Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Sportcentrum met kantoren, winkelcentrum Spazio (Zoetermeer).


Staal-betonconstructies

Het combineren van staal met beton zorgt voor een hogere draagkracht bij kamertemperaturen én bij brand. En dat tegen relatief geringe kosten en met behoud van de expressiviteit van de (staal)constructie.

Voorbeelden van staal-betonconstructies zijn betongevulde stalen buizen, betonomhulde stalen walsprofielen en staalplaat-betonvloeren.

Betongevulde en -omgehulde buizen
Betongevulde stalen buiskolommen bezitten een brandwerendheid van 30 minuten, óók als het beton ongewapend is en de kolom relatief slank.

Een hogere brandwerendheid (60, 90, 120 minuten) is afhankelijk van de belasting bij brand, de wanddikte en kniklengte van de kolom, de betonkwaliteit (bijvoorbeeld C20, C30 of C40) en het wapeningspercentage (bijvoorbeeld 1 á 2%, 2 á 3% of 3 å 5%).
Voor 90 of 120 minuten is wapening nodig. Voor 60 minuten hangt dit af van de maat van de kolom (liefst niet te slank, met geringe wanddikte), de belasting en de betonkwaliteit.

Naast vullen met beton is het ook mogelijk om stalen kolommen en liggers, zoals H-profielen, geheel of gedeeltelijk te omstorten met beton.

Staalplaat-betonvloeren

Bepalen brandwerendheid

Warm aanbevolenRGD Kantoor Kennemerplein (Haarlem).
Om te voldoen aan de brandwerendheidseis van 90 minuten voor de hoofddraagconstructie, zijn de kolommen van het staalskelet gevuld met gewapend beton. Ze blijven onbekleed. Dat geldt ook voor de stabiliteitsverbanden, met uitzondering van het windverband op de scheiding van de brandcompartimenten. De onderflenzen van de geïntegreerde liggers zijn bekleed met brandwerende plaat. Lijf en bovenflens van de ligger worden beschermd door de kanaalplaatvloer.

Staalplaat-betonvloeren
Staalplaat-betonvloeren kunnen 60–120 minuten brandwerend zijn zónder aanvullende brandwerende bekleding (bespuiting, beplating).
De aanwezige (krimp)wapening zorgt doorgaans al voor een brandwerendheid van 60 minuten. Een hogere brandwerendheid is haalbaar door extra wapening.


Kantoorgebouw Da Vinci (Zwolle).
Voor de verdiepingvloeren – geen onderdeel van de hoofddraagconstructie – gold een brandwerendheidseis van 60 minuten. De 300 mm dikke (hoge) staalplaat-betonvloeren halen deze eis door (extra) wapeningsstaven in de ribben.
De onderzijde van de vloer blijft onbehandeld, inclusief onderflenzen van de liggers. De relatief dikke lijven van deze liggers (HEA en ASB) compenseren het sterkteverlies van de onderflenzen bij brand.


Bepalen brandwerendheid
Voor het bepalen van de brandwerendheid zijn betrouwbare methoden voorhanden, waaronder de SG/CS/CUR- en ECCS-rapportenserie als aanvulling op de Eurocode NEN-EN1994-1-2 met eenvoudige rekenregels en tabellen. Geavanceerde rekenmethoden maken het mogelijk om de gehéle constructie op brandwerendheid te beoordelen.
Recente schaalproeven in Cardington en Metz hebben aangetoond dat staal-betonconstructies – door de interactie tussen de verschillende onderdelen – een hogere brandwerendheid halen dan blijkt uit toetsing van losse componenten.

Warm aanbevolen

Ontwerpen

Dimensioneren

Regelgeving

  • NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4. Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2007 regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2005, + ontw. NB, 2006

Publicaties

Artikelen

Tools