Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

4a1: Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen

Met de spreadsheet kunt u zelf de kritieke temperatuur van een profiel kiezen uit de reeks HE- (A, B en M), IPE- en buisprofielen. U voert het aantal bouwlagen in, de overspanningen van het vloerveld, de permanente en veranderlijke vloerbelasting en de kolomlengte. De spreadsheet rekent dan het benodigde profiel uit om aan de fundamentele belastingcombinatie te voldoen. U kunt de staalsoort kiezen: S235, S275, S355, S420 en S460. Verder moet u de bij brand gereduceerde kniklengte invoeren (factor 0,5, 0,7 of 1,0). De spreadsheet berekent door iteratie de kritieke staaltemperatuur.

Voor meer info: 'Kolommen volgens NEN-EN 1993-1-2'.

Gratis download (versie 1.4, nov. 2022)