Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Kantoorgebouw Kraanspoor (Amsterdam)

Kantoren: brandveilig in staal 


Door de mogelijkheden binnen regelgeving en normen én een scala aan beschermingsmethoden en -technieken, is met staalconstructies elke brandwerendheid haalbaar. Brandwerendheid is, net als bijvoorbeeld sterkte, stijfheid en stabiliteit, 'gewoon' een functionele eis voor de constructie. De opzet van de draagconstructie en de materialisering (al of niet met staal ) hangt af van andere factoren, zoals bouwtijd en bouwkosten esthetica, vrije indeelbaarheid en aanpasbaarheid, en opties voor hergebruik.
Integrale aanpak
Wel is het raadzaam om de eis en mogelijke oplossingen voor de brandwerendheid van de staalconstructie al in de voorlopig ontwerpfase te bezien, in het licht van ruimtelijk-functioneel ontwerp en de algehele brandveiligheid van het gebouw. Deze vroegtijdige en integrale benadering vindt bij voorkeur plaats binnen een multidisciplinair projectteam en in samenspraak met brandweer of bouwtoezicht.

Het resultaat is een optimale oplossing van de brandwerendheid, die voldoet aan de brandwerendheidseisen en beantwoordt aan de verwachtingen van opdrachtgever, ontwerpers en gebruikers. Bovendien is deze aanpak (kosten)efficiënter dan de traditionele werkwijze van eerst de constructie voor kamertemperatuur ontwerpen en pas daarna, vaak in overleg met de brandweer, de brandwerende voorzieningen 'toevoegen'.

Kantoren tot 70 m

Dit onderdeel Kantoren – Ontwerpen assisteert de ontwerper bij het brandveilig ontwerpen van kantoorgebouwen tot 70 m hoogte. Afgestemd op de projectpraktijk komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

De verschillende sub-onderdelen zijn via snelle links direct verbonden met verwante sub-onderdelen van het onderdeel Kantoren – dimensioneren. U vindt ze in het vaste kader ‘Warm aanbevolen’, onderaan elke pagina.

Het onderdeel Kantoren – Dimensioneren biedt de (constructief) ontwerper van het architecten- of ingenieursbureau en de inspecteur bij brandweer of bouwtoezicht praktische hulpmiddelen voor het bepalen van: