Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Wat houdt het CE-teken eigenlijk in?

CE staat voor ‘Communauté Européenne’ (Frans voor ‘Europese Gemeenschap’). Met dit teken geeft de fabrikant van een bepaald product aan dat alle geharmoniseerde EU-richtlijnen en -normen die op het product van toepassing zijn, in acht zijn genomen. ‘Geharmoniseerd’ wil zeggen dat een richtlijn of norm geldt in alle EU-lidstaten in dezelfde vorm.

De CE-markering brengt eenheid in de eisen voor het vervaardigen en testen van producten en het vermelden van essentiële producteigenschappen. Voor de productkwaliteit geldt een minimale eis.

Het CE-teken is echter géén kwaliteitslabel; het dient uitsluitend als ‘goederenpas’ voor de toezichthoudende marktinstanties. Goederen met CE-teken mogen in alle EU-lidstaten worden verhandeld zónder enige inperking door officiële instanties.

De toepassing van producten met een CE-markering wordt niet op Europees, maar op nationaal niveau geregeld. De nationale regelgeving – in ons land het Bouwbesluit – stelt de prestatie-eisen, afhankelijk van de specifieke toepassing in een bouwwerk. Het CE-merk toont dat het product aan deze eisen voldoet. Maar op het CE-merk zijn óók productgegevens vermeld, waaraan een Bouwbesluit geen eisen stelt.

Sinds 2007 is het verplicht om gelaagd veiligheidsglas, thermisch voorgespannen glas, voorgespannen aardalcalisilicaatglas en isolatieglas bij toepassing in brandwerende beglazingen te voorzien van een CE-markering.