Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Regelgeving

Bouwbesluit 2012. Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 12 november 2015, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, Stb. 2015, 425. Publicatiedatum: 24 november 2015 info
Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012. Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd door het besluit van 12 november 2015, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, Stb. 2015, 425. Publicatiedatum: 24 november 2015

info

Regeling Bouwbesluit 2012. Stcrt. 2011, 23914 (Regeling Bouwbesluit 2012); gepubliceerd op 22-12-2011 in werking getreden op 01-04-2012. Laatstelijk gewijzigd door Stcrt. 2016, 33491; gepubliceerd op 30-06-2016; in werking getreden op 01-07-2016. Publicatiedatum: 1 april 2012

info

Bouwbesluit 2012 – transponeringstabel. Deze publicatie geeft aan waar artikelen uit het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit, de Model Bouwverordening en andere relevante regelgeving zijn verwerkt in het Bouwbesluit 2012

info en download
Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012: Stb.nr. 124 Het besluit tot wijziging van diverse algemene AmvB's in verband met de invoering van het Bouwbesluit 2012 download
Infoblad Bouwbesluit 2012. Deze uitgave geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwe en gewijzigde voorschriften in het Bouwbesluit 2012 download
Praktijkboek Bouwbesluit 2012 download
Erratum bij het Praktijkboek Bouwbesluit 2012, editie 2011 download
Waar vind ik de regels voor brandveiligheid van gebouwen? (rijksoverheid.nl)
info
De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (overheid.nl)
 info
Handreiking gelijkwaardige oplossingen, 2009
info en download
Adviescommissie Toepassing en gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften info