Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandwerendheid glas

Brandwerend glas is glas dat 20 minuten of langer weerstand biedt aan een (standaard) brand.

Normaal, enkel glas – het zogeheten ‘floatglas’ – breekt al na 1 à 2 minuten blootstelling aan een brand, dubbel floatglas doet dat na 2 à 5 minuten. Daarna kan de beglazing het tegengaan van brand- en rookverspreiding belemmeren.

Bij floatglas ontstaat tijdens brand een temperatuurverschil tussen het glasoppervlak en de glasranden. Dit temperatuurverschil veroorzaakt uitzettingsverschillen die kunnen leiden tot thermische spanning (verhinderde uitzetting). Het glas breekt als de thermische spanningen te groot worden. Bij floatglas gebeurt dit bij een (kritieke) temperatuurverschil van zo’n 40°C, na ongeveer één minuut blootstelling aan een standaard brand.

Het breken en uiteenvallen van het glas is te voorkomen door:

  • een draadwapening te verwerken (spiegeldraadglas);
  • het glas thermisch voor te spannen (->thermisch voorgespannen glas), al of niet in combinatie met:
  • een coating die de warmte bij brand absorbeert of reflecteert (->interlayer).

De verschillende typen brandwerend glas (bij enkel- of meerbladige uitvoering) vindt u in de tabel:

Brandwerend glas
Enkelbladig Meerbladig
Spiegeldraadglas Thermisch voorgespannen glas Met organische, niet-opschuimende tussenlaag (giethars) Met niet-organische, opschuimende tussenlaag (silicaat)
Natriumkalk-
floatglas
(soda-lime):
  • ongecoat óf
  • gecoat
Borosilicaat-floatglas

Typen brandwerend glas.