Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Kantoorgebouw Roos+Bijl (Rhoon).

Dimensioneren

Soms is met geringe inspanning al te voldoen aan een (resterende) brandwerendheidseis van 30 minuten, omdat de constructie of delen daarvan berekend zijn op hogere belastingen bij normale temperaturen dan de bij brand optredende belasting.


Zo zijn stabiliteitsverbanden doorgaans gedimensioneerd op windbelastingen die aanmerkelijk groter zijn dan de belasting bij brand.

Volgens NEN-EN 1990 hoeft bij brand slechts 20% van de extreme windbelasting in rekening te worden gebracht op onderdelen van de hoofddraagconstructie. Na 30 minuten brand is de staalconstructie dan zónder aanvullende bescherming nog steeds sterk genoeg om de belastingen – al door de brand gereduceerd – op te nemen.

Samenwerking

warm aanbevolen


Veel, niet al te slanke profielen (bijvoorbeeld gebruikt voor stabiliteitselementen en dragende kolommen) bezitten zelf al een brandwerendheid van zo’n 20 minuten. Om 30 minuten te halen, is te kiezen voor (iets) dikkere profielen (met een lagere profielfactor), waardoor het staal minder snel opwarmt.

Een tweede optie is staal met een hogere sterkte (en een hogere vloeigrens). Hierdoor komt de kritieke temperatuur hoger te liggen.

Een derde alternatief is de kolommen en liggers bij brand te berekenen als doorgaande ligger en ingeklemde kolom.
Hierbij wordt uitgegaan van het verschil tussen het gedrag van de staalconstructie in een brandend (warm) compartiment en het gedrag in de overige (koude) compartimenten.

Bij een eis van 60 of 90 minuten is dimensioneren meestal minder economisch dan andere brandveiligheidsmaatregelen.

Samenwerking

Het berekenen van dimensioneringsoplossingen is vrij eenvoudig. Wel is een goede samenwerking tussen architect en constructeur gewenst. Bij de overweging van massievere profielen zal een constructeur een voorkeur hebben voor meer compacte H-profielen, die minder snel opwarmen dan bijvoorbeeld I-profielen, I-profielen bezitten namelijk dunnere lijven en flenzen. Ook doelmatig zijn dikwandige buisprofielen.

Warm aanbevolen

Ontwerpen

Dimensioneren

Regelgeving

  • NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-2. Algemene belastingen. Belasting bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2011
  • NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C2, 2011 en Nationale Bijlage, 2007

Publicaties

Artikelen