Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Welke eisen gaan gepaard met de conformiteitsverklaring (level)?

Welk conformiteitslevel geldt, is afhankelijk van de veiligheidsaspecten. Zo behoren beglazingen met een brandwerende, kogel- en explosiewerende werking tot level 1 en hebben ze een AoC-1-conformiteitsverklaring nodig. (AoC is Attestation of Conformity, ofwel conformiteitsverklaring). Niet alleen een conformiteitscertificaat is voorgeschreven, maar ook de externe controle door een erkende certificeringsinstelling, een zogeheten ‘notified body’ zoals Efectis, Warrington Fire Agent, CTICM en IFC.

De meeste andere glasproducten bevinden zich op level AoC-3. Op dit niveau mag de fabrikant zijn product op eigen verantwoording het CE-teken meegeven.

Onafhankelijk van het level dient de producent wél te beschikken over een ->systeembeschrijving en de resultaten van productiecontrole in de fabriek. De beschrijving en controle moeten garanderen dat het product daadwerkelijk voldoet aan de betreffende EU-norm en de eigenschappen bezit die het CE-teken opgeeft.

Voor een conformiteitsverklaring is een reeks voorbereidende maatregelen noodzakelijk, te herleiden uit het conformiteitsdeel van de productnorm.

Voor AoC1 moeten bovendien de producteigenschappen worden aangetoond in een Initial-Type-Test (ITT) bij een notified body. De ITT is een eerste test, als basis voor het bepalen van de classificatie van de brandwerende eigenschappen (intended use) van een (glas)product. Naast de ITT kunnen andere beproevingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor het classificeren van producten die als ‘bouwonderdeel’ te boek staan. Brandwerend glas is daar een voorbeeld van. ->wie moet het ‘CE-teken’ gebruiken en waarom? Na een goed doorlopen ITT-test is het wel mogelijk het product op de markt te brengen.

Een ITT van glas wordt uitgevoerd volgens EN 1363/1364, op een willekeurig frame (naar keuze van de glasfabrikant). De classificatie gebeurt volgens EN 13501 – deel 2.

De notified body is vóór de test in de fabriek aanwezig om toe te zien op het vervaardigen van de testobjecten. De fabrikant is verantwoordelijk voor het vastleggen van de afmetingen van het glasproduct die per toepassingsgebied – per CE-markering – geclassificeerd mogen worden.