Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Normen brandwerendheid en rookwerendheid

In Nederland wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen ruimten bepaald aan de hand van NEN 6068. Bepaling van de brandwerendheid van scheidingsconstructies gebeurt volgens NEN 6069. Deze norm stuurt via de classificatienorm NEN-EN 13501-2 diverse Europese normen aan. Voor de brandwerendheid van gevels en binnenpuien zijn dit NEN-EN 1363-1, NEN-EN 1364-1 en NEN-EN 1634-1.

NEN 6075 is bestemd voor bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten.

Nederlandse norm Europese norm Omschrijving
NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6069 Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan
NEN 6075 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
NEN-EN 13501-2 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven behalve voor producten voor gebruik in ventilatiesystemen
NEN-EN 357 Glas voor gebouwen - Brandwerende glazen elementen met doorzichtige of doorschijnende producten van glas - Classificatie van brandwerendheid
NEN-EN 1363-1 Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 1363-2 Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve en aanvullende procedures
NEN-EN 1364-1 Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 1: Wanden
NEN-EN 1365-1 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 1: Muren
NEN-EN 1365-2 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken
NEN-EN 1365-3 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 3: Liggers
NEN-EN 1365-4 Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen - Deel 4: Kolommen
NEN-EN 1366-3 Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 3: Brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen
NEN-EN 1634-1 Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren luiken en te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: Beproeving van de brandwerendheid van deuren luiken en te openen ramen

overige (veiligheids)normen voor glas
NEN-EN 1096 Glas voor gebouwen - Gecoat glas. Diverse delen
NEN-EN 1279 Glas voor gebouwen - Isolerend glas. Diverse delen
NEN-EN 12600 Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas
NEN-EN 14179 Glas voor gebouwen - Heat soaked thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas. Diverse delen
NEN-EN-ISO 12453 Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas. Diverse delen