Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Werking

Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te blussen.

Sprinklers treden al bij het begin van brand in werking, waardoor de branduitbreiding wordt voorkomen. Ze werken zeer lokaal, waardoor het waterverbruik doelmatig en de waterschade beperkt is. De sprinklers bestrijden niet alleen het vuur, maar zorgen tevens voor koeling van hete gassen en rook.

Een sprinkler detecteert de (lokale) temperatuurstijging bij een brand en reageert daarop. In de sprinklerkop zit een smeltpatroon of een glazen buisje gevuld met vloeistof. Als een bepaalde (vooraf gekozen) temperatuur wordt overschreden, smelt het patroon. In geval van een glazen buisje, breekt het glas doordat de vloeistof is uitgezet als gevolg van de temperatuurstijging. Het water kan nu vrijkomen, de druk in de leidingen verandert en de alarmklep (of stromingsschakelaar) zet de sprinklerpomp in werking voor het aanvoeren van meer water. Het sprinklermeldsysteem geeft de brand door aan een Regionale Brandweer Alarmcentrale en/of een particuliere alarmcentrale.