Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandwerendheidseis voor binnenpuien

Het Bouwbesluit eist standaard 60 minuten wbdbo tussen brandcompartimenten. De eis is 30 minuten:

  • tussen brandcompartimenten binnen een laag utiliteitsgebouw (hoogste verblijfsvloer ≤ 5 m);
  • tussen lage gebouwen op eigen perceel.

Daarnaast geldt tussen subbrandcompartimenten doorgaans een eis van 30 minuten. De eis bedraagt 20 minuten voor brandcompartimenten in bestaande gebouwen.

Meestal leidt de wbdbo-eis (tegen branddoorslag) tot een evenhoge eis aan de brandwerendheid van de binnenpui.

Voor beglaasde puien in brandscheidingen is voor de wbdbo doorgaans het stralingscriterium (W) maatgevend. Hierdoor is het oppervlakte van spiegeldraadglas aan maxima gebonden óf het gebruik van brandwerend glas noodzakelijk. Zie ->glas.

Voor beglaasde trappenhuizen hoger dan 8 m en met de status ‘brand- en rookvrij’ gelden eveneens wbdbo-eisen (mede in verband met veilig vluchten). De wbdbo-eis is altijd slechts in één richting van toepassing (eis in verband met brand van een brandcompartiment naar een brand- en rookvrije vluchtroute). Branduitbreiding vanuit het trappenhuis behoeft dan niet te worden beoordeeld.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey