Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Kantoorgebouw Kropman Installatietechniek (Utrecht).

Dimensioneren

Het onderdeel Dimensioneren geeft bouwkundig- en constructief ontwerpers – bij het maken van definitief ontwerp en bestek – ondersteuning bij het nader bepalen van de brandwerendheid van de stalen draagconstructie en het specificeren van de benodigde brandwerende bescherming. De ondersteuning wordt geboden in de vorm van schema's, tabellen, pull down menu's en downloadbare Excel-rekenmodules.

Dimensioneren assisteert bij het bepalen van brandwerendheid volgens twee methoden: standaardbrand-kromme en natuurlijke brand (met Fire Safety Engineering). Hulp bij het gebruik van de natuurlijke-brandmethode komt in de toekomst van deel 7 van Dimensioneren. De delen 4 tot en met 6 zijn gereserveerd voor het werken volgens de standaard-brandkromme. Bij deze, algemeen gangbare methode volgt de brandwerendheid van de constructie uit de beoordeling van de brandwerendheid van de afzonderlijke constructiecomponenten (kolommen, liggers en stabliteitselementen). De systematiek achter de delen 4 tot en met 6 wordt duidelijk via het schema in deel 3. Brandwerendheid standaard-brandkromme en hieronder nader toegelicht.

Kritieke staaltemperatuur
In Dimensioneren kunt u eerst de kritieke staaltemperatuur per constructiedeel (kolom, ligger, stabiliteitselement) bepalen, met behulp van een pull down menu of een tabel. Voor kolommen, bijvoorbeeld, is dat 4a pull down menu kritieke staaltemperatuur van kolommen.

Pull down menu of tabel geven de kritieke staaltemperaturen voor de meest voorkomende situaties (gebruikelijke profieltypen, gebruikelijke verhoudingen tussen permanente en variabele vloerbelasting etc.). Voor álle situaties kunt u de XLS-module downloaden óf kiezen voor de handmatige methode. Voor kolommen zijn dat 4a download XLS Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen en 4a3. Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen – handmethode. De handmethode wordt verduidelijkt met toepassingsvoorbeelden en achtergronden.
De kritieke staaltemperaturen zijn nodig voor het specificeren van de benodigde brandwerende bescherming (zoals de laagdikte van brandwerende verf of de dikte van stootvaste beplating).
Uitzondering is de betonvulling van stalen buis- en kokerkolommen. Bij deze maatregel speelt de kritieke staaltemperatuur geen rol. U kunt in dat geval direct naar het pull down menu 4e Betongevulde buiskolommen voor het vaststellen van benodigde betonvulling en eventuele wapening en de tabel 4e Opneembare centrische normaalkracht. Zowel pull down menu als tabel beperken zich tot de gebruikelijke 60 minuten brandwerende vierzijdig verhitte koker- en buiskolommen. Andere opties zijn te berekenen met het programma Potfire (v3).

Als de kritieke staaltemperaturen al bekend zijn, kunt u uiteraard ook direct aan de slag met het specificeren van de brandwerende bescherming.

Brandwerende bescherming
Analoog aan de systematiek van het bepalen van kritieke staaltemperaturen, kunt u de benodigde brandwerende bescherming van kolommen bepalen met een tabel óf met een downloadbare XLS-module. De tabellen geven steeds de benodigde dikten voor 60 minuten brandwerende, vierzijdige verhitte kolommen, waarbij de meest voorkomende profielen/buizen en kritieke staaltemperaturen zijn aangehouden. Voor álle profielen/buizen en kritieke temparaturen kunt u de XLS-modules downloaden.