Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Nederlandse brandklassen

NEN 6064 geeft de methode voor het bepalen van de (on)brandbaarheid van materialen. Aan de hand van NEN 6065 wordt de bijdrage van een materiaal aan de uitbreiding van een brand vastgesteld. De rookproductie van materialen wordt uitgedrukt in de rookdichtheid volgens NEN 6066.

Tegenwoordig zullen de Europese bepalingsmethoden worden gebruikt. Daarna wordt het materiaal in klassen ingedeeld volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1.

De Nederlandse brandklassen lopen op van een zeer zwakke bijdrage aan brandvoortplanting (klasse 1) tot een zeer sterke bijdrage aan brandvoortplanting (klasse 4).

Glas en (bouw)metalen zijn onbrandbaar en vallen daarmee in klasse 1. Minerale wol past eveneens in klasse 1, maar kan in zijn toepassing in bepaalde mate brandbaar zijn (door het gebruik van lijm, bindmiddelen, oliën en dergelijke).

Sommige kunststoffen, zoals EPS en XPS, smelten en krimpen sterk voordat zij ontbranden. Andere kunststoffen, waaronder PIR, vormen een verkoold laagje. Bij PIR schermt deze koollaag het isolatieschuim af van de brand. Via toevoegingen is de ontvlambaarheid van het materiaal te verbeteren, de smelttemperatuur blijft echter altijd dezelfde.