Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Organisaties

Hieronder vindt u een selectie van Nederlandse organisaties en instellingen, die (mede) actief zijn op het gebied van brandveiligheid.
Ze zijn ingedeeld in één of meerdere activiteitrubrieken.

Branche- en belangen-, algemeen

Bouwmaterialen

Brand en brandweer

  • LFR – Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, www.lfr.nl
  • MinBZK – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties, www.minbzk.nl
  • NBDC – Nederlands Brandweer Documentatie Centrum, www.nbdc.nl
  • NCP – Nationaal Centrum voor Preventie, www.ncpreventie.nl

(Brand)veiligheid

Installaties

  • ISSO – Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, www.isso.nl
  • NIVL – Liftinstituut, www.liftinstituut.nl
  • NVOB – Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs op Beveiligingsgebied, www.nvob.nl
  • VSI – Vereniging Sprinkler Installateurs, www.sprinkler.nl

Onderzoek en certificering

Onderwijs

Oppervlaktebehandeling

Regelgeving en toetsing