Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Transponeringstabel

De transponeringstabel uit de Regeling Bouwbesluit voor omzetting van de eisen volgens de Nederlandse brandklassen naar de eisen volgens de Europese brandklassen:

Nederlandse brand- en rookklassen Euroklassen
NEN 6064 NEN 1775 NEN 6065 NEN 6066 NEN-EN 13501-1
Onbrandbaarheid Brandklasse
(bijdrage tot brandvoortplanting)
Rookklasse Brandklasse (materiaalgedrag bij brand) Rookklasse
materialen constructieonderdelen materialen constructie- onderdelen constructie- onderdelen
beloopbaar vlak
(bovenzijde van vloer, hellingbaan of trap)
niet-beloopbaar vlak
(niet zijnde bovenzijde van vloer, hellingbaan of trap)
onbrandbaar A1 of A1fl
T1 10 m-1 en lager Cfl s1fl
T2 10 m-1 en lager Cfl s1fl
T3 10 m-1 en lager Dfl s1fl
niet-besloten vluchtroute
1 B
2 C
alle andere toepassingen
1 10 m-1 en lager B s2
2 10 m-1 en lager B s2
3 10 m-1 en lager C s2
4 10 m-1 en lager D s2

Transponeringstabel brandclassificatie.