Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Kantoorvilla RVU, Mediapark (Hilversum).

Benuttingsgraad

De benuttingsgraad is de optredende belasting bij brand Efi volgens de buitengewone belastingcombinatie gedeeld door de bij kamertemperatuur maximaal opneembare belasting Rfi,d,0. De opneembare belasting is uiteraard ten minste gelijk aan de belastingen bij kamertemperatuur Ed, conform de optredende belastingcombinaties volgens NEN-EN 1990.

Veilige benadering benuttingsgraad (bij liggers en kolommen)