Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

5: Index Excel-spreadsheets (Bouwen met Staal)

Bepaling kritieke staaltemperatuur

kolommen

4a1

4a1a

4a1b

liggers 5a2

Bepaling brandwerende bescherming

Keuzematrix walsprofielen (H) buisprofielen gevelkolommen
brandwerende coating 4b 4d 4f
brandwerende beplating 4c -- 4f