Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandvoortplantingsklasse

Eisen brandvoortplanting

Het Bouwbesluit stelt prestatie-eisen aan constructieonderdelen om te voorkomen dat een beginnende brand zich snel uitbreidt langs het binnenoppervlak of buitenoppervlak van die onderdelen. Bij brandvoortplanting langs het binnenoppervlak moeten de mensen in het gebouw immers voldoende tijd hebben om veilig te vluchten. Bij brandvoortplanting langs het buitenoppervlak is de brandbestrijding (van buitenaf) met gangbaar brandweermaterieel slechts mogelijk tot 13 m hoogte. Bovendien kan het gebouw ten prooi vallen aan brandstichting.

De bijdrage aan brandvoortplanting van een constructieonderdeel moet voldoen aan een bepaalde klasse. De voorgeschreven klasse is afhankelijk van de locatie van het constructieonderdeel.

Voor gevels geldt:

  • algemene eis (D);
  • gevels > 13 m (B);
  • gevels < 2,5 m bij verdiepingvloeren > 5 m (B);
  • gevels waarbij NEN 6068 wordt gebruikt om de weerstand tegen ->brandoverslag te berekenen (B).

Voor binnenpuien geldt:

  • algemene eis (D);
  • in brand- en rookvrije vluchtroutes (B).

Het huidige Bouwbesluit (2003) stelt de eisen volgens de ->Nederlandse brandklassen. In het nieuwe Bouwbesluit maken ze plaats voor de ->Europese brandklassen. Zolang het nieuwe Bouwbesluit nog niet in werking is getreden, zijn de eisen in Nederlandse brandklassen om te zetten naar de eisen in Europese klassen met behulp van de ->transponeringstabel in de Regeling Bouwbesluit.