Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Kantorencomplex Acanthus, Amsterdam.

Literatuur en downloads

Normen
 • NEN-EN 1990
  Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp, 2002 + NEN-EN 1990/NB (nl) Nationale bijlage bij NEN-EN 1990 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, 2007
 • NEN-EN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand, 2002 + NEN-EN 1991-1-2/NB (nl) Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand, 2007
 • NEN-EN 1994-1-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2005 + NEN-EN 1994-1-2/NB (nl) Nationale bijlage bij -EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2007

Publicaties

 • Staal-beton – Toepassing en berekening van staal-betonconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand. (2009)

 • ECCS-Nomogrammen – Grafische methode voor de bepaling van de brandwerendheid van staalconstructies volgens EN 1993-1-2:2005 (2007), download: PDF
 • Beoordeling brandwerendheid stalen liggers met geprofileerde staalplaat TNO-rapport 98-CVB-R1012 (1998)
 • Advisory Desk SCI Answers to Queries on Steelwork Design 1988-1990 SCI Publication 104, The Steel Construction Institute, Ascot (1991), p. 46-47

Artikelen

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey