Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Hoogbouw
Draagconstructies

Draagconstructies

Hoogbouw wordt in dit kader gedefinieerd als > 70 m (voor de hoogste verblijfsvloer). Het Bouwbesluit geeft hiervoor geen prestatie-eisen en wijst er in artikel 2.128 op dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau als voor lagere gebouwen moet worden bereikt.

Om indieners en toetsers behulpzaam te zijn dit niveau in te vullen en tijdrovende discussies te voorkomen heeft SBR in 2005 de Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen uitgebracht. Daarnaast is bij NEN de Nationale Technische Afspraak: NTA 4614-3 Convenant Hoogbouw. Constructieve Veiligheid verschenen met een aanwijzing over hoe bij hoogbouw is om te gaan met FSE (Fire Safety Engineering).

Beide publicaties hebben geen publiekrechtelijke status; wat wordt toegepast moet per project met de lokale overheid worden overlegd.

De SBR-praktijkrichtlijn is al vaak toegepast voor het bepalen van de eisen voor hoogbouw. Daarom worden de brandwerendheidseisen van de draagconstructie (voorzover bezwijken ervan leidt tot voortschrijdend bezwijken buiten het brandcompartiment) hieraan ontleend:
120 minuten brandwerendheid met betrekking tot bezwijken.

Voor niet-woningen die zich tussen 70 en 100 m hoogte bevinden, is op deze eis een reductie van 30 minuten mogelijk als:

  • de permanente vuurbelasting ≤ 500 MJ/m(zie: geringe permanente vuurbelasting) én
  • de voorgeschreven sprinklerinstallatie met volledige dekking wordt toegepast.

Foto's: WTC Carlton, Almere (Dam en Partners, foto boven: Dirk Verwoerd).