Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Spiegelsymmetrie

Bij gebouwen op verschillende percelen, stuurt het Bouwbesluit erop aan dat de betrokken gebouweigenaren gezamenlijk de benodigde maatregelen treffen (en de kosten te dragen) om aan de wbdbo-eis te voldoen. Tijdens het ontwerp van een gebouw is vaak niet bekend wie gaat bouwen en wat op het naastgelegen perceel wordt gebouwd. Daarom moet het ontwerpuitgangspunt zijn dat de buurman exact hetzelfde gebouw gaat bouwen op exact dezelfde plaats ten opzichte van de perceelgrens. Het Bouwbesluit noemt dit ‘spiegelsymmetrie’: het toekomstige gebouw wordt op de perceelgrens gespiegeld, waardoor op het naastgelegen perceel een identiek fictief gebouw ontstaat.


Eis voor de gevel (en de hoofddraagconstructie) voor een wbdbo van 30 minuten.


Eis voor de gevel (en de hoofddraagconstructie) voor een wbdbo van 60 minuten.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey