Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

4f: XLS Bepaling brandwerendheid gevelkolommen

Met deze spreadsheet kunt u zelf de brandwerendheid bepalen van stalen kolommen bij de gevel, na invoer van onder meer het verkozen profiel, de oriëntatie van de kolom ten opzichte van de gevel en de kritieke staaltemperatuur van de kolom1.  De berekening gaat volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2.

Naast de eventuele brandwerende bescherming van de kolom is de brandwerendheid van deze kolom afhankelijk van de afstand tot aan de gevel en van de brandwerendheid van die gevel. Type en dikte van de brandwerende bescherming van de kolom zelf kunnen bovendien per zijde verschillen.

Uitgangspunten van de bepalingsmethode zijn:

  • indien de afstand van de kolom tot aan de gevel groter is dan 30 mm, is er sprake van een 4-zijdig opgewarmde kolom. Dan zal in geval van beklede kolommen de gevelzijde óók bekleed moeten worden;
  • als de afstand van de kolom tot aan de gevel kleiner is dan 30 mm, wordt de kolom 3-zijdig opgewarmd. Hierbij vindt dan een extra opwarming plaats via de open spleet tussen de beklede kolom en de gevel. Tot aan de brandwerendheidsduur van de gevel zal de warmtestroom vanuit de gevelzijde gelijk zijn aan 0. Als de brandwerendheidsduur van de gevel is verstreken, wordt de kolom vanuit de gevelzijde opgewarmd met een warmtestroom overeenkomstig de gereduceerde standaardbrandkromme.


Gratis download

1 Voor het berekenen van de kritieke staaltemperatuur van kolommen kunt u gebruik maken van dit XLS-sheet.