Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Glaslatten

Als het glas is getest met een klik-bevestigingssysteem, is in de praktijk ook een geschroefd systeem toegestaan, mits de h.o.h.-afstand van de bevestigingen ongewijzigd blijft. Als is getest met een geschroefd systeem, mag niet zondermeer op een klik-systeem worden overgestapt. Het functioneren van een klik-systeem moet dan via een brandproef zijn aangetoond.

Metalen glaslatten zullen bij verhitting uitzetten. Deze uitzetting wordt verhinderd als de glaslatten exact op maat in het kozijn zijn aangebracht. De drukspanningen in de glaslat lopen op en de lat kan loskomen uit het kozijn. Om dit te voorkomen worden de glaslatten zó ingekort dat enige uitzetting mogelijk is.

Voor een brandproef wordt het brandwerende glas dermate nauwkeurig in een kozijn geplaatst dat de zogeheten ‘koude rand’ niet te breed, maar ook niet te smal is. Met de juiste afmeting van de koude rand wordt de thermische uitzetting van het direct verhitte deel van het glas opgevangen. Is de oplegging van het glas onjuist uitgevoerd, dan kan het glas binnen 5 minuten na aanvang van de verhitting bezwijken.

Bij de test wordt het glas doorgaans op onbrandbare ondersteuningsblokjes gezet, afgedicht met keramisch vezelband of opschuimende strips en afgewerkt met onbrandbare kit. Voor een brandwerendheid van 60 minuten wordt een sponningdiepte van circa 20 mm. en een insteekdiepte 15 mm. aangehouden.