Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Woningbouw – nieuwbouw

De eisen voor de brandwerendheid van de draagconstructie zijn afhankelijk van de gebouwhoogte en de functie van het beschouwde onderdeel van de draagconstructie. Als het bezwijken door brand beperkt blijft tot de woning zelf, geldt geen eis. Dit is het geval bij vrijstaande woningen en vaak ook bij rijtjeswoningen.

Er geldt wél een eis voor constructies waarvan het bezwijken leidt tot bezwijken buiten het brandcompartiment (de woning). Daarnaast kán een eis van 30 minuten worden gesteld in verband met het in stand houden van de vluchtroutes buiten het subbrandcompartiment van de woning. Ook kan 30 minuten zijn vereist, wanneer delen van de gevel brandwerend moeten zijn in verband met een te korte afstand tot de perceelgrens óf brandoverslag naar hoger gelegen woningen, beide bij een wbdbo-eis van 60 minuten (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). Tot slot kan een eis van 30 of 60 minuten gelden in verband met de brandscheiding tussen woningen (afzonderlijke brandcompartimenten).

Hoe hoger het woongebouw, hoe hoger de eisen. De eisen gaan steeds met 30 minuten omhoog bij de 7 en 13 m hoogtegrens. Het gaat hierbij om het hoogteverschil (h) tussen de hoogste vloer van een verblijfsgebied van een woning en het aansluitende terrein, doorgaans het maaiveld.

 Bij nieuwbouw van woningen met verdiepinghoogten van circa 3 m gelden de volgende brandwerendheidseisen voor de draagconstructie (die bij brand leiden tot bezwijken van andere woningen):  • 3 bouwlagen: 60 minuten
  • 4 en 5 bouwlagen: 90 minuten
  • 6 of meer bouwlagen: 120 minuten

De brandwerendheidseisen voor woningen tot 7 m hoogte zijn 30 minuten lager, als de permanente vuurbelasting aantoonbaar lager is dan 500 MJ per m2 vloeroppervlak. (Op woongebouwen boven 7 m is deze reductie niet van toepassing).
 De permanente vuurbelasting is de verbrandingswaarde van alle vergunningsplichtige brandbare bouwdelen. Afbouwdelen als plafonds, niet-dragende scheidingswanden en binnendeuren horen daar niet bij. 

De waarde 500 MJ komt overeen met 26 kg vurenhout. Met onbrandbare bouwmaterialen als beton en staal wordt vrijwel altijd voldaan aan dit criterium. Eventueel verdere reductie van de eisen is afhankelijk van de gekozen brandveiligheidsoplossing(en).

Foto's: Steel Study House II, Leeuwarden (ArchipelOntwerpers, foto's: Marcel van der Burg).