Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Kantorencomplex Acanthus, Amsterdam.

Literatuur en downloads

Normen
 • NEN-EN 1990
  NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 nl - Nationale bijlage bij NEN-EN 1990+A1+A1/C2: Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
 • NEN-EN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand, 2002 + NEN-EN 1991-1-2/NB (nl) Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand, 2007
 • NEN-EN 1994-1-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2005 + NEN-EN 1994-1-2/NB (nl) Nationale bijlage bij -EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2007

Publicaties

 • Staal-beton – Toepassing en berekening van staal-betonconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand. (2009)

 • ECCS-Nomogrammen – Grafische methode voor de bepaling van de brandwerendheid van staalconstructies volgens EN 1993-1-2:2005 (2007), download: PDF
 • Beoordeling brandwerendheid stalen liggers met geprofileerde staalplaat TNO-rapport 98-CVB-R1012 (1998)
 • Advisory Desk SCI Answers to Queries on Steelwork Design 1988-1990 SCI Publication 104, The Steel Construction Institute, Ascot (1991), p. 46-47

Artikelen