Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Kantoorgebouw Columbus (Schiphol): kanaalplaatvloeren met geïntegreerde SFB-HEM-liggers.

60 minuten brandwerend zonder bekleding

Bij SFB-liggers (HE-profielen met een plaat eronder gelast) is het vaak en bij IFB-liggers (gehalveerde H-profielen met een plaat eronder gelast) soms mogelijk om 60 minuten brandwerendheid te halen zonder brandwerende bekleding. De haalbaarheid is te bepalen met de rekentool onbeklede geïntegreerde liggers

SFB-liggers

Voor SFB-liggers is voor alle profielen – aanwezig in de rekentool en berekend door TNO – bepaald wat na 60 minuten brand de opneembare momentcapaciteit is. Hierbij wordt rekening gehouden met dwarskracht ín en dwarsbuiging van de onderplaat. De resultaten zijn vervat in de tabel:

 

SFB-profiel  rekentool   rekentool  gereduceerde
draagkracht
na 60 minuten
   Mpl;u Mpl;60' Mpl;60'/Mpl;u
SFB 140-HEB 140-340x10 112 56 0,50
SFB 160-HEB 160-360x10 158 80 0,51
SFB 160-HEM 140-350x10 221 121 0,55
SFB 160-HEM 140-350x15 237 148 0,62
SFB 160-HEM 140-350x20 252 174 0,69
SFB 180-HEB 180-380x10 211 104 0,49
SFB 180-HEB 180-380x15 223 134 0,60
SFB 180-HEM 160-370x10 296 164 0,55
SFB 180-HEM 160-370x15 314 200 0,64
SFB 180-HEM 160-370x20 333 234 0,70
SFB 180-HEM 160-370x25 350 264 0,75
SFB 200-HEB 200-400x15 291 172 0,59
SFB 200-HEM 180-390x10 380 196 0,52
SFB 200-HEM 180-390x15 401 255 0,64
SFB 200-HEM 180-390x20 422 298 0,71
SFB 200-HEM 180-390x25 443 337 0,76
SFB 220-HEB 220-420x10 351 155 0,44
SFB 220-HEB 220-420x15 368 214 0,58
SFB 220-HEB 220-420x20 384 261 0,68
SFB 220-HEM 200-410x10 482 273 0,57
SFB 220-HEM 200-410x15 505 319 0,63
SFB 220-HEM 200-410x20 529 374 0,71
SFB 220-HEM 200-410x25 553 422 0,76
SFB 220-HEM 200-410x30 577 464 0,80
SFB 240-HEB 240-440x10 444 224 0,50
SFB 240-HEB 240-440x15 462 281 0,61
SFB 240-HEB 240-440x20 481 337 0,70
SFB 240-HEM 220-430x10 596 333 0,56
SFB 240-HEM 220-430x15 623 404 0,65
SFB 240-HEM 220-430x20 650 467 0,72
SFB 240-HEM 220-430x25 676 525 0,78
SFB 240-HEM 220-430x30 702 574 0,82
SFB 270-HEM 240-450x10 872 416 0,48
SFB 270-HEM 240-450x15 908 621 0,68
SFB 270-HEM 240-450x20 942 707 0,75
SFB 270-HEM 240-450x25 977 784 0,80
SFB 270-HEM 240-450x30 1011 848 0,84
SFB 270-HEM 240-450x35 1046 898 0,86
SFB 270-HEM 240-450x40 1081 929 0,86
Berekende momentcapaciteit van SFB-profielen bij 20°C Mpl;u en na 60 minuten brand Mpl;60' rekening houdend met dwarskracht in en dwarsbuiging van de onderplaat.1 

Met de gegevens in de tabel is ook voor andere SFB-profielen (niet aanwezig in de rekentool) vast te stellen wat de momentcapaciteit na 60 minuten brand is in verhouding tot de momentcapaciteit bij 20 °C, afhankelijk van de dikte van de onderplaat tu:

  • tu = 10 mm: Mpl;60'/Mpl;u ≥ 0,44;
  • tu = 15 mm: Mpl;60'/Mpl;u ≥ 0,58;
  • tu = 20 mm: Mpl;60'/Mpl;u ≥ 0,68;
  • tu = 25 mm: Mpl;60'/Mpl;u ≥ 0,75;
  • tu ≥ 30 mm: Mpl;60'/Mpl;u ≥ 0,80.

Aangezien de benuttingsgraad in vrijwel alle gevallen (uitgezonderd bijvoorbeeld opslagfuncties) lager is dan 0,6, geldt dat SFB-profielen met een onderplaatdikte van 20 mm of meer altijd 60 minuten brandwerend zijn. Bij een plaatdikte van 15 mm zijn ze meestal 60 minuten brandwerend, bij een plaatdikte van 10 mm soms (wanneer de benuttingsgraad relatief laag is, in verband met enig overdimensioneren).

IFB en THQ

De rekentool is ook bruikbaar voor IFB-liggers. THQ-liggers (hoedliggers) hebben voor 60 minuten brandwerendheid een bekleding nodig.

1 De waarden in de tabel voor de capaciteit van SFB-liggers na 60 minuten brand zijn een nuancering van CUR/BmS Aanbeveling 104 Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde liggers (2006). Paragraaf 10.1 van de Aanbeveling stelt dat open profielen (zoals SFB) met een benuttingsgraad lager dan 0,35 voldoen aan een brandwerendheidseis van 60 minuten. Download hier paragraaf 10 'Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken' óf het volledige rapport.

Naar aanleiding van publicatie van de Aanbeveling en in aansluiting op de inhoud ervan, verscheen in Bouwen met Staal 191 (augustus 2006) een artikel over het dimensioneren van geïntegreerde liggers en het gedrag van kanaalplaten.