Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Hoogbouw
Wanden

Wanden

Hoogbouw wordt in dit kader gedefinieerd als > 70 m (voor de hoogste verblijfsvloer). Het Bouwbesluit geeft hiervoor geen prestatie-eisen en wijst er in artikel 2.128 op dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau als voor lagere gebouwen moet worden bereikt.

Om indieners en toetsers behulpzaam te zijn dit niveau in te vullen en tijdrovende discussies te voorkomen, heeft SBR in 2005 de Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen uitgebracht. De SBR-praktijkrichtlijn is al veelvuldig toegepast voor het bepalen van de eisen voor hoogbouw. Daarom wordt wordt hier naar deze eisen verwezen.

Bij hoogbouw is de wbdbo-eis (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) tussen brandcompartimenten dezelfde als voor gebouwen lager dan 70 m: 60 minuten. Hogere eisen kunnen bij hoogbouw gelden voor het beschermen van de vluchtroutes (trappenhuizen). Dit is afhankelijk van de keuze van het ontruimingsconcept A, B of C (uit de SBR-praktijkrichtlijn):

  • ontruimingsconcept A gaat uit van volledige ontruiming binnen 30 minuten. Hierbij is dezelfde ontruimingstijd vereist als bij lagere gebouwen en de wbdbo-eis eveneens gesteld op 60 minuten;
  • ontruimingsconcept B voorziet in volledige ontruiming binnen 30 à 60 minuten en ontruimingsconcept C in een gefaseerde ontruiming. Bij deze concepten kan de wbdbo-eis zijn de ontruimingstijd, vermeerderd met 30 óf 60 minuten. Doorgaans is de eis maximaal 90 minuten.

Daarnaast is bij gebouwen boven 70 m doorgaans een sprinklerinstallatie voorgeschreven, waardoor de kans op branduitbreiding aanzienlijk wordt verkleind.

Voor meer informatie:

Algemeen:

Foto's: woon-/werkgebouw Montevideo, Wilhelminapier, Rotterdam (Mecanoo Architecten).