Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort (Reeuwijk): kanaalplaatvloeren met geïntegreerde THQ-liggers.

Geïntegreerde liggers met kanaalplaatvloeren

De bouwkundige integratie van stalen vloerliggers met een betonnen vloer verbetert het gedrag van de constructie bij brand. De stalen constructiedelen worden door hun afgeschermde positie slechts éénzijdig verhit in plaats van drie- of vierzijdig. De opwarming verloopt daardoor trager en de kritieke temperatuur wordt later bereikt.

Zonder additionele bescherming bereiken dergelijke geïntegreerde liggers een brandwerendheid van 30 minuten of bij bepaalde typen zelfs 60 minuten. Een relatief dunne bescherming volstaat om de brandwerendheid zonodig tot 120 minuten te verhogen.

Het aanbrengen van een éénzijdige bekleding verloopt aanzienlijk eenvoudiger dan van een drie- of vierzijdige bekleding. Bovendien is de benodigde bekledingsdikte geringer, evenals het te bekleden oppervlak. Deze drie aspecten tezamen geven bij geïntegreerde liggers een belangrijke besparing op de kosten van brandwerende voorzieningen; in de orde van 80%.

De brandwerendheid van geïntegreerde liggers is te berekenen met:

Behalve dat de ligger zelf brandwerend moet zijn, verdient ook de kanaalplaatvloer en de samenhang aandacht.