Facade Fire Safety
  - september 2020 - NEN 6068 herzien
  - september 2020 - Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
  - juli 2020 - Vakblad Bouwen met Staal
  - juli 2020 - Scriptieprijs
  - juli 2020 - Aanbevelingen na Grenfell
  - juli 2020 - COVID 19 brancherichtlijn brandweer
  - juli 2020 - Advies laadvoorzieningen parkeergarages
  - april 2020 - BRAWESTAMAT
  - april 2020 - Webtools weer up to date
  - april 2020 - Landelijk Operationeel Team Corona
  - maart 2020 - Cursus Brand en brandveiligheid staal- en staal-betonconstructies
  - maart 2020 - Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid vernieuwd
  - maart 2020 - Bouwkundige controlepunten 2020
  - oktober 2019 - Nieuwe tools brandwerendheid verzinkt staal
  - oktober 2019 - NEN-studiedag Brandveiligheid gevels
  - oktober 2019 - NEN 6068 in herziening
  - oktober 2019 - Scriptieprijs Brandveiligheid 2019
  - februari 2019 - Studiedag Brandveiligheid gevels
  - februari 2019 - Brandveiligheid staal- en staal-betonconstructies in drie kennisdagen
  - december 2018 - LOCAFI+
  - december 2018 - FSE-seminar
  - december 2018 - IFV-VVBA-scriptieprijs 2018
  - december 2018 - sprinklerseminar
  - juli 2018 - BRAWESTAMAT
  - juli 2018 - Richtlijn staalconstructies en sprinklers
  - juli 2018 - NEN 6060 en NEN 6079, ook voor veestallen
  - februari 2018 - cursus brandveiligheid staal- en staal-betonconstructies
  - februari 2018 - tool kritieke temperatuur kolommen
  - februari 2018 - tool kritieke temperatuur liggers
  - februari 2018 - tool brandwerendheid gevelkolommen
  - februari 2018 - boek praktijkbranden zorgsector
  - november 2017 - Brandveilige bedrijfsgebouwen
  - november 2017 - Herziene norm vuurbelasting
  - november 2017 - Boekenbundel Brand en Leren van Instortingen
  - november 2017 - Nationaal Congres Fire Safety & Science
  - juli 2017 - Richtlijn sprinklers en staalconstructies
  - juli 2017 - Onderzoek sprinklers
  - juli 2017 - Brandveiligheid veestallen
  - maart 2017 - Checklist brandwerende coating op staal
  - maart 2017 - Boekenbundel 'Brand' en 'Leren van Instortingen'
  - november 2016 - Tool brandveilige hallen - nieuwbouw
  - november 2016 - Tool BRAWESTAMAT
  - juli 2016 - BRAWESTAMAT
  - juli 2016 - Praktijkrichtlijn sprinklers en staal
  - februari 2016 - Secure with Steel
  - februari 2016 - Gids brandwerende coatings

Nieuwsbrief Brandveiligheid (Bouwen met Staal) - archief

Publicaties bij Bouwen met Staal

Vakblad Bouwen met Staal

Publicaties van derden

Presentaties


Tools

Tools

ACB, AFCB, AFCC

Bepaling brandwerendheid gevelkolommen

Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaalkracht en (dubbele) buiging (eenvoudige versie)

Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaalkracht en (dubbele) buiging (uitgebreide versie)

DGMR Brandoverslag

Brandveilige hallenbouw - nieuwbouw

BRAWESTAMAT

Checklist kwaliteitsborging brandwerende coating

Difisek-CaPaFi (Car Park Fire)

DIFISEK-EN 1991-1-2 Annex A

DIFISEK-TEFINAF

Elefir-EN

Fracof

Gligger 1.10

Kostenmodel staalskeletbouw

Kritieke temperatuur stalen kolommen

Kritieke temperatuur stalen liggers

Laagdikte brandwerende verf buiskolommen

Laagdikte brandwerende verf H- en I-kolommen

Laagdikte stootvaste beplating H- en I-kolommen

Locafi - Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden

MACS+

Nomogrammen

OZone

Pintegraal

Potfire

Puien

SAFIR

Sprinklers en staalconstructies

Staalsupport

Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur


Projecten

Projecten

Brandweerkazerne Berkel en Rodenrijs

Brandweerkazerne (met kantoren), Breda

Brandweerkazerne (met kantoren) De Rode Haan, Delft

Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk

Centrale Bibliotheek TU Delft

Ichtus Hogeschool (Hogeschool INHOLLAND), Rotterdam

Gebouw 51 Themapark Cape Holland, Den Helder

Kantoorgebouwen Bruggebouwen Oost en West, Den Haag

Kantoorgebouw Da Vinci, Zwolle

Kantoorgebouw De Brug, Rotterdam

Kantoorgebouw Dubbeltoren AGV/DWR, Amsterdam

Kantoorgebouw FiftyTwoDegrees, Nijmegen

Kantoorgebouw Vinoly toren, Amsterdam

Kantoorgebouw World Port Center, Rotterdam

Parkeergarage Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

Parkeergebouwen Zuid, Eindhoven


Bedrijven

Organisaties

Bedrijven

Media


Contact

Contactgegevens

Privacy


Disclaimer

Disclaimer


FSE

Fire Safety Engineering (FSE)

Wat is FSE?

Waarom FSE?

FSE in de praktijk

Europees onderzoek

FSE - de methode

FSE in de Eurocodes

FSE in de Nationale Bijlage

FSE met Ozone

FSE-stappenplan

FSE-stappenplan voorbeeld

Praktijkvoorbeelden
  - Alle voorbeelden
  - FSE componentenbenadering volgens natuurlijke brand
  - FSE systeembenadering volgens standaardbrand
  - FSE systeembenadering volgens natuurlijke brand
  - Kantoren
  - Hallen
  - Woningen
  - Hoogbouw
  - Parkeergarages

Regelgeving

Publicaties

Artikelen

Tools

Organisaties en bedrijven

Secure with Steel

Lezingen


Puien

Brandwerende stalen puien

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo)
  - Brandwerendheidseis voor gevels
      - Spiegelsymmetrie
  - Brandwerendheidseis voor binnenpuien
  - Branddoorslag bepalen
  - Brandoverslag bepalen
      - Bepaling brandoverslag bij doorvalveilig glas
      - Bepaling brandoverslag bij tweede-huidfacade
      - Bepaling brandoverslag bij een binnenhoek in het gebouw
      - Bepaling brandoverslag bij zelfsluitendheid
  - Brandwerendheid dichte gevels
  - Brandwerendheid deur- en glaspuien
  - Brandwerendheid kozijnen
      - Bevestiging kozijnen
  - Brandwerendheid boven- en/of zijlichten
  - Brandwerendheid glas
      - Thermisch voorgespannen glas
      - Interlayer
      - Glaslatten
  - Brandwerendheid deuren
      - Afmetingen
      - Draairichting
      - Afdichting en afwerking
      - Speciale deuren (hang- en sluitwerk)
  - Brandwerendheid ondersteuningsconstructie

Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie

Rookwerendheid

Normen brandwerendheid en rookwerendheid

Brandvoortplantingsklasse
  - Nederlandse brandklassen
  - Transponeringstabel
  - Europese brandklassen
  - Normen brandvoortplanting

CE-markering
  - Wat houdt het CE-teken eigenlijk in?
  - Wie moet het CE-teken gebruiken en waarom?
  - CE-teken voor brandwerend glas
  - Wie verleent het CE-teken?
  - Welke eisen gaan gepaard met de conformiteitsverklaring (level)?
  - Wat is een systeem- of productbeschrijving?


TC

Wie zijn we?

Wat doen we?


Tools BmS

Tools BmS