Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Bepaling brandoverslag bij zelfsluitendheid

Deuren en beweegbare ramen in inwendige brandwerende of rookwerende scheidingen moeten zelfsluitend zijn, stelt artikel 2.107 van het Bouwbesluit. Alleen voordeuren van woningen vormen hierop een uitzondering. Bij uitwendige scheidingsconstructies – buitendeuren of te openen gevels – is de zelfsluitendheid niet vereist, ook niet als voor zo’n constructie een wbdbo-eis geldt. Zie ook: VROM Helpdesk