Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Nieuwsbrief Brandveilig+Staal

De nieuwsbrief 'Brandveilig + Staal' informeert architecten, constructeurs, brandveiligheidsadviseurs en toetsers bij bouwtoezicht en brandweer over de brandveilige toepassing van staalconstructies in gebouwen.

De uitgave van Bouwen met Staal besteedt onder meer aandacht aan brandwerendheidseisen voor constructies, brandveiligheidsconcepten, brandveilig ontwerpen en dimensioneren en maatregelen voor het verhogen van de brandwerendheid van staalconstructies, zoals brandwerende coatings, brandwerende beplating en bouwkundige integratie. De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per kwartaal.